Prispeli sme na letný tábor pre hendikepovaných

6.9.2022 · Aktuality

Už takmer 30 rokov chodia mentálne aj telesne postihnuté deti a mládež z Blanenska na svoj vlastný tábor, ktorý usporadúva Asociácia rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí v ČR, konkrétne Klub Blansko.

Spoločnosť DAION medzi našimi partnermi

16.8.2022 · Aktuality

V našej partnerskej sieti sme privítali novú spoločnosť – ide o prostejovský DAION, ktorý sa doteraz zameriaval na hardvér a zabezpečovacie systémy.

QI v INTERMEZZI: 30% zrýchlenie výroby

7.7.2022 · Aktuality

Spoločnosť INTERMEZZI je českým výrobcom bytových textilných produktov s viac ako desaťročnou tradíciou, z toho už päť rokov používa QI. V súlade s cieľmi jeho implementácie sa podarilo prepojiť všetky agendy vrátane výroby so zavedením konfigurátorov a zohľadniť požiadavky pre koncept franchisy.

QI je súčasťou nového centra pre testovanie modernej výroby

14.6.2022 · Aktuality

Náš partner spoločnosť Adaptica dodáva QI do nového experimentálneho pracoviska pre testovanie, simulácie a nové scenáre modernej výroby. Tento takzvaný testbed otvorilo výskumné a inovačné centrum INTEMAC 1. júna v juhomoravskej Kuřimi.

QI tím na Otave

6.6.2022 · Aktuality

Krásne jarné počasie priam nabáda na výlety. Preto sa takmer kompletný QI tím vydal v druhej polovici mája do Pošumavia, kde zo zázemia Perníkového mlyna v Rabí podnikal rôzne aktivity.