TPV a kalkulácie


Pripravte Vašu výrobu do poslednej bodky. S modulom TPV a kalkulácie budete mať všetko pod dohľadom: pripravíte kusovníky, navrhnete materiál a zabezpečíte výrobné kapacity. QI zároveň bezpečne uchová zoznam všetkých návodov vrátane operačných náčrtov.

  • Modul vytvára hierarchický popis výrobkov, ktoré zobrazuje aj edituje v grafickej podobe.
  • Každý uzol štruktúrneho kusovníka môžete zviazať so zodpovedajúcim technologickým postupom.
  • Počet úrovní vnorenia kusovníka je v QI neobmedzený, samozrejmosťou sú aj veľmi jednoduché jednoúrovňové kusovníky a receptúry.
  • Zmeny v dokumentácii výrobku a ich realizáciu QI starostlivo zaznamenáva. Tieto zmeny sa prepíšu aj do žiadaniek na materiál a technologických postupov.
  • V QI môžete operáciu rozdeliť na základné úkony a vypočítať prípravný aj kusový čas.
  • Budete mať k dispozícii normatívy najrôznejších úkonov.

Náhľady modulu