Modul

Náradie

Sú Vaše náklady na nákup a údržbu firemného vybavenia adekvátne?

Máte prehľad o odchýlkach vo výrobe?

Viete, prečo k nim došlo?

Eliminujte náklady na nákup a servisovanie firemného vybavenia. S wzískate presnú evidenciu všetkých nástrojov vrátane informácií o ich stave. Jednoducho teda vyhodnotíte, či sa oprava ešte oplatí.V QI sledujeme automaticky počítaný index spoľahlivosti jednotlivých nástrojov (foriem a lisovačov), priemernú dĺžku opráv nástrojov a náklady každej opravy alebo bežnej údržby. Dostupnosť nástrojov je priamo prepojená do plánovania hlavnej výroby a opravy nástrojov sa vykonávajú v poradí priorít dodávok z hlavnej výroby.

V QI sledujeme automaticky počítaný index spoľahlivosti jednotlivých nástrojov (foriem a lisovačov), priemernú dĺžku opráv nástrojov a náklady každej opravy alebo bežnej údržby. Dostupnosť nástrojov je priamo prepojená do plánovania hlavnej výroby a opravy nástrojov sa vykonávajú v poradí priorít dodávok z hlavnej výroby.

Ing. Miloš Mrva

finančný riaditeľ a vedúci nástrojárne spoločnosti TOKOZ


Prečo si modul kúpiť

  • Eviduje firemné vybavenie a zabezpečuje jeho optimálne využitie.
  • Uľahčuje plánovanie opráv, servisu a nákupu zariadenia. S prehľadne podanými informáciami presne vyhodnotíte situáciu a zvážite, kam sa oplatí investovať.
  • Ustráži pravidelný servis aj mieru opotrebenia náradia, vďaka priebežným kontrolám je vybavenie v perfektnom stave.
  • Náradie je výhodné prepojiť s výrobnými modulmi, ale tiež so Servisom a údržbou.

Pre koho je Náradie vhodné?

Modul je určený predovšetkým stredným a veľkým spoločnostiam, ktoré pri svojej činnosti poskytujú zamestnancom rôzne druhy náradia. Technológovia výroby získajú prehľad o využití konkrétneho nástroja aj celej skupiny nástrojov: QI ich môže priraďovať ku konkrétnej operácii alebo výrobnej fáze. Skladníci vďaka informáciám prepísaným na žiadanke alebo čipe vedia, ktoré náradie majú vydať. Servisní technici ušetria čas, pretože informácie o životnosti vybavenia nájdu priamo v QI, nemusia každú položku vizuálne overovať. Management spoločnosti efektívnejšie naplánuje nákup nového vybavenia.


Ako Náradie pomáha?

Vnesie systém do evidencie náradia

V QI možno evidovať a plánovať využitie najrôznejšieho firemného vybavenia od komunálneho náradia až po špeciálne zariadenie ako sú napríklad lisovacie formy, meradlá a etalóny. Jednotky môžete evidovať buď ručným záznamom, alebo načítaním čiarového kódu, a to v rôznych kategóriách, napríklad podľa konkrétnej operácie či fázy výroby. Každý pohyb (napríklad výpožička, vrátenie, premiestnenie, oprava) vykonáte hromadne, ale tiež jednotlivo pre každý kus. Z jediného formulára vidíte stavy na všetkých výdajniach a skladoch. Ku každému procesu alebo skladu priradíte zodpovednú osobu, možno nastaviť aj povolenie pre výdaj konkrétneho kusu iba určeným pracovníkom. Informácie o chýbajúcom vybavení sa k Vám dostanú skôr ako pri inventúre, pretože môžete priebežne sledovať, kto, kedy a pre aký účel náradie požičiaval a kde aj v akom počte sa aktuálne nachádza.

Servis naplánuje za Vás

S QI získate komplexný prehľad o stave náradia: včas sa dozviete o reklamačných lehotách, vyžadovanej údržbe a miere opotrebenia (k jednotlivým kusom priradíte odpracované hodiny a porovnáte ich so životnosťou). QI Vás tiež podporí pri výbere najvhodnejšieho dodávateľa na základe priebežného hodnotenia opotrebovanosti a stavu náradia. Možno plánovať kalibrácie aj pravidelnú údržbu (po napojení na modul Servis a údržba), tieto kategórie vstupujú do nákladových položiek, preto môžete jednoducho odsledovať výdavky spojené so servisovaním a opravami. Ľahko tak zistíte, aké stredisko má najväčšiu spotrebu, alebo či je ekonomickejšia oprava, alebo likvidácia vybavenia.


Náhľad modulu

Firemné zariadenie pod dohľadom


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás