Modul

Procesy a workflow

Využívate efektívne know-how Vašej spoločnosti?

Vedia Vaši zamestnanci, ako presne plniť pracovné povinnosti?

Chcete ušetriť čas a mať štruktúru úloh pre pracovníkov vždy vopred pripravenú?

Aby Vaše produkty a služby obstáli pred konkurenciou, je potrebné optimálne nastaviť pracovné postupy. Preto buďte o krok vpred a pripravte si osvedčené firemné procesy vopred. Riadenie firmy dostane nový rozmer. S modulom Procesy a workflow, ktorý je súčasťou informačného systému QI, stačí šablóny všetkých úloh pripraviť raz, QI ich štruktúry uchová a zabezpečí, aby boli informácie odovzdané v správnom čase a poradí konkrétnom realizátorom. Chod firmy bude lepšie kontrolovateľný a spoľahlivosť firemných postupov sa zvýši na maximum.

Vďaka QI sa môžem plne venovať optimalizácii firemných procesov.

Ing. Miloš Mrva

finančný riaditeľ spoločnosti Tokoz


Prečo si modul zakúpiť

  • Zabezpečuje správny priebeh procesov – chod firmy je plynulejší.
  • Získate účinnú kontrolu nad riadením procesov spoločnosti.
  • Zvýši produktivitu práce Vašich zamestnancov na maximum.
  • Zachová firemné know-how.
  • Prináša časovú úsporu, pretože pôvodné procesy môžete znova použiť alebo aktualizovať.
  • Je jednoducho ovládateľný a spolupracuje s modulom Projekty.

Pre koho sú Procesy a workflow vhodné?

Modul využije celá spoločnosť: nielen tí, ktorí úlohy plnia, ale aj tí, ktorí ich zadávajú. Procesy sa obvykle nastavujú pre zaúčtovanie prijatých platieb, spracovanie miezd, zaevidovanie nového zákazníka či zamestnanca, organizáciu školenia alebo tiež ako vzor pre organizačné a výrobné postupy.


Ako Procesy a workflow pomáhajú?

Zautomatizujú chod firmy

Konkrétny proces zadaný do systému slúži ako predpísaná štruktúra pre neobmedzený počet úloh. Tieto úlohy QI automaticky vo Vami zvolenom termíne zadáva určeným skupinám zamestnancov či jednotlivcom. Vždy sa potom budete môcť ku vzoru vrátiť a opakovane ho komunikovať prostredníctvom QI. Každý proces môže obsahovať schvaľovací prvok, ktorý zamedzí postupu ďalej, pokiaľ zamestnanec správne nesplní všetky podmienky. Bezchybný výstup jednej úlohy teda môže byť zároveň vstupom do druhého. Súčasťou každého procesu môže byť aj podproces. Na každej úrovni je možné pridať zodpovednú osobu, ľubovoľnú programovú funkciu alebo akýkoľvek dokument. Pri tvorbe procesov možno použiť metódu  drag&drop, pri ktorej súbory premiestňujete jednoducho ťahom myši.

Zabezpečujú Vašu informovanosť

Všetky procesy môžete pohodlne kontrolovať z jedného miesta: všetky potrebné informácie sú zaevidované v QI. Získate prehľad o štruktúrach všetkých úloh aj projektov a môžete sledovať ich presné smerovanie k úspechu.

Odovzdávajú pokyny zamestnancom

Ku každému zamestnancovi sa cez QI dostanú presne také informácie, ktoré potrebuje pre výkon svojej práce. Informačný systém dokáže úlohy naviazať aj na konkrétnu pracovnú pozíciu – túto funkciu využijú hlavne firmy, v ktorých je veľká fluktuácia zamestnancov. Konkrétna úloha sa potom nemusí upravovať, do formulára stačí zadať iba meno nového zamestnanca.

Pomáhajú pri preberaní pracovnej agendy

Osvedčené štruktúry sú uložené v QI vo forme procesnej dokumentácie a môžu kedykoľvek poslúžiť ako záznam firemného know-how. Túto funkciu využijú hlavne spoločnosti, kde agendu často preberajú rôzni pracovníci. Dokumentáciu možno využiť aj ako podklad pre ďalšie rozhodovanie.

Umožňujú automaticky opakovať akcie a aktualizovať staré úlohy

Pokiaľ sa rozhodnete procesy aktualizovať, zmeny sa prejavia vo všetkých projektoch, do ktorých sú dané procesy vložené. V QI si môžete vybrať, koľko procesov chcete zadať súbežne, tiež je možné vopred nastaviť podmienky pre ich zahájenie či opakovanie. Procesy môžete zobrazovať v podobe diagramu stromového tvaru.

Priamo sa podieľajú na tvorbe projektov

Modul Procesy je základným kameňom pre modul Projekty: v QI totiž môžete štruktúry firemných projektov vytvárať manuálne, ale tiež generovať na základe už zadaných procesov. Niektoré vybrané procesy môžu byť zároveň šablónami pre konkrétne projekty.


Náhľady modulu

Procesný diagram
Jednoduchá definícia procesu
Schválenie dokladu pomocou workflow
S workflow máte firmu pod dohľadom
Členenie procesu
Vstupy a výstupy procesu
Začlenenie procesu


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás