Modul

CRM a marketing

Poznáte skutočné potreby Vašich klientov?

Chcete zabrániť šumom v komunikácii?

Viete, koľko Vás stoja marketingové akcie?

Čím viac informácií o partneroch aj zákazníkoch máte, tým lepšie pre Vašu firmu. Samotné dáta Vám ale bez kvalitného vyhodnotenia neposkytnú požadované odpovede. Preto je súčasťou informačného systému QI modul CRM a marketing, ktorý Vám pomôže spracovať údaje o zákazníkoch, identifikovať potreby trhu a stanoviť manažérske rozhodnutia. Podporí aj organizáciu a vyhodnotenie rôznych typov akcií.


Prečo si modul zakúpiť

  • Nastaví komunikáciu s trhom správnym smerom: pomôže so špecifikáciou konkrétnych zákazníckych potrieb.
  • Spresňuje a urýchľuje prácu s klientskymi požiadavkami.
  • Uľahčí prípravu podkladov pre obchodné rokovania: všetky informácie eviduje na jednom mieste.
  • Upresňuje spätnú väzbu k obchodným partnerom: vďaka prepojeniu Vašej pošty s QI budete mať vždy prehľad.
  • Vyhodnocuje náklady akcií – v priebehu môžete sledovať finančné výdavky a korigovať ich.

Pre koho je CRM a marketing vhodný?

Zdĺhavému vyhľadávaniu podkladov pre jednotlivé rokovania odzvonilo: obchodní manažéri budú mať všetky potrebné informácie vrátane kontaktov pokope. Manažment rýchlejšie a presnejšie vyhodnotí obchodné prípady. Marketingovým pracovníkom pomôže s povinnosťami, ktoré súvisia s usporiadaním kampaní.


Ako CRM a marketing pomáha?

Zameriava sa na cieľové skupiny

Trh, ktorý oslovujete, môžete v QI rozdeliť na menšie celky. Napríklad na cieľové skupiny, ktoré sa vzájomne líšia svojimi potrebami, charakteristikami a nákupným chovaním. Vďaka tomu môžete komunikáciu individualizovať a lepšie ako konkurencia vyhovieť zákazníckym potrebám. Pri osobách aj firmách zaevidovaných v systéme možno zobrazovať ich výročia. Cieľové skupiny môžete hromadne a automaticky oslovovať aj cez SMS. Pretože QI dokáže SMS aj prijímať a evidovať, získate ucelené informácie.

Optimalizuje plnenie zákazníckych požiadaviek

Presná evidencia zákazníckych požiadaviek je základom pre ich včasné vybavenie. V QI s nimi možno jednoducho pracovať: môžete k nim pripojovať zodpovedné osoby, priority, rozdeľovať ich podľa typu a sledovať ich realizáciu. Pretože sa všetko archivuje, získate množinu dát, z ktorej pohodlne vyčítate zákaznícke potreby.

Poskytuje detailné obchodné informácie

Jednoducho zastrešíte všetky informácie týkajúce sa konkrétneho obchodného prípadu alebo jednotlivých spoločností aj osôb. Takmer okamžite budete mať k dispozícii všetko, čo s daným prípadom súvisí: napríklad záznamy z rokovaní, zmluvy, nákladové aj výnosové dokumenty, spätné väzby obchodných partnerov alebo informácie o jednotlivých osobách. Softvér archivuje napríklad aj neuhradené pohľadávky, nevykryté objednávky či prehľad o zápožičkách. Jednoducho si tak spočítate, koľko Vás ktorý klient stojí. QI umožňuje riešiť ponuky v tuzemskej aj zahraničnej mene alebo vytvárať cenníky s odlišnými zľavami a akciami pre rôzne trhy.

Uľahčuje komunikáciu s obchodnými partnermi

Prístup k úlohám, kalendárom, kontaktom a e-mailom z Microsoft Outlookužete mať aj z QI. Všetku poštu možno priamo v systéme pripojiť napríklad ku konkrétnemu obchodnému partnerovi, akcii alebo dokladom a archivovať. Zabránite tak napríklad duplicitnému osloveniu, alebo naopak nikoho z definovanej skupiny pri rozosielaní informácií nevynecháte.

Podporuje prípravu marketingových akcií

Môžete využiť už pripravené procesy, ktoré Vám uľahčia organizáciu školení, workshopov, seminárov a ďalších akcií. Vďaka nim sprehľadníte evidenciu pozvaných účastníkov alebo si zostavíte zoznamy úloh, ktoré s akciou súvisia. QI umožňuje tlač pozvánok na jednotlivé akcie a zasielanie e-mailových upozornení v ľubovoľnom formáte. Vyhodnotenie prináša už v priebehu akcie – kedykoľvek tak môžete optimalizovať všetky postupy a prispôsobovať rozpočet aktuálnej situácii.


Náhľady modulu

Pristupujte k partnerom podľa ich bonity
Sledujte výročia a sviatky svojich partnerov
Obchodné prípady s prehľadom
Rebríček odberateľov - graf
Rebríček odberateľov
Veďte si podrobné poznámky o obchodných partneroch
Realizačný tím
S QI je plánovanie marketingových akcií jednoduché


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás