Modul

Náradie

Sú vaše náklady na obstaranie a údržbu firemného vybavenia adekvátne?

Máte prehľad o odchýlkach vo výrobe?

Viete, prečo k nim došlo?

Eliminujte náklady na obstaranie a servisovanie firemného vybavenia. S modulom Náradie získate presnú evidenciu všetkých nástrojov vrátane informácií o ich stave. Ľahko tak vyhodnotíte, či sa oprava ešte oplatí.

V QI sledujeme automaticky počítaný index spoľahlivosti jednotlivých nástrojov (foriem a lisovadiel), priemernú dĺžku opráv nástrojov a náklady každej opravy alebo bežnej údržby. Dostupnosť nástrojov je priamo prepojená do plánovania hlavnej výroby a opravy nástrojov sa vykonávajú v poradí priorít dodávok z hlavnej výroby.

Ing. Miloš Mrva

finančný riaditeľ a vedúci nástrojárne spoločnosti TOKOZ


Čo modul dokáže:

  • sledovať rôzne typy náradia vrátane špecifikácie životnosti a opotrebenia,
  • definovať pravidelné údržby zariadenia na základe vopred daného procesu alebo intervalu kontrol,
  • evidovať zápožičky s možnosťou sledovať ich pohyb v rámci výrobného procesu,
  • monitorovať opotrebenie náradia podľa pracovných výkazov a potom stanoviť údržbu alebo vyradenie.

Pre koho je Náradie vhodné?

Modul je určený predovšetkým stredným a veľkým spoločnostiam, ktoré pri svojej činnosti poskytujú zamestnancom rôzne druhy náradia. Technológovia výroby získajú prehľad o využití konkrétneho nástroja aj celých skupín: QI ich môže priraďovať ku konkrétnej operácii či výrobne fáze. Skladníci vďaka údajom predpísaným na žiadanke alebo čipe vedia, ktoré náradie majú vydať. Servisní technici ušetria čas, pretože informácie o životnosti zariadenia nájdu priamo v QI a nemusia každú položku vizuálne overovať. Manažment spoločnosti efektívnejšie naplánuje nákup nového zariadenia.


V čom vám modul najviac pomôže?

Vnesie systém do evidencie

V QI možno evidovať a plánovať využitie najrôznejšieho firemného zariadenia od komunálneho náradia až po špeciálne zariadenia, ako sú napríklad lisovacie formy, meradlá a etalóny. Jednotky môžete evidovať buď ručným záznamom, alebo načítaním čiarového kódu, a to v rôznych kategóriách, napríklad podľa konkrétnej operácie či fázy výroby. Pohyb (napríklad výpožička, vrátenie, premiestnenie, oprava) vykonáte hromadne, ale aj jednotlivo pre každý kus. Z jediného formuláru vidíte stavy na všetkých výdajniach a skladoch. Ku každému procesu alebo skladu priradíte zodpovednú osobu, je možné nastaviť aj povolenie pre výdaj konkrétneho kusu iba určeným pracovníkom. Informácie o chýbajúcom zariadení sa k vám dostanú skôr ako pri inventúre, pretože môžete priebežne sledovať, kto, kedy a za akým účelom náradie požičiaval a kde a v akom počte sa aktuálne nachádza.

Servis naplánuje za vás

S QI získate komplexný prehľad o stave náradia: včas sa dozviete o reklamačných lehotách, vyžadovanej údržbe a miere opotrebenia (k jednotlivým kusom priradíte odpracované hodiny a porovnáte ich so životnosťou). Systém vás podporí aj pri výbere najvhodnejšieho dodávateľa na základe priebežného hodnotenia opotrebovanosti a stavu náradia. Je možné plánovať kalibrácie aj pravidelnú údržbu (po napojení na modul Servis a údržba), tieto kategórie vstupujú do nákladových položiek, preto môžete jednoducho vysledovať výdaje spojené so servisovaním a opravami. Jednoducho teda zistíte, aké stredisko má najväčšiu spotrebu, alebo či je ekonomickejšia oprava, alebo likvidácia zariadenia.


Náhľad modulu

Firemné zariadenie pod dohľadom


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás