Referencia

SERW, spol. s r. o.


Implementácia:
09/2007 – 04/2008

Počet zaměstnancov:
141

Počet uživatelov:
38

„Vďaka systému QI viem, čo máme na sklade a kam smerujú náklady vo firme. Dokážeme ich priradiť k zákazke alebo k projektu. Cesta nákladov je tak ľahko identifikovateľná.“

Ing. Markéta Malinová, vedúci controllingu

Spoločnosť SERW je významným výrobcom rozvodných zariadení a spínacej techniky pre energetiku. Okrem výroby odpojovačov a vypínačov firma zabezpečuje ich montáž, nastavenie, revízie, dopravu a technickú pomoc pri rekonštrukcii a stavbe elektrických spínacích staníc. Hlavnými odberateľmi výrobkov sú tuzemské energetické spoločnosti, ale aj zahraniční zákazníci.

Ako používajú QI?

Nasadenie informačného systému QI veľmi pomohlo nielen sprehľadniť toky informácií vo firme a náklady na jej prevádzku, ale tiež významne prispelo k lepšej komunikácii medzi zamestnancami a k zmene firemnej kultúry.

Predtým mal každý zamestnanec na starosti úzku oblasť a staral sa len o ňu. Nebolo možné zistiť, že jeho výstupy nekorešpondujú s ostatnými oddeleniami. Vďaka tomu, že je v systéme QI všetko popísané a navzájom prepojené, je dnes jednoduchšie určiť, kto má za čo zodpovednosť. Ak výsledky v jednej časti firmy neladia s ostatnými, zamestnanci môžu spoločne odhaliť, kde sa stala chyba. Informačný systém tak spojil záujmy všetkých zamestnancov a naučil ich medzi sebou komunikovať a odovzdávať si informácie. Všetci sú dnes orientovaní na jeden výsledok. Zamestnanci sú dnes otvorenejší a prichádzajú s vlastnými návrhmi na zlepšenie.


Hlavní přínosy implementace QI

  • Zjednotenie čiastkových agend
  • Jednoznačná priraditeľnosť nákladov
  • Zostavenie výhľadov hospodárenia
  • Zavedenie práce v úkole a zníženie počtu zaměstnancov
  • Zlepšenie komunikácie v spoločnosti

Použité moduly