Kvalita


Zníženie nákladov spolu s udržaním vysokej kvality produktu dosiahnete integráciou kontroly akosti priamo do výrobných procesov. Vďaka dobre zostaveným procesom a ich dodržiavaním jednoducho splníte certifikáciu ISO.

  • Ihneď zistíte, kde došlo k odchýlkam. QI sleduje a zaznamenáva nezhody vo výrobe, okamžite tiež vystavuje výkazy zavinenia. Zároveň upozorňuje na neštandardné postupy v rámci obchodných procesov.
  • QI obsahuje sadu prehľadových formulárov a tlačových výstupov, ktoré uľahčujú dokumentačné a kontrolné činnosti v rámci implementácie normy ISO 9001.
  • K dispozícii budete mať kompletnú podporu tvorby meracích protokolov (atestov) k jednotlivým výrobkom alebo množinám výrobkov.

Náhľad modulu