Vodárenstvo


Modul Vodárenstvo prináša všetky funkcie, ktoré sú pre spoločnosti z tohoto odboru nevyhnutné. Kontrola spotreby, špecifické evidencie, spracovanie zákazníckych účtov – na QI môžete nechať každodennú rutinu a vy sa môžete venovať riadeniu spoločnosti.

  • S QI jednoducho dodržíte plán údržby všetkého zariadenia. Umožňuje prepojenie servisovaných statkov s účtovnou a majetkovou evidenciou, tiež nadefinuje a vygeneruje pravidelné servisné intervaly a vytvorí plán údržby.
  • Jednoducho dohľadáte nielen aktuálny stav zákaziek, ale aj všetky informácie o odberných miestach alebo odpisových trasách.
  • Vodomerné knihy, meracie protokoly, zmluvy, prihlášky, montážne listy – všetky tieto dokumenty sa evidujú v elektronickej podobe. Jednoducho ich vytlačíte do pripravených tlačových zostáv a formulárov.
  • QI sme nastavili na špecifické fakturácie vodného a stočného, elegantne rieši aj vyúčtovanie záloh, sleduje saldo a umožňuje efektívnu správu pohľadávok.
  • Zamestnanci získajú priamo v teréne prístup k odpisovým trasám a formulárom pre odpočet vodomerov. Eliminujú sa tak chyby ľudského faktoru pri prepisovaní dát, zdĺhavá administratíva a nutnosť používania drahých prenosných terminálov.

Náhľady modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom