Modul

Servis a údržba

Viete, koľko platíte za servis a opravy firemného zariadenia?

Dokážete tieto náklady efektívne vyhodnotiť?

Poskytujete servisné alebo opravárenské služby a chcete mať pod kontrolou všetky súvisiace procesy?

Náklady na udržiavanie a opravy firemného zariadenia môžu výrazne ovplyvniť rozpočet podniku. Pre spoločnosti, ktoré servis poskytujú, je zase nevyhnutnosťou absolútny prehľad o zákazkách. Modul Servis a údržba informačného systému QI poslúži obom stranám – dokáže viesť podrobné evidencie o opravách a plánovať aj riadiť servisné zásahy.

Pôvodný systém síce obsahoval modul, s pomocou ktorého sme spracovávali a sledovali servisné zásahy. Vyhodnocovanie napríklad s ohľadom na mzdy bolo ale takmer nemožné. Teraz sa môžeme na dáta dívať z rôznych pohľadov. Jednoducho dohľadáme históriu konkrétneho vozíka a vyhodnotíme použitie náhradných dielov. Vo výsledku potom zistíme, koľko zákazníka oprava stála, a v nadväznosti na to mu môžeme ponúknuť výhodnejšiu alternatívu.

Ing. Vladimír Horák

riaditeľ spoločnosti UHS JAKOS


Čo modul dokáže:

  • evidovať všetky servisované zariadenia vrátane ich aktuálneho stavu, jednotlivé zásahy (plánované aj nečakané), očakávané či neplánované odstávky zariadenia, náhradné diely a typy chýb,
  • upozorňovať s predstihom na nutnosť vykonať údržbu vybavenia,
  • plánovať vykonanie zásahu podľa kalendárneho času aj reálneho používania (napríklad motohodiny alebo cykly),
  • vyhodnocovať náklady na zariadenia podľa uskutočnených zásahov,
  • zabezpečiť zmluvnú administratívu pre vykonávaný alebo prijímaný servis,
  • zabezpečiť tvorbu všetkých súvisiacich dokladov (objednávky, faktúry, skladové doklady) priamo z formulára servisného zásahu,
  • riadiť tím technikov a servisné procesy vrátane požadovaného materiálu, náradia a statkov potrebných pre vykonanie zásahu,
  • automaticky sledovať záručnú dobu podľa predajných/nákupných dokladov a na tomto základe rozlišovať záručný/pozáručný servis.

Pre koho je Servis a údržba vhodná?

Spoločnostiam, ktoré si nechávajú zariadenie opravovať, ponúka rýchly a jednoduchý prehľad o stave zariadenia a zhrnutie o opravách.

Firmám, ktoré poskytujú servisné služby, modul automaticky vygeneruje plánované zásahy. Tie zaraďuje do prehľadného plánu.

Organizáciám, ktoré servisujú alebo opravujú majetok ďalších firiem a zároveň spravujú vlastné zariadenia, zabezpečuje napríklad tvorbu interných dokladov o evidenciu oprav v rámci firmy.


V čom modul najviac pomôže:

Firmám, ktoré si nechávajú opravovať a servisovať vlastné zariadenia

Výrobné stroje, výpočtová technika, automobily alebo napríklad projektory – informačný systém pomôže spravovať všetky firemné zariadenia. Podáva prehľad o priebehu opráv, porovnáva zamýšľané a skutočné náklady na servis alebo pomôže so zmluvným zabezpečením týchto procesov. Môžete s ním tiež sledovať odstávky strojov. QI dodáva aj príslušné štatistiky, podľa ktorých sa dá jednoducho vyhodnotiť, či je oprava ešte efektívna. Problémom sa môžete ľahko vyhnúť vďaka plánovaniu údržby zariadení. QI zaradí medzi firemné procesy pravidelný servis s nadväznosťou na kapacitné plány zdrojov. Súčasťou modulu je aj prehľad všetkých plánovaných servisných zásahov.

Servisným firmám

Evidencia požiadaviek, rýchla tvorba prijatých objednávok, zmluvné zabezpečenie všetkých zákaziek, sledovanie plánu predpísanej údržby alebo konečné vyúčtovanie za poskytnuté služby – QI pomôže firmám z opravárenského alebo servisného odboru s komplexom procesov, ktoré sú pre nich špecifické. Vy aj váš zákazník budete presne vedieť, čo údržba obsahuje a v akých periódach ju možno očakávať. Každú zákazku môžete jednoducho dohľadať, napríklad podľa sériového čísla. Potrebujete dosledovať, koľko času trávia zamestnanci na servisných akciách? V QI možno porovnávať jednotlivé výkony servisných technikov. Navyše pomocou neho môžete zamestnancom prideľovať úlohy a plánovať ich pracovnú dobu.

Sebestačným firmám

Aj na podniky, ktoré zabezpečujú servis svojim zákazníkom a zároveň potrebujú riadiť údržbu vlastných strojov a zariadení, je QI pripravené. Okrem už uvedených funkcií môžu využiť prehľady, ktoré je možné tvoriť podľa najrôznejších hľadísk – napríklad súhrny o zákazníkoch, príčinách opráv, spotrebe materiálu alebo vykonanej práci. Je na vás, či budete využívať štandardizované servisné postupy alebo začnete tvoriť vlastné procesy v rámci firmy. Všetky pracovné metódy sú v informačnom systéme uložené, preto s QI jednoducho udržíte úroveň kvality práce a zároveň vytvoríte aj uchováte firemné know-how.


Náhľady modulu

Vytížení kapacit
Náhradné diely
Odstávky strojov a zariadení
Predpísaná údržba
Vyhodnocení servisu graficky


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás