QI na Univerzite Palackého v Olomouci

17.4.2018 · Aktuality

Rozšíriť si obzory a nájsť uplatnenie umožnil študentom projekt Univerzity Palackého v Olomouci. Priamo na akademickej pôde firmy záujemcom predstavili svoje pole pôsobnosti a oslovili ich s ponukou zamestnania. S radosťou sme toto pozvanie prijali a študentom katedry informatiky priblížili svet ERP systémov. „Predviedli sme QI v praxi, účastníci ho mali k dispozícii na svojich počítačoch. Spoločne sme si tak vyskúšali reálne použitie nástrojov pre riadenie tímu, analýzu práce v tíme a niečo z agendy procesov. Študenti tak získali príležitosť nahliadnuť pod pokrievku princípom tímovej spolupráce podporenú praktickými úlohami v našom ERP,“ dodáva za QI tím jedna z prezentujúcich Kateřina Brabcová. Veríme, že sme študentov zaujali a tešíme sa na ďalšiu prípadnú spoluprácu.