Modul

Doprava

Máte pod kontrolou vozový park?

Chcete optimalizovať procesy spojené s dopravou?

Jazdíte po efektívne naplánovaných trasách?

Predovšetkým nárast obchodov realizovaných cez internet prináša väčšie nároky na logistiku. Modul Doprava informačného systému QI ponúka pohodlné spracovanie všetkých činností spojených s tuzemským aj zahraničným transportom, a to od prijatia objednávky až po odmeňovanie vodičov podľa hospodárnosti ich jazdy. Okrem iného pomôže s minimalizáciou nákladov, riadením všetkých zákaziek a postará sa o efektívnu tvorbu aj spracovanie dokladov.

V QI evidujeme všetky objednávky na prepravu od našich zákazníkov. Po ich zaevidovaní môžeme zaslať z konkrétnej objednávky inštrukcie vodičovi odkiaľ a kam má ísť vrátane GPS súradníc a trasy. QI je prepojené so sledovacím systémom, a tak nielen že vodič dostane informácie o ceste, ale zároveň v QI spätne vidíme všetky údaje vrátane času nakládky a vykládky tovaru. Zo stiahnutých informácií zo sledovacieho systému jednoducho vytvoríme v QI záznam o prevádzke vozidla a z neho cestovný výkaz, teda vyúčtovanie služobnej cesty. Taktiež evidujeme všetky vozidlá vrátane pravidelných aj mimoriadnych servisných prehliadok a všetky náklady.

Václav Hrubý

štatutárny riaditeľ spoločnosti HrubyMOVING TRANSPORT


Čo modul dokáže:

  • evidovať vozidlá využívané v rámci firmy a sledovať pre nich výnosy aj náklady,
  • plánovať trasy pre interných vodičov vrátane jednotlivých zastávok aj prekládok tovaru,
  • tvoriť prevádzkové denníky (stasky, knihy jázd) ručne, alebo načítaním zo sledovacieho zariadenia,
  • monitorovať pomer služobných a súkromných kilometrov,
  • previazať výkon vozidla s konkrétnou požiadavkou zákazníka, toto následne vyfakturovať (v rámci organizácie aj mimo ňu),
  • z prevádzkových denníkov preniesť odmeny vodičom do miezd,
  • pripraviť zásielky pre prepravu svojpomocne alebo v externých firmách (rýchla a jednoduchá registrácia prostredníctvom služby Balíkobot).

Pre koho je Doprava vhodná?

Modul sa postará o vozový park každej firmy. Dokáže spravovať niekoľko málo vozidiel aj pomáhať s požiadavkami veľkých dopravných, logistických a špedičných spoločností. Prehľadne podané informácie a automatické sťahovanie dát ocenia predovšetkým vodiči a dispečeri. Účtovníkom zase výrazne uľahčí spracovanie miezd vodičom, ale tiež pomôže pri rozúčtovaní na jednotlivé dimenzie. Jednoduchšie bude aj vyhodnocovanie a fakturovanie nákladov za vozidlá, napríklad vďaka importom výpisov z čerpacích staníc. Manažment spoločnosti získa výstupy z ekonomického aj vecného hľadiska.


V čom vám modul najviac pomôže?

Uľahčuje efektívnu evidenciu stasiek aj kníh jázd

Modul výrazne spresní evidenciu vášho vozového parku. Priamo v systéme budete mať k dispozícii záznam o prevádzke vozidla (staska) aj knihu jázd. Oba uvedené prevádzkové denníky umožňujú jednoduché zaznamenanie údajov o používaní vozidiel (najazdené kilometre, motohodiny, prestávky alebo iné užívateľsky definovateľné udalosti) a čerpanie aj spotrebu pohonných hmôt. Dáta sa do denníkov prenášajú zo sledovacích systémov a pomocou palivových kariet aj importom z čerpacích staníc, vodiči preto nemusia nič vypisovať (manuálny záznam je však tiež možný). Vždy sa premieta východzí stav predchádzajúcich denníkov, máte teda záruku nadväznosti údajov. Vďaka prehľadne podaným informáciám z QI tiež jednoducho získate podklady pre spracovanie cestnej dane.

Zdieľanie dát medzi dokladmi zamedzí nepresnostiam a ušetrí čas

Modul zahŕňa prehľad o najazdených kilometroch, presnom pohybe vozidla a spotrebe pohonných hmôt, vďaka tomu ľahko vyčíslite náklady na najazdený kilometer. Túto prevádzkovú časť je možné v systéme prepojiť s obchodnou a účtovnou agendou, preto je vytváranie dokladov v QI jednoduché a rýchle: napríklad špedičné firmy môžu prijaté objednávky previazať so staskou alebo priamo zo stasky vytvoriť faktúru. Z prevádzkového denníka ľahko vygenerujete cestovné výkazy (tie možno jedným kliknutím priradiť k už v systéme zaevidovanej služobnej ceste). Bez problémov tiež pripravíte dodacie listy alebo výkazy služieb.

Zjednoduší spoluprácu s ďalšími prepravcami

Jednotlivé zákazky môžete monitorovať vrátane výstupov s prepočtami výnosových aj nákladových zložiek na najazdené kilometre. Celá agenda sa kompletne previaže do účtovníctva, preto budete mať pod kontrolou chod firmy. Ľahko teda vyhodnotíte aktuálnu situáciu a prispôsobíte jej zdroje. Pokiaľ využívate služby prepravných spoločností, získate k dispozícii ďalší nástroj pre zjednodušenie práce, a to evidenciu zásielok. Kvôli automatizácii expedície u najrôznejších prepravcov je QI prepojené so službou Balíkobot. Z jedného miesta teda vyriešite všetko podstatné: pripravíte dáta pre dopravcov a vytlačíte prepravné štítky, združíte zásielky do zvozu, nahlásite ich dopravcovi a vytlačíte prepravný protokol. V prípade, že si tieto služby zabezpečujete svojpomocne, možno v QI evidovať celý proces. Ľahko určíte, kedy a kde je prvotná nakládka a koncové vykládky. Súčasne môžete sledovať jednotlivé úseky dopravy (napríklad prekládka do iného auta).

Vykazuje súkromné aj služobné jazdy

Pri napojení na modul Mzdy môžu dáta z prevádzkových denníkov poslúžiť na výpočet miezd vodičov, a to vrátane príplatkov alebo zrážok za dodržanie či nedodržanie normy pre spotrebu paliva. Modul totiž vyhodnocuje hospodárnosť jazdy. Taktiež možno zvlášť vykazovať súkromné aj služobné jazdy.

K cieľu zamierite bez zachádzok

Počet najazdených kilometrov pomôžu znížiť efektívne pripravené trasy. Ich plán s QI zabezpečíte jednoducho. Podľa založených údajov (napríklad objednávok) pripravíte podklady pre cestu vašim vodičom. K tomuto plánu sa môžete vždy vrátiť a aktualizovať ho podľa okolností. Zároveň je možné trasu vodičov spätne skontrolovať.

Vyhodnocuje náklady spojené s údržbou vozidiel

Pokiaľ využívate modul Servis a údržba, získate prehľad o technickom stave vášho vozového parku a harmonogramu jeho garančných, servisných aj ostatných prehliadok vrátane zoznamu plánovaných odstávok vozov a evidencie pneumatík. Využiť môžete súhrn vyžadovaných servisných úkonov v nadväznosti na vykázané kilometre. QI tiež porovnáva zamýšľané a skutočné náklady na údržbu: budete teda presne vedieť, čo sa ešte oplatí opraviť, a čo už nie.


Náhľady modulu

Kontrolujte prevádzku svojich vozidiel
Organizujte objednávky prepravy prehľadne
Ustriehnite si servisné intervaly vozidla a ďalšiu agendu


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás