Riadenie výroby


Vďaka prehľadom, ktoré modul Riadenie výroby zabezpečuje, môžete identifikovať menej ziskové alebo stratové prevádzky, ale aj ďalšie faktory, ktorých sledovanie vedie k optimalizácii podniku.

  • Vyrábate diskrétne, procesne, na zákazku či sklad, kusovo alebo sériovo? QI je pripravené na všetko. Využiť môžete metódy MRP II, JIT aj KANBAN alebo sadu funkcií, ktoré pokrývajú činnosti spojené s tvorbou výrobných zákaziek vrátane technickej a konštrukčnej dokumentácie.
  • QI zabezpečuje nadväznosť na CAD/CAM systémy a ďalšie aplikácie.
  • Vaši zákazníci ocenia hladkú dodávku objednávky. QI vypočíta na základe zadaných parametrov optimálne rozloženie jednotlivých zákaziek na výrobné kapacity.
  • Bezchybne spočítaný objem zásob umožňuje obmedziť nechcenú nadvýrobu. Tok materiálov, polotovarov aj výrobkov medzi jednotlivými pracoviskami je riadený na základe výrobných príkazov k jednotlivým zákazkám.
  • QI je užitočný pomocník pri plánovaní pre firmy, ktoré využívajú svoje voľné kapacity pre výrobné kooperácie alebo naopak časť výroby vykonávajú externe u iného dodávateľa.
  • Znížte výskyt chýb vo Vašom podniku: na vykazovanie stavu výroby slúžia on-line terminály s čítačkami čiarového kódu, ktoré eliminujú omyly pri zbere dát.

Náhľady modulu