Mzdy


Pripravte mzdy jednoducho a rýchlo, stačí jedno kliknutie. QI spracuje výplaty nielen v organizáciách s niekoľkými zamestnancami, aj vo firmách s komplikovanou agendou, rôznymi typmi pracovnoprávnych vzťahov aj niekoľkými tarifnými skupinami.

  • QI vo Vašej firme uľahčí všetky operácie spojené so spracovaním miezd. Prenesie dáta z dochádzkového systému alebo výkazov práce do mzdových zložiek – to všetko s ohľadom na hospodárske strediská a s istotou, že sa informácie v systéme nebudú opakovať.
  • Mzdové účtovníčky ocenia komplexnosť riešenia, ktoré zautomatizuje všetky postupy pri vypočítavaní miezd od opakovateľných hromadných aj individuálnych výpočtov až po ich simulácie pre budúce obdobia.
  • Ušetrite papier aj čas a zasielajte zamestnancom výplatné lístky e-mailom. Všetky výplatné lístky sú zabezpečené heslom.
  • Dajte zbohom zbytočnej byrokracii a pripravujte relevantné mzdové podklady pre Vašu firmu aj štátnu správu na pár kliknutí. Automaticky môžete spracovávať napríklad ročné zúčtovanie dane alebo potvrdenia o vymeriavacích základoch pre sociálnu poisťovňu.
  • Komunikáciu s poisťovňami a úradmi Vám uľahčí export všetkých typov výkazov vo formáte XML.
  • Oblasť financií býva pre každú spoločnosť citlivá, preto je dôležité dbať na bezchybný priebeh všetkých súvisiacich procesov. QI obsahuje kontrolné mechanizmy, ktoré automaticky upozorňujú na neštandardné postupy.

Náhľady modulu