Kontaktný formulár

Chcete sa o QI dozvedieť viac? Odošlite nám kontaktný formulár. Ozveme sa hneď, ako to bude možné (zvyčajne do ďalšieho pracovného dňa).


  Tento formulár je chránený službou reCAPTCHA od Google.
  Zásady ochrany osobných údajov | Podmienky služby

   

  Ako budeme nakladať s vašimi osobnými údajmi?
  1. Spoločnosť QI GROUP a. s., so sídlom Páteřní 1216/7, Brno, 635 00, spoločnosť je zapísaná pri Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 3220 (ďalej „QI GROUP“) spracováva v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:a. v prípade vášho dopytu na služby alebo iného vyjadrenia záujmu o spoluprácu:

  • meno a priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • adresu sídla

  Tieto osobné údaje je potrebné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb či spoluprácu a rokovanie o tejto ponuke či spolupráci. Také spracovanie umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spracovávané QI GROUP počas doby rokovaní o uzatvorení zmluvy medzi vami a QI GROUP najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

  b. v prípade uzatvorenia zmluvy:

  • meno a priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • adresu sídla

  Tieto osobné údaje je potrebné spracovať za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Také spracovanie umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) a e) zákona o ochrane osobných údajov. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je kvôli vyššie uvedenými účelmi počas doby 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak iný právny predpis nepožaduje uchovanie zmluvnej dokumentácie na dlhšiu dobu.

  2. Spoločnosť QI GROUP prehlasuje, že tieto osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.

  3. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto si nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od QI GROUP vymazanie týchto osobných údajov – QI GROUP vykoná vymazanie, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti, vymazanie však môže spôsobiť ukončenie rokovania o zmluve či inej spolupráci,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.