Podporujeme mladých futbalistov

21.4.2022 · Aktuality

S brnenskou More Football Academy, ktorá si kladie za cieľ vychovávať vyrovnané a športovo založené deti, spolupracujeme dlhodobo. Okrem finančných darov sa naši športovo zdatní kolegovia zapájajú bez nároku na honorár aj ako príležitostní tréneri. A pretože chceme pomáhať efektívne, čo pre nás okrem iného znamená opakovane, prispeli sme mladým futbalistom aj tento rok.

„Dar pokryl zaplatenie prenájmu telocvične, ktorú využívame zvlášť cez zimu pre tréningy našich kategórií. Veľmi si vážime túto podporu – obzvlášť v dnešnej neľahkej dobe,“ hovorí zakladateľ a terajší predseda klubu Martin Stoss.