Jiří Melzer ml.: nový systémový architekt QI

9.11.2017 · Aktuality

Rozvoj QI je pre nás prioritou, aj preto vznikla v rámci DC Conceptu k 1. 11. 2017 pozícia systémový architekt, ktorá nás v tomto úsilí podporí. Jiří Melzer st. tak odovzdáva štafetu vývoja QI synovi Jiřímu, pričom sám naďalej zostáva ako poradca vývoja. Nový systémový architekt nám v rozhovore prezradil napríklad to, čo jeho pozícia obnáša.

 

S QI ste v kontakte veľa rokov. Ako ste sa s ním zoznamoval?

Pôvodne som v roku 2009 nastupoval do firmy Melzer. Predstavoval som si to ako pri Baťovi, a to že si po 3 mesiacoch vyskúšam všetky pozície a následne do roka prestúpim priamo ku zdroju, teda k DC Conceptu, ktorý QI vyvíja. Po prvom roku v úlohe konzultanta som zistil, že to bude beh na dlhšiu trať a nakoniec som vo firme Melzer strávil krásnych 8 rokov.

 

Čo ste mali vo firme Melzer na starosti?

Prešiel som si rôznymi funkciami. Bol som konzultantom niekoľkých oblastí, projektovým manažérom, potom riaditeľom implementácií a nakoniec riaditeľom celej spoločnosti. Na každej pozícii som strávil niekoľko rokov.

 

Aká je náplň práce systémového architekta?

Budem dohliadať na to, aby sa QI vyvíjalo správnym smerom. Začínam napríklad riadiť produktové skupiny, ktoré sa starajú o najrôznejšie oblasti nášho informačného systému, a budem sa podieľať na zostavovaní plánov verzií. Pokúsim sa tiež lepšie viesť vývoj v partnerskej sieti a zapojiť externých vývojárov.

 

Aké sú Vaše plány?

To je predsa jasné: urobíme z QI najlepší systém pre riadenie firiem na svete.

 

Čo je pre Vás v zamestnaní najdôležitejšie?

Robiť v tíme ľudí, ktorých práca baví, v opačnom prípade je to strata času. Ja mám to šťastie, že sa s nadšencami stretávam v zamestnaní každý deň.

 

 

Jiří Melzer st. a Jiří Melzer ml. – ľudia, ktorí určujú smerovanie QI