Účtovníctvo


Bezchybne, preukázateľne a zrozumiteľne vedené účtovníctvo Vám poskytne nadhľad, ktorý je pre efektívne fungovanie spoločnosti nevyhnutný. QI ponúka štandardné funkcie pre všetky organizácie s podvojným účtovníctvom. Rozšírenú verziu privítajú tí, ktorí spracovávajú veľké množstvo dokladov.

  • Už nikdy nebudete nervózni z daňových kontrol. Pevný vzťah medzi prvotným dokladom a jeho účtovným obrazom, ktorý QI vytvára, zabezpečuje stopercentný poriadok vo všetkých účtovných dokumentoch.
  • S QI budete mať v malíčku aktuálnu legislatívu, pretože včas reflektuje na všetky zmeny.
  • Vedenie účtovného denníka, tvorba jednotlivých aj hromadných účtovných položiek alebo rozúčtovanie nákladov – s tým všetkým Vám QI pomôže. Taktiež zariadi všetky potrebné tlačové výstupy.
  • Ušetrite čas aj peniaze a znížte výskyt chýb v dokladoch. Pomocou nástroja pre predkontovanie je možné ľahko definovať predpokladané účtovné vzťahy pre jednotlivé druhy dokumentov, tovaru, sklady aj pokladne. Pretože táto funkcia zjednodušuje účtovanie štandardných dokladov, prispieva k významnej úspore na všetkých frontoch.
  • Architektúra informačného systému zabezpečuje vysokú bezpečnosť všetkých uložených informácií. Jednotlivé užívateľské účty môžete zabezpečiť pred vykonaním neoprávnených zmien.
  • Jednoducho sa zorientujete v dátach, pretože QI prináša súhrnné pohľady na zoznamy účtovných zápisov s rozsiahlymi možnosťami ich triedenia a filtrovania.
  • Dôležitým zdrojom informácií pre management firmy je účtovná uzávierka. QI pozná dva typy – riadnu a priebežnú internú – ktoré umožňuje vytvárať.

Náhled modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom