Modul

Mzdy

Máte obavy z legislatívnych zmien?

Chcete mať istotu pri výpočte miezd?

Spracovanie miezd je zvlášť pri veľkých firmách otázkou mnohých hodín a trpezlivosti. Preto je výhodné staviť na nástroj, ktorý obsiahne celú túto oblasť – modul Mzdy informačného systému QI zautomatizuje všetky procesy spojené s touto agendou. Výsledkom je obmedzenie chybovosti pri zadávaní podkladov pre výpočet miezd a úspora nákladov.

Manažment potrebuje informačný systém, ktorý dokáže vyhodnotiť výrobu a výsledky premietnuť do mzdovej a ekonomickej oblasti. Preto na QI oceňujem predovšetkým komplexnosť.

Ing. Václav Kratochvíl

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti MORAVIA CONSULT Olomouc


Čo modul dokáže:

 • viesť viac súbežných pracovnoprávnych vzťahov pre jedného zamestnanca (vrátane dohôd o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce),
 • vypočítať odmeny za výkon funkcie,
 • vďaka kontrolným mechanizmom obmedziť chyby zapríčinené ľudským faktorom (napríklad kontrola vygenerovaných kalendárov a limitov nadčasov, nespracované alebo nulové mzdy),
 • sledovať mzdové náklady za účtovné dimenzie (hospodárske strediská, akcie, kalkulačné jednotky),
 • bezpečne zasielať výplatné lístky e-mailom (ochrana heslom),
 • vykonať ročné zúčtovanie dane,
 • exportovať štatistické dáta z miezd pre ISCP,
 • zasielať a exportovať výkazy v XML a ďalších formátoch, exportovať pracovné zmluvy či dodatky do formátu .doc,
 • informovať o legislatívnych zmenách,
 • vkladať podklady dát do budúcich (v daný moment neexistujúcich) období,
 • spracovať výpočet miezd pre zamestnanca vyslaného do zahraničia na výkon práce.

Pre koho sú Mzdy vhodné?

QI je prispôsobené na spracovanie miezd ako v organizáciách s niekoľkými zamestnancami, tak aj vo firmách s komplikovanou agendou, rôznymi typmi pracovnoprávnych vzťahov, mesačnou, hodinovou aj úkolovou mzdou. Mzdové účtovníčky ocenia predovšetkým komplexnosť riešenia, ktoré automatizuje všetky postupy vrátane prevodu dát z integrovaného dochádzkového systému, mzdových lístkov z výroby či výkazov činností do miezd. Vedenie firmy získa istotu, že konanie spoločnosti je vždy v súlade s platnou legislatívou.


V čom vám modul najviac pomôže?

Zabezpečí celú mzdovú agendu

QI zabezpečuje automatický prevod dát z integrovaného dochádzkového systému, mzdových lístkov z výroby alebo výkazov činností do miezd. Tiež je možné preniesť podklady z formulára Žiadosti o dovolenku a iné neprítomnosti. Všetko sa deje s ohľadom na hospodárske strediská aj ďalšie dimenzie a s istotou, že sa informácie nebudú v systéme opakovať. Účtovníčka si môže sama definovať zostavy (napríklad mzdový list či rekapitulácie). QI tiež umožňuje nadriadeným pracovníkom zadať podklady, napríklad odmeny pre podriadených, a potom ich preniesť až do miezd. Výplatné lístky opatrené heslom jednoducho odošlete e-mailom jediným kliknutím všetkým zamestnancom bez rozdielu, alebo s filtrovaním na hospodárske strediská. Tiež je možná ich tlač priamo z QI. Všetko zostane archivované.

Zabezpečí všetko potrebné pre vyúčtovanie služobnej cesty medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Uľahčuje evidenciu vysielania osôb do zahraničia, kde sa vytvára väzba medzi zamestnancom a štátom vyslania. Informácie sú dostupné z evidencie osôb a zamestnancov, ale tiež zo samostatného formulára, kde je možné filtrovať osoby, destináciu určenia, dátum vyslania a podobne. Pre prvotné založenie cesty do zahraničia postačí, keď zaevidujete predpokladaný termín vyslania, štát a ďalšie potrebné údaje. Záznam je spojený s konkrétnou akciou v QI (napríklad obchodný prípad alebo vzdelávacie akcie) a je k nemu možné pripojiť dokumentáciu ako dohodu so zamestnancom, formulár PD A1 a podobne. Tiež je možné naviazať cez číslo PPV príslušný pracovný vzťah a doplniť údaje pre neskorší výpočet mzdy v zahraničí.

Nachystá mzdové podklady pre vašu firmu aj štátnu správu

Modul zabezpečuje formou tlačových zostáv a výkazov všetky výstupy pre poisťovne, úrady, podnikové učtárne aj ostatné útvary. Tlačové zostavy je možné definovať podľa vlastných potrieb alebo využiť bohatú ponuku štandardných formátov. Vďaka QI spracujete ročné zúčtovanie dane veľmi efektívne. Na žiadosť zamestnanca jednoducho vytlačíte trebárs potvrdenie o výške príjmu či potvrdenie o priemernom čistom zárobku.

Obsahuje kontrolné mechanizmy, vďaka tomu obmedzuje chyby zapríčinené ľudským faktorom

Oblasť miezd býva pre každú spoločnosť citlivá, preto je dôležité dbať na bezchybný priebeh všetkých súvisiacich procesov. QI obsahuje kontrolné mechanizmy, ktoré užívateľa automaticky upozornia na nezrovnalosti v nastavení či vo výsledkoch výpočtov miezd. Všetky operácie je možné vrátiť, vykonať nevyhnutné opravy a potom opakovať.

Pripraví vás na každú legislatívnu zmenu: dopredu na ňu upozorní

Pre prípadné inovácie legislatívy je súčasťou QI aparát pre zobrazovanie zmien a opráv systému. Jedná sa o kanál „Novinky“, ktorý je k dispozícii priamo na hlavnom paneli v QI.


Náhľady modulu

Výpočet mzdy zamestnanca
Výplatný lístok


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás