Majetok


S QI získate absolútny prehľad o firemnom majetku – potom jednoduchšie rozplánujete kapacity aj vytvoríte rozpočet. Modul je vhodný ako pre podnikateľské subjekty, tak aj pre neziskové organizácie.

  • Vďaka komplexnému prehľadu o firemnom zariadení a majetku znížite náklady spojené s presunmi zariadenia alebo nadbytočnými nákupmi a odhalíte nevyužité kapacity. QI eviduje dlhodobý, krátkodobý aj drobný dlhodobý majetok vrátane jeho hodnoty. Zároveň rozlišuje hmotné a nehmotné zariadenie.
  • Vyberte si – majetok v QI môžete účtovať podľa slovenských, českých alebo medzinárodných štandardov.
  • Modul podporuje všetky typy daňového aj účtovného odpisovania. Plán odpisov možno zaradiť do rozpočtu organizácie a zohľadniť ho v budúcom cashflow.
  • Inventarizovať majetok môžete s QI klasickým spôsobom, teda tlačou zostavy a ručným zapisovaním stavu majetku, alebo všetko významne urýchliť pomocou zariadenia, ktoré sníma čiarové kódy. Každú zmenu nájdete v histórii kariet majetku. Všetky akcie sa evidujú, takže jednoducho zistíte, kto ich vykonal.
  • Modul sme prispôsobili aktuálnej legislatíve, ovplyvňuje ho napríklad zákon o dani z príjmov, účtovníctve, dani z pridanej hodnoty alebo oceňovanie majetku. Preto budete mať istotu, že všetky výpočty odpisov robíte v súlade s právnymi normami.
  • Všetky procesy spojené so správou majetku môžete v QI vopred nastaviť, software potom dohliadne na ich správnosť.

Náhľady modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom