Staňte sa partnerom

Naše služby využilo viac ako 1 100 firiem a stále rastieme. Preto našu partnerskú sieť systematicky rozširujeme a obohacujeme o profesionálov z odboru. Pripojte sa a pri ďalších úspechoch môžete byť s nami.

Informačný systém QI vyvíjame a staráme sa o jeho propagáciu, koncovým zákazníkom ho ale nepredávame. Obchodné aktivity aj technickú podporu celého projektu totiž realizujeme prostredníctvom partnerskej siete.

Ako jediný výrobca podnikového softwaru v Českej republike aj na Slovensku sme vytvorili partnerskú sieť s férovými podmienkami bez konkurenčných tlakov. Každý partner nezávisle od počtu zákazníkov a dĺžky spolupráce získava rovnaké podmienky pre prideľovanie obchodných príležitostí.

Čo Vám partnerstvo prinesie

  • Vďaka žiadanému produktu dosiahnete na nové obchodné príležitosti a zákazníkov.
  • Do svojho portfólia získate komplexný informačný systém, s ktorým nemusíte riešiť vývoj. Ak však budete chcieť, môžete sa aktívne zapojiť do rozvoja QI a ovplyvniť tak smer, ktorým sa bude v budúcnosti uberať.
  • Pravidelne pripravujeme workshopy a stretnutia, aby sme zdieľali know-how v rámci celej partnerskej siete.
  • Získate trvalé príjmy z licenčných poplatkov.
  • Pomôžeme Vám s technickou realizáciou zákaziek.
  • Vzťahy zakladáme na vzájomnej dôvere – naši partneri si nekonkurujú, ale spolupracujú.

Koho hľadáme?

  • Firmy z IT oblasti, ktoré sa zatiaľ venujú servisu hardwaru, radi by ale riešili aj software;
  • spoločnosti, ktoré vyvíjajú vlastný software;
  • procesne orientované firmy;
  • novo vznikajúce spoločnosti, ktoré chcú dodávať kvalitný ERP systém, nemajú ale kapacity na jeho vývoj.

Leták s informáciami pre partnerov na stiahnutie (PDF)

 


Naši partneri hovoria

„Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre QI, bola rýchlejšia implementácia orientovaná výhradne na potreby a záujmy zákazníkov. Po siedmich rokoch spolupráce musíme konštatovať, že pre spoločnosť JR Group bolo QI správne rozhodnutie.“