CRM a marketing


Sledujte a vyhodnocujte výsledky marketingových akcií. Vďaka modulu CRM a marketing budete mať neustály prehľad nielen nad ich organizáciou, ale aj nákladmi a výnosmi. Zároveň získate komplexné údaje o zákazníkoch, ktoré Vám pomôžu identifikovať potreby trhu a stanoviť manažérske rozhodnutia.

  • Ľahko zistíte, ako marketingové kampane premieňajú Vaše investície. QI prináša už v priebehu akcie vyhodnotenie všetkých súvisiacich aktivít vrátane prehľadu nákladov a výnosov – takto môžete kedykoľvek optimalizovať všetky postupy a prispôsobovať rozpočet aktuálnej situácii.
  • Upevňovanie dobrých vzťahov je s QI jednoduchšie, pretože umožňuje cielenú komunikáciu. Informácie o zákazníkoch aj obchodných partneroch a ich požiadavkách budú vždy aktuálne. Môžete ich jednoducho triediť do cieľových skupín, filtrovať aj oslovovať.
  • QI archivuje všetku komunikáciu, bez problémov vyhodnotíte zákaznícke priania a potreby.
  • Získate výsledky alebo čiastkové výstupy marketingových akcií v prehľadnej podobe – čerpať môžete napríklad zo súhrnu o predajoch a nákupoch, nákladoch, výnosoch alebo z prehľadov o účasti na akciách. Všetko môžete vyhodnocovať v reálnom čase.
  • Začnite s adresným marketingom: vytvorte cieľové skupiny zákazníkov a hromadne ich oslovte e-mailom a SMS priamo z QI.
  • Veľkú časť povinností spojených s prípravou seminárov, školení, konferencií, prezentácií alebo výstav zabezpečí QI za Vás. Napríklad vedie evidenciu pozvaných účastníkov a súvisiacich úloh, ku ktorým prideľuje zodpovedné osoby.

Náhľady modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom