Fakturačné údaje

QI GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovensko

IČO: 35884959
IČ DPH: SK2021830888

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Vložka číslo: 31630/B

Korešpondenčná adresa sídlo spoločnosti

QI GROUP a.s.

Páteřní 1216/7
635 00 Brno
Česká republikaVývojové oddelenie

QI GROUP a.s.
Vývojové oddělení

Kostelecká 4718/21
796 01 Prostějov
Česká republikaHľadáte zaujímavú prácu v IT?