Modul

TPV a kalkulácie

  • Poznáte presné nákladové aj predajné ceny produktov?
  • Máte prehľad o zmenách na výrobkoch?
  • Chcete sa prispôsobiť požiadavkám každého zákazníka?

Predvýrobná etapa je pilierom celej výroby. Práve v tejto fáze je možné zásadne ovplyvniť náklady. Informačný systém QI obsahuje modul TPV a kalkulácie, ktorý pokryje a efektívne nastaví prípravu pred zahájením výroby. Pomôže Vám s tvorbou kusovníkov aj výrobných postupov, zmenovými konaniami a kalkuláciami, navyše nadväzuje na CAD/CAM systémy. Je vhodný pre všetky typy výroby.

V rámci QI využívame nástroje, ktoré podporujú naše obchodné a marketingové aktivity, skladové hospodárstvo, ale zároveň zabezpečujú aj ekonomické a personálne záležitosti. Všetky tieto procesy sme potrebovali naviazať na výrobu, čo QI v každodennej praxi spoľahlivo zabezpečuje. Naviac je to prvý systém, ktorý zabezpečuje spoľahlivé napojenie na SolidWorks.

Bohumil Cempírek

zakladateľ, konateľ a riaditeľ spoločnosti CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK


Implementoval partner:

Prečo si modul zakúpiť

  • Urýchli a zefektívni predvýrobnú fázu: získate presné informácie o všetkých procesoch vrátane kalkulácie.
  • Ušetrí čas pri zostavovaní technologického postupu vďaka výpočtu normatívnych časov.
  • Umožňuje vytvoriť hierarchický popis výrobku prostredníctvom kusovníka.
  • Prepisuje zmeny v dokumentácii výrobku na všetkých úrovniach, zároveň podporuje obchodné konfigurácie.
  • TPV a kalkuláciu je možné naviazať na ďalšie výrobné a obchodné moduly – zautomatizujete tak všetky procesy od prijatia objednávky až po expedíciu.

Komu sa TPV a kalkulácie hodia?

Technológovia výroby získajú prehľad nad všetkými chystanými operáciami pre konkrétne výrobky. Odpadne aj počítanie normatívnych časov, ktoré zvládne systém. Konštruktéri pripravia kusovníky a naviažu ich na príslušné technické postupy. QI podáva prehľad o operáciách pre konkrétne pracovisko vrátane aktuálnych zmien na produktoch, vďaka tomu výrobní dispečéri lepšie skoordinujú a skontrolujú svojich podriadených.


Ako TPV a kalkulácie pomáhajú?

Poznáte kalkulácie nákladových aj predajných cien

V QI môžete evidovať neobmedzené množstvo rôznych výrobkov. Priamo v systéme možno definovať vzhľad produktu, jeho presné zloženie aj jednotlivé operácie (ku každej je k dispozícii zodpovedajúci technologický postup) vrátane prípravného aj kusového času. Vďaka tomu vedenie získa informácie o vyťažení konkrétneho pracoviska. QI tiež eviduje všetky potrebné materiály, vždy je možné vypočítať ich spotrebu. Na to nadväzujú predvýrobné kalkulácie. Zistíte, či produkt dokážete vyrobiť v prijateľnej hodnote a jednoducho porovnáte plánované náklady so skutočnými. Nákladové ceny možno premietať priamo do ponúk. V QI môžete tvoriť vlastné kalkulačné vzorce pre koncovú predajnú cenu.

Zabezpečí vždy aktuálnu evidenciu normatívov

S QI budete mať k dispozícii aktuálne typové databázy (normatívy) najrôznejších úkonov, môže ísť napríklad o brúsenie, strihanie, zváranie, rezanie, frézovanie alebo ďalšie Vami definované operácie. Pokiaľ technológ do systému zadá parametre výrobku, získa informáciu o vyžadovanom čase pre konkrétny úkon. Pri zostavovaní technologického postupu tak ušetrí svoje kapacity.

Zabezpečí tvorbu kusovníkov

QI umožňuje zakladanie a evidenciu kusovníkov. Tie je možné zobrazovať v stromovej štruktúre a zviazať so zodpovedajúcimi technologickými postupmi. Počet úrovní vnorenia je neobmedzený, samozrejmosťou sú jednoduché jednoúrovňové kusovníky aj receptúry. Všetky informácie máte priamo v QI, nemusíte viesť žiadnu ďalšiu databázu. Kusovníky je možné rozpadať do všetkých úrovní, napríklad v automotive od karosérie až po jednotlivé šrauby. Všetko je možné importovať do CAD/CAM systémov.

Prispôsobí sa nárokom zákazníka

Všetky technologické postupy aj kusovníky je možné meniť podľa aktuálnej potreby. Zmeny v dokumentácii výrobku sa prepíšu do výrobnej aj technickej dokumentácie a žiadaniek na materiál. Funguje to ale aj z druhej strany: Konfigurátor tovaru umožňuje upraviť výrobok iba v rámci konkrétnej zákazky bez toho, aby sa zmena prepísala do ďalších kusovníkov, technologických postupov a nadväzujúcej dokumentácie. Rešpektuje tak špecifiká každej zákazníckej požiadavky. Konfigurátor tovaru nachádza uplatnenie najčastejšie v automotive, výrobe bicyklov, nábytku a elektroniky. Cenu zostavy QI automaticky aktualizuje v závislosti na vybraných komponentoch.

Prináša prehľad o všetkých procesoch z jedného formulára

Pokiaľ TPV a kalkuláciu doplníte o ďalšie obchodné a výrobné moduly, zautomatizujete všetky procesy od vygenerovania všetkých podkladov pre tvorbu ponuky až po expedíciu. Všetky informácie sú prepojené: pokiaľ si pri konkrétnej zákazke chcete overiť výkres, kooperáciu alebo objednávku, dostanete sa ku všetkému rýchlo, a naviac z jedného miesta.


Náhľady modulu

Pripravte celý výrobný proces a plánujte svoje kapacity
Široké možnosti kalkulácie cien


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás