Ako u nás vypadá pracovný deň? Pozrite sa na video

16.6.2021 · Aktuality

Natočili sme krátky zostrih pracovného dňa vývojára v našej spoločnosti. Takto máte jedinečnú možnosť spoznať našu firmu zvnútra: virtuálne prejdete novo postavenú budovu v Prostějove, zúčastníte sa porady, spoznáte zaujímavých zákazníkov QI a v neposlednom rade sa ponoríte do našej firemnej kultúry.

Zachraňujeme bielokarpatský prales

9.6.2021 · Aktuality

Rozhodli sme sa podporiť ekologický program Miesto pre prírodu a zachrániť 1 000 m² bielokarpatského jedľovo-bukového pralesa Ščúrnica.Projekt má na starosti Český zväz ochrancov prírody: cieľom je pomocou prispenia dobrovoľných darcov vykúpiť cenné prírodné lokality, na ktorých bude umožnený návrat prírode, a zabezpečenie následnej trvalej riadnej starostlivosti o tieto územia.

Podporili sme mladých futbalistov

20.5.2021 · Aktuality

More Football Academy si dala za cieľ vychovávať vyrovnané a športovo založené deti. „Najlepším spôsobom, ako pracovať s mládežou, je robiť to, čo ich baví – v našom prípade ide o futbal. Piliere, na ktorých staviame, sú priateľská atmosféra, rovnocenný prístup a odvaha v tom, čo robíme,“ hovorí zakladateľ a terajší predseda klubu Martin Stoss. 

Pomáhame seniorom a deťom bojovať s izoláciou

22.3.2021 · Aktuality

Smutnými dôsledkami koronavírusovej pandémie sú osamotenie a izolovanosť tých najohrozenejších. Preto sme sa rozhodli prispieť Zdravotnému klaunovi, o. p. s., ktorý pomáhachorým deťom, ich rodičom aj seniorom žijúcim v domovoch prostredníctvom veselých klauniád.

Ocenili sme našich najúspešnejších partnerov

27.1.2021 · Aktuality

Ani zložitejšia situácia vyvolaná koronavírusovou pandémiou nám nezabránila aj tento rok vyhlásiť na tradičnom januárovom workshope najúspešnejšie spoločnosti z našej partnerskej siete.