Projekty


Plánujte s pevnou pôdou pod nohami. Na modul Projekty sa môžete spoľahnúť pri príprave akýchkoľvek akcií: získate skutočný prehľad o celom projekte vrátane resumé stavu jednotlivých úloh, využitie kapacít strojov aj pracovných tímov alebo aktuálnom stave rozpočtu.

  • Každý projekt v QI môžete odštartovať vkladaním termínov, akcií aj úloh vo zvolených nadväznostiach alebo ho odvodiť z modulu Procesy. V tom prípade QI prepojí všetky čiastkové aktivity, ktoré súvisia s daným projektom.
  • Plánovanie, organizáciu aj riadenie projektov budete mať pod kontrolou. Vďaka prehľadným diagramom si môžete projekt zobraziť ako celok – všetky úlohy uvidíte zaznamenané na časovej osi a získate prehľad o kapacitách.
  • QI pomôže s finálnym vyhodnotením nákladov a výnosov aj priebežnou kontrolou financií – v každej fáze projektu totiž môžete prechádzať jeho rozpočet. Súčasťou je aj účtovná zostava pre vyčíslenie cashflow za vybrané obdobie.
  • Stanovte si priority. QI potom zariadi, aby ich zamestnanci plnili v správnom poradí.

Náhľady modulu