O nás

Vyvíjame softvér, ktorý je centrálnym mozgom niekoľkých stoviek spoločností

Naša spoločnosť bola založená v roku 2000 pod pôvodným názvom DC Concept a. s. Od začiatku sa zaoberáme vývojom informačného systému QI a budovaním siete partnerov, ktorí systém nasadzujú u zákazníkov a poskytujú im podporu pri jeho prevádzke.

Momentálne sa na rozvoj QI sústredí takmer 50 pracovníkov z QI GROUP. Na implementáciách a ďalšom vývoji špecifických funkčností kooperuje viac ako 30 firiem, ktoré patria do našej partnerskej siete. Spolu to je viac ako 300 odborníkov, ktorí sú k dispozícii zákazníkom.

Spoločne sme zvládli už viac ako 1 200 implementácií QI v Českej republike aj na Slovensku.

História spoločnosti QI GROUP a. s. je prepojená s históriou spoločnosti Melzer, spol. s r. o. V roku 1990 Jiří Melzer spolu s bratom Jánom začali v Prostějove podnikať v oblasti informačných technológií.

Jiří a Jan Melzerovi

Prvým produktom bol informačný systém PROFI na platforme MS-DOS. Systém bol úspešný, zákazníkov pribúdalo, a preto sme postupne vybudovali pobočky v Brne a v Prahe.

S príchodom operačného systému Windows a technológiou databázových serverov sa objavili nové možnosti, ako zvýšiť výkon, spoľahlivosť a užívateľskú prívetivosť systému. Prvý pokus vytvoriť na tomto základe nový informačný systém bol však neúspešný a ročnú prácu piatich ľudí sme museli vyhodiť do koša. Boli sme zase na začiatku.

Na základe rozboru príčin predchádzajúceho neúspechu a vďaka skúsenostiam s vývojom a distribúciou systému PROFI sa v rámci nášho tímu zrodili nápady, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili ďalšie smerovanie firmy.

Tieto nápady sa týkali unikátneho spôsobu uloženia dát, vstavaného vývojového nástroja pre tvorbu aplikácií a následné úpravy systému u zákazníka, organizácie partnerskej siete a tiež marketingu. Na základe týchto nápadov sme začali vyvíjať nový informačný systém QI a budovať spolupracujúcu partnerskú sieť.

Od doby, kedy v roku 2001 získalo QI svojho prvého zákazníka, má toho za sebou viac ako dosť: Vstup na slovenský trh, ocenenie „Firma roka“ či zaradenie do rebríčka „TOP 100 Vendors“ prestížneho amerického časopisu IT Week alebo množstvo ocenených prípadových štúdií v celoštátnej súťaži CIO BW.

V ďalšom období dochádza k posilneniu spoločnosti DC Concept a. s. vďaka akvizícii spoločnosti inSophy s. r. o., ktorá disponuje know-how v oblasti pokročilého plánovania výroby a akvizícii 51% podielu v spoločnosti BM Servis s. r. o., ktorá disponuje know-how v oblasti procesného modelovania.

V roku 2018 sme zmenili názov spoločnosti DC Concept a. s. na QI GROUP a. s., ktorý lepšie vystihuje našu filozofiu založenú na širokej partnerskej spolupráci ako pri vývoji, tak aj pri nasadzovaní informačného systému QI u zákazníkov.


Výročné správy nájdete vo Verejnom registri a Zbierke listín

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo


Mílniky spoločnosti

2000

vznik spoločnosti DC Concept a. s. a získanie prvého zákazníka

2002

sieť implementačných partnerov sa skladá z viac ako 10 českých spoločností

2004

založenie dcérskej spoločnosti DC Concept Slovensko, s. r. o., ktorá poskytuje licencie na Slovensku

2009

prekročili sme 500 implementácií

2015

získanie 100% majetkového podielu spoločnosti inSophy s. r. o. a integrácia jej pokročilého plánovania výroby do QI

2015

prekročili sme 1000 implementácií

2016

kapitálový vstup do spoločnosti BM Servis s. r. o. s 51 % majetkového podielu

2018

premenovanie spoločnosti DC Concept na QI GROUP a. s. Taktiež sa zmenil názov DC Concept Slovensko, konkrétne na QI GROUP SLOVAKIA s. r. o.


Naše firemné hodnoty


Priamo na Slovensku nehľadáme nikoho, uvedené pozície obsadzujeme na českých pobočkách v Brne a Prostějove.

Chceš sa ku nám pridať?

Pošli nám svoj životopis na job@qi.cz alebo sa informuj na telefónnom čísle +420 775 970 700.

NIE SÚ PONÚKANÉ POZÍCIE TO, ČO HĽADÁŠ?

Nevadí, ozvi sa aj tak. Šikovní ľudia sa u nás nestratia!

Spoločnosť QI GROUP a. s., so sídlom Páteřní 1216/7, Brno, 635 00, IČ 255 90 481, spoločnosť je zapísaná pri Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 3220, v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, spracováva po zaslaní vášho životopisu vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, podobizeň či ďalšie informácie uvedené v CV), a to za účelom výberu uchádzača o vypísanú pracovnú pozíciu a jeho prípadného kontaktovanie.

Takéto spracovanie umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Osobné údaje budú spoločnosťou QI GROUP a. s. spracovávané počas doby výberu uchádzača a ďalej počas doby, ktorú spoločnosti QI GROUP a. s. stanovia jednotlivé právne predpisy spracovávania osobných údajov.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto si nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.


Podporujeme