Získali sme druhé miesto v súťaži Sodexo Zamestnávateľ roka

23.9.2021 · Aktuality

Minulý týždeň nás potešili výsledky súťaže Sodexo Zamestnávateľ roka. Na slávnostnom vyhlásení sme prevzali druhú cenu za Juhomoravský kraj v kategórii do 500 zamestnancov.

Letné dobrovoľníctvo: táborový kuchár aj futbalový tréner

26.8.2021 · Aktuality

Aj počas prázdninových dovoleniek sme si našli čas na pomáhanie. Ekonomický riaditeľ Petr Hroník zužitkoval svoje celoživotné futbalové skúsenosti a bez nároku na honorár sa v rámci náhradného voľna zhostil úlohy trénera v prímestskom tábore v brnenskom Novom Lískovci.

Vylepšili sme výrobné moduly QI

29.7.2021 · Aktuality

Aj v čase dovoleniek posúvame QI dopredu. V pravidelných aktualizáciách systému sme sa sústredili okrem iného na zdokonalenie výrobných modulov a ponúkame nové nástroje, ktoré zefektívnia chod výrobných spoločností. Čoho sa zmeny týkajú?

Ako u nás vypadá pracovný deň? Pozrite sa na video

16.6.2021 · Aktuality

Natočili sme krátky zostrih pracovného dňa vývojára v našej spoločnosti. Takto máte jedinečnú možnosť spoznať našu firmu zvnútra: virtuálne prejdete novo postavenú budovu v Prostějove, zúčastníte sa porady, spoznáte zaujímavých zákazníkov QI a v neposlednom rade sa ponoríte do našej firemnej kultúry.

Zachraňujeme bielokarpatský prales

9.6.2021 · Aktuality

Rozhodli sme sa podporiť ekologický program Miesto pre prírodu a zachrániť 1 000 m² bielokarpatského jedľovo-bukového pralesa Ščúrnica.Projekt má na starosti Český zväz ochrancov prírody: cieľom je pomocou prispenia dobrovoľných darcov vykúpiť cenné prírodné lokality, na ktorých bude umožnený návrat prírode, a zabezpečenie následnej trvalej riadnej starostlivosti o tieto územia.