Procesy a workflow


Buďte o krok vpred a pripravte si osvedčené firemné procesy vopred. Riadenie firmy dostane nový rozmer.

  • Zjednodušte rutinnú agendu spoločnosti. Šablóny všetkých úloh stačí pripraviť raz, QI ich štruktúry uchová a zabezpečí, aby sa informácie odovzdali v správnom čase a poradí konkrétnym realizátorom.
  • Všetky procesy môžete pohodlne kontrolovať z jedného miesta: všetky potrebné informácie sa zaevidujú v QI.
  • Archivované procesy poslúžia kedykoľvek ako záznam firemného know-how. Túto funkciu využijú hlavne spoločnosti, kde agendu často preberajú rôzni pracovníci. Dokumentáciu využijete aj ako podklad pre ďalšie rozhodovanie.
  • Procesy môžete ľubovoľne členiť. Ku každej úlohe jednoducho zadáte vstupy a výstupy, ktoré sú nevyhnutné pre jej úspešné ukončenie, nadväzujúce úlohy sa vygenerujú až po ich splnení. Na každej úrovni je možné pridať zodpovednú osobu, ľubovoľnú programovú funkciu alebo akýkoľvek dokument.

Náhľady modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom