Informačný systém pre obor

Spracovanie plastov

Plastikárska výroba je fenoménom výrobných procesov. Systém QI podporuje špecifické procesy charakteristické práve pre tento odbor. Zásadný je proces tzv. odvolávok realizovaný prostredníctvom rámcových objednávok, čo je zásadné vzhľadom na dodávky „just in time“. Sklady sú riadené až do skladových pozícií a rozlišovacích atribútov kvôli presnej spätnej dohľadateľnosti pôvodu, respektíve pre riadenie a vyhodnotenie reklamácií. Ďalej implementujeme distribučné stratégie jednotlivých zákazníkov, tie sú vzhľadom na včasnosť a presnosť dodávok zásadné pre zákazníkov z odboru automotive.

Vlastná výroba ponúka širokú škálu nástrojov pre TPV, plánovanie s APS a riadenie výrobných zákaziek. Dôležitou vlastnosťou systému je sledovanie opotrebenia, správy a servisu foriem. Systém QI poskytuje nástroje pre EDI komunikáciu s obchodnými partnermi. Integrovaný je manažérsky informačný nástroj na základe business intelligence pre hodnotenie výroby a súvisiacich procesov.


Odporúčané

moduly

TPV a kalkulácie

Presné dodržiavanie požiadaviek zákazníkov bez dodatočných nákladov bude teraz realitou. Vďaka špecializácii QI na výrobu pomocou receptúr dosiahnete efektívne výsledky.

Riadenie výroby

Zoptimalizujte svoju výrobu tak, aby ste mali dostatok kapacít na ďalšie akcie. QI tiež zabezpečí aktuálne údaje o práve prebiehajúcich procesoch.

Kvalita

Znižovanie nákladov spolu s udržaním vysokej kvality produktov dosiahnete integráciou kontroly kvality priamo vo výrobných a obchodných procesoch.

Sklady a WMS

Poriadok na skladoch je odrazovým mostíkom pre úspech. QI zabezpečí aj tok obalov a dopravy.


Vhodní

partneri

Melzer, spol. s r.o.

Brno, Prostějov

www.melzer.cz


Referencie

A prípadové štúdieVyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si produktový leták alebo pošlite nezáväzný dopyt.

Stiahnuť leták Kontaktovať