Modul

Mzdy

  • Staráte sa o svojich zamestnancov efektívne a v súlade s platnou legislatívou?
  • Viete o ich prípadných insolvenciách?
  • Komunikujete so štátnou správou podľa predpisov?

Spracovanie miezd je obzvlášť vo veľkých firmách otázkou mnohých hodín a trpezlivosti. Preto je výhodné vsadiť na nástroj, ktorý obsiahne celú túto oblasť – modul Mzdy informačného systému QI zautomatizuje všetky procesy spojené s touto agendou. Výsledkom je obmedzenie nepresností a úspora nákladov.

Manažment potrebuje informačný systém, ktorý dokáže vyhodnotiť výrobu a výsledky premietnuť do mzdovej a ekonomickej oblasti. Preto na QI oceňujem predovšetkým komplexnosť.

Ing. Václav Kratochvíl

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti MORAVIA CONSULT Olomouc


Implementoval partner:

Prečo si modul zakúpiť

  • Poskytuje komplexné riešenie pre spracovanie miezd – vďaka nadväznosti procesov výrazne šetrí čas.
  • Pripravuje relevantné mzdové podklady pre Vašu firmu aj štátnu správu.
  • Obsahuje kontrolné mechanizmy, vďaka tomu obmedzuje chyby zapríčinené ľudským faktorom.
  • Pripraví Vás na každú legislatívnu zmenu: vopred na ňu upozorní. Využiť môžete workshopy aj on-line webové semináre.

Pre koho sú Mzdy vhodné?

QI je uspôsobené pre spracovanie miezd ako v organizáciách s niekoľkými zamestnancami, tak aj vo firmách s komplikovanou agendou, rôznymi typmi pracovnoprávnych vzťahov alebo mesačnou, hodinovou aj úkolovou mzdou. Mzdové účtovníčky ocenia predovšetkým komplexnosť riešenia, ktoré automatizuje všetky postupy pri výpočtoch miezd vrátane transformácie dát z integrovaného dochádzkového systému, mzdových lístkov, výroby, dopravy či výkazov činností. Ovládanie tohto modulu je pre ne veľmi intuitívne. Vedenie firmy získa istotu, že konanie spoločnosti je vždy v súlade s platnou legislatívou.


Ako Mzdy pomáhajú?

Zabezpečia celú mzdovú agendu

QI zabezpečuje prenos dát z dochádzkových terminálov, výkazov činností (napríklad z výroby), úkolových lístkov alebo cestovných príkazov do mzdových zložiek – dáta sa prepisujú automaticky. Rovnako je možné brať podklady z formulára Žiadosti o dovolenky a iné neprítomnosti, ktoré zahŕňajú aj zdravotné voľno (tzv. sick days) alebo darovanie krvi. Všetko sa deje s ohľadom na hospodárske strediská a s istotou, že sa informácie nebudú opakovať. Účtovníčka si môže sama definovať zostavy (napríklad Mzdový list či Rekapitulácie). QI tiež vypočítava odmeny podľa zadaných atribútov. Navyše je možné evidovať, sledovať a nastavovať využívanie sociálnych výhod podľa zaradenia do personálnych skupín. Pre každú je potom možné definovať rôzne balíčky a maximálnu celkovú čiastku na čerpanie. Zaheslované výplatné lístky odošlete jednoducho e-mailom jediným klikom všetkým zamestnancom bez rozdielu, alebo s filtrovaním na hospodárske strediská. Taktiež je možná ich tlač priamo z QI. Všetko zostane archivované.

Poskytuje širokú paletu výstupov

Modul zabezpečuje formou tlačových zostáv a výkazov doklady pre poisťovne, úrady, podnikové učtárne aj ostatné útvary. Dokumenty je možné definovať podľa vlastných potrieb alebo využiť bohatú ponuku štandardných formátov. Automaticky teda spracujete ročné zúčtovanie dane, pripravíte prihlášku a odhlášku na sociálnu poisťovňu a jednoducho vytvoríte oznámenie pre zdravotnú poisťovňu o novom zamestnancovi, alebo naopak odhlásenie pri odchode. QI tiež zabezpečuje export štatistických dát z miezd pre ISCP (informačný systém o cene práce). Na žiadosť zamestnanca ľahko spracujete potvrdenie o výške príjmu alebo o priemernom čistom zárobku či iné prehľady a potvrdenia.

Upozorní užívateľa na chyby

Oblasť financií býva pre každú spoločnosť citlivá, preto je dôležité dbať na bezchybný priebeh všetkých súvisiacich procesov. QI obsahuje kontrolné mechanizmy, ktoré užívateľa automaticky upozorňujú na neštandardný postup. Všetky operácie je množné vrátiť, vykonať nevyhnutné opravy a potom zopakovať. Pri práci s QI je tiež možné využiť detailne prepracované popisy.

Pomôže zvládnuť legislatívne zmeny

V QI je integrovaný aparát na prenos zmien či opráv systému. Ten sa vo mzdovej agende využíva pre prípadné inovácie legislatívy. Vďaka niekoľkým informačným kanálom budete vždy dopredu vedieť, aké zmeny zákony prinášajú. Jedným z nich sú „Novinky“ zobrazované priamo na hlavnom paneli v QI. Tým ale vzdelávanie zo strany výrobcu zďaleka nekončí: mzdová účtovníčka sa môže zúčastniť on-line webových seminárov k legislatívnym aj systémovým zmenám. Novinkou sú tematické workshopy.


Náhľady modulu

Výplatný lístok
Výpočet mzdy zamestnanca


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás