Modul

Doprava

Máte pod kontrolou vozový park?

Chcete optimalizovať procesy spojené s dopravou?

Jazdíte po efektívne naplánovaných trasách?

Predovšetkým nárast obchodov realizovaných cez internet prináša väčšie nároky na logistiku. Modul Doprava informačného systému QI ponúka pohodlné spracovanie všetkých činností spojených s tuzemským aj zahraničným transportom, a to od prijatia objednávky až po odmeňovanie vodičov podľa hospodárnosti ich jazdy. Okrem iného pomôže s minimalizáciou nákladov, riadením všetkých zákaziek a postará sa o efektívnu tvorbu aj spracovanie dokladov.

„V QI evidujeme všetky objednávky na prepravu od našich zákazníkov. Po ich zaevidovaní môžeme z konkrétnej objednávky zaslať inštrukcie vodičovi odkiaľ a kam má ísť, vrátane GPS súradníc a trasy. QI je prepojené so sledovacím systémom, a tak nielen že vodič dostane informácie o ceste, ale zároveň v QI spätne vidíme všetky údaje vrátane času nakládky a vykládky tovaru. Zo stiahnutých informácií zo sledovacieho systému jednoducho vytvoríme v QI záznam o prevádzke vozidla a z neho cestovný výkaz, tzn. vyúčtovanie služobnej cesty. Taktiež evidujeme všetky vozidlá vrátane pravidelných aj mimoriadnych servisných prehliadok a všetky náklady.“

Václav Hrubý

štatutárny riaditeľ spoločnosti HrubyMOVING TRANSPORT


Prečo si modul zakúpiť

  • Uľahčí vyplňovanie dlhých stasiek a zabezpečí celkový poriadok v prevádzkových denníkoch.
  • Spočíta ubehnuté kilometre, pomôže s tvorbou účtovných dokladov.
  • Vďaka prehľadu o jednotlivých vozidlách, zákazkách aj strediskách docielite úspory.
  • Pomáha pri tvorbe mzdových zložiek vodičov.
  • Prispeje k minimalizácii nákladov vďaka efektívnemu plánovaniu trás.
  • Budete mať istotu, že sa Vám oprava vozidla oplatí.

Pre koho je Doprava vhodná?

Modul sa postará o vozový park každej firmy. Dokáže spravovať niekoľko málo vozidiel aj pomáhať s požiadavkami veľkých dopravných, logistických a špedičných spoločností. Prehľadne podané informácie a automatické sťahovanie dát ocenia predovšetkým vodiči a dispečeri. Účtovníčkam zase výrazne uľahčí spracovanie miezd vodičom, ale tiež pomôže pri rozúčtovaní na jednotlivé dimenzie. Jednoduchšie bude aj vyhodnocovanie a fakturovanie nákladov za vozidlá, napríklad vďaka importom výpisov z čerpacích staníc. Manažment spoločnosti získa výstupy z ekonomického aj vecného hľadiska.


Ako Doprava pomáha?

Uľahčuje efektívnu evidenciu stasiek aj kníh jázd

Modul výrazne spresní evidenciu Vášho vozového parku. Priamo v systéme budete mať k dispozícii záznam o prevádzke vozidla (tzv. staska) aj knihu jázd. Obidva zmienené prevádzkové denníky umožňujú jednoduché zaznamenanie údajov o používaní vozidiel (ubehnuté kilometre, motohodiny, prestávky alebo iné užívateľsky definovateľné udalosti) a čerpaní a spotrebe pohonných hmôt. Dáta sa do denníkov prenášajú zo sledovacích systémov a pomocou palivových kariet tiež importom z čerpacích staníc, vodiči preto nemusia nič vypisovať (manuálny záznam je však tiež možný). Vždy sa premieta východiskový stav predchádzajúcich denníkov, máte teda záruku nadväznosti údajov. Vďaka prehľadne podaným informáciám z QI tiež jednoducho získate podklady pre spracovanie cestnej dane.

Zdieľanie dát medzi dokladmi zamedzí nepresnosti a ušetrí čas

Modul zahŕňa prehľad o ubehnutých kilometroch, presnom pohybe vozidla a spotrebe pohonných hmôt, vďaka tomu jednoducho vyčíslite náklady na ubehnutý kilometer. Túto prevádzkovú časť je možné v systéme prepojiť s obchodnou a účtovnou agendou, preto je vytváranie dokladov v QI jednoduché a rýchle: napríklad špedičné firmy môžu prijaté objednávky prepojiť so staskou alebo priamo zo stasky vytvoriť faktúru. Z prevádzkového denníka jednoducho vygenerujete cestovné výkazy (tie je možné jedným kliknutím priradiť k už v systéme zaevidovanej služobnej ceste). Bez problémov tiež pripravíte dodacie listy alebo výkazy služieb.

Získate prehľad o chode firmy

V QI je možné evidovať všetky dopravné prostriedky: a to nielen Vaše, ale aj partnerov a externých dopravcov. Monitorovať môžete jednotlivé zákazky vrátane výstupov s prepočtami výnosových aj nákladových zložiek na ubehnuté kilometre. Celá agenda sa kompletne prepojí do účtovníctva, preto budete mať pod kontrolou chod firmy. Jednoducho tak vyhodnotíte aktuálnu situáciu a prispôsobíte jej zdroje. Pokiaľ využívate služby prepravných spoločností (napríklad Geis alebo GLS), získate k dispozícii ďalší nástroj pre zjednodušenie práce, a to evidenciu zásielok.

Vykazuje súkromné aj služobné jazdy

Pri napojení na modul Mzdy môžu dáta z prevádzkových denníkov slúžiť na výpočet miezd vodičov, a to vrátane príplatkov alebo zrážok za dodržanie či nedodržanie normy pre spotrebu paliva. Modul totiž vyhodnocuje hospodárnosť jazdy. Taktiež je možné zvlášť vykazovať súkromné aj služobné jazdy.

K cieľu budete smerovať bez zachádzok

Efektívne pripravené trasy pomôžu znížiť počet najazdených kilometrov. Ich plán zabezpečíte s QI jednoducho. Podľa založených údajov (napríklad objednávok) pripravíte podklady pre cestu Vašim vodičom. K tomuto plánu sa môžete vždy vrátiť a aktualizovať ho podľa okolností. Zároveň je možné trasu vodičov spätne skontrolovať.

Vyhodnocuje náklady spojené s údržbou vozidiel

Pokiaľ využívate modul Servis a údržba, získate prehľad o technickom stave Vášho vozového parku a harmonogramu jeho garančných, servisných aj ostatných prehliadok vrátane zoznamu plánovaných odstávok vozov a evidencie pneumatík. Využiť môžete súhrn vyžadovaných servisných úkonov v nadväznosti na vykázané kilometre. QI tiež porovnáva plánované a skutočné náklady na údržbu: budete teda presne vedieť, čo sa ešte vyplatí opraviť, a čo nie.


Náhľady modulu

Kontrolujte prevádzku svojich vozidiel
Organizujte objednávky prepravy prehľadne
Ustriehnite si servisné intervaly vozidla a ďalšiu agendu


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás