QI Helpdesk


Ako predĺženú ruku informačného systému môžete vnímať modul QI Helpdesk. Vďaka nemu vylepšíte a urýchlite komunikáciu so zákazníkmi. Požiadavky sa evidujú, takže jednoducho vyhodnotíte tie najčastejšie.

  • Vaši zákazníci nemusia čakať. Všetky otázky, nové zákazky, reklamácie, opravy a ďalšie požiadavky či pripomienky sa ihneď dostanú k zodpovednej osobe.
  • QI Helpdesk môžete nasadiť v rámci celej firmy, ale tiež napríklad len pre určité predajné siete, regióny alebo produkty. Je vhodný pre všetky typy firiem.
  • Od okamžiku, kedy zákazník zadá požiadavku, môže sledovať jej cestu k vybaveniu. Kompletná história zostáva uchovaná aj do budúcna, preto je možné vyhodnocovať celú činnosť úseku technickej podpory.
  • Modul prináša do firmy cenné informácie o produktoch, obchodných partneroch a zamestnancoch aj dôležitú spätnú väzbu od zákazníkov. Naviac jednoducho zistíte, ktoré požiadavky sa najčastejšie opakujú.
  • Nemusíte sa starať o ďalšiu administráciu, pretože QI Helpdesk plne využíva základ QI. Taktiež odpadajú náklady na školenia. Stačí, že Vaši zamestnanci vedia ovládať užívateľské rozhranie QI.

Náhľady modulu