Modul

Servis a údržba

Viete, koľko platíte za servis a opravy firemného zariadenia?

Dokážete tieto náklady efektívne vyhodnotiť vo svoj prospech?

Poskytujete servisné alebo opravárenské služby a chcete mať pod kontrolou všetky firemné procesy?

Náklady na udržiavanie a opravy firemného zariadenia môžu výrazne ovplyvniť rozpočet podniku. Neľahké to ale majú aj spoločnosti, ktoré servis poskytujú: pre ne je nutnosťou absolútny prehľad o zákazkách. Modul Servis a údržba informačného systému QI poslúži obom stranám – dokáže viesť podrobné evidencie o opravách a plánovať aj riadiť servisné zásahy.

Pôvodný systém síce obsahoval modul, s pomocou ktorého sme spracovávali a sledovali servisné zásahy. Vyhodnocovanie napríklad s ohľadom na mzdy ale bolo takmer nemožné. V súčasnosti sa na dáta môžeme pozerať z rôznych pohľadov. Jednoducho dohľadáme históriu konkrétneho vozíka a vyhodnotíme použitie náhradných dielov. Vo výsledku potom zistíme, koľko zákazníka oprava stála, a v nadväznosti na to mu môžeme ponúknuť výhodnejšiu alternatívu.

Ing. Vladimír Horák

riaditeľ spoločnosti UHS JAKOS


Prečo si modul zakúpiť

  • Umožňuje efektívne vyhodnotiť náklady spojené so servisom technického zariadenia.
  • Poskytuje okamžitý prehľad o stave zariadenia a všetky informácie o jeho opravách.
  • Ponúka harmonogram predpísanej a periodickej údržby.
  • Sleduje kapacity firemného zariadenia – napríklad upozorňuje na plánované aj neplánované odstávky strojov.
  • Pomáha zmluvne podchytiť poskytovaný servis.
  • Ako celé QI má aj Servis a údržba jednoduché ovládanie a je možné napojiť ho na ostatné moduly. Vďaka tomu môžete servisovať všetky zariadenia evidované v QI.

Pre koho je Servis a údržba vhodná?

Spoločnostiam, ktoré si nechávajú zariadenie opravovať, ponúka rýchly a jednoduchý prehľad o stave zariadení a zhrnutie o jeho opravách. Firmám, ktoré poskytujú servisné služby, modul automaticky vygeneruje plánované zásahy. Tie zaraďuje do prehľadného plánu. Organizáciám, ktoré servisujú alebo opravujú majetok ďalších firiem a zároveň spravujú vlastné zariadenia, zabezpečuje napríklad tvorbu interných dokladov o evidencii opráv v rámci firmy.


Ako Servis a údržba pomáha?

Firmám, ktoré si nechávajú opravovať a servisovať vlastné zariadenia

Výrobné stroje, výpočtová technika, automobily alebo trebárs projektory – informačný systém pomôže spravovať všetky firemné zariadenia. Podáva prehľad o priebehu opráv, porovnáva zamýšľané a skutočné náklady na servis alebo pomôže so zmluvným zabezpečením týchto procesov. Tiež s ním môžete sledovať odstávky strojov. QI dodáva aj príslušné štatistiky, podľa ktorých je jednoduché vyhodnotiť, či je oprava ešte efektívna.

Problémom sa môžete jednoducho vyhnúť vďaka plánovaniu údržby zariadenia. S QI ho zvládnete ľavou zadnou: umožňuje efektívne zaradiť medzi firemné procesy pravidelný servis s nadväznosťou na kapacitné plány zdrojov. Súčasťou modulu je aj prehľad o všetkých plánovaných servisných zásahoch.

Servisným firmám

Evidencia požiadaviek, rýchla tvorba prijatých objednávok, zmluvné zabezpečenie všetkých zákaziek, sledovanie plánu predpísanej údržby alebo konečné vyúčtovanie za poskytnuté služby – QI firmám z opravárenského alebo servisného odboru pomôže s komplexom procesov, ktoré sú pre nich špecifické. Vy aj Váš zákazník budete presne vedieť, čo údržba obsahuje a v akých periódach ju treba očakávať. Každú zákazku môžete jednoducho dohľadať, napríklad podľa sériového čísla.

Potrebujete dosledovať, koľko času zamestnanci trávia na servisných akciách? V QI možno porovnávať jednotlivé výkony servisných technikov. Prostredníctvom informačného systému môžete navyše zamestnancom prideľovať úlohy a plánovať ich pracovnú dobu.

Sebestačným firmám

Aj na podniky, ktoré zabezpečujú servis svojim zákazníkom a zároveň potrebujú riadiť údržbu vlastných strojov a zariadenia, je QI pripravené. Okrem už uvedených funkcií môžu využiť prehľady, ktoré možno tvoriť podľa najrôznejších hľadísk – napríklad súhrny o zákazníkoch, príčinách opráv, spotrebe materiálu alebo vykonanej práci.

Je na Vás, či budete využívať štandardizované servisné postupy alebo začnete tvoriť vlastné procesy v rámci firmy. Všetky pracovné metódy sú v informačnom systéme uložené, preto s QI jednoducho udržíte úroveň kvality práce a zároveň vytvoríte aj uchováte firemné know-how.


Náhľady modulu

Vytížení kapacit
Náhradné diely
Odstávky strojov a zariadení
Predpísaná údržba
Vyhodnocení servisu graficky


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás