Široký sortiment, ale zároveň precíznosť a vysoká kvalita. Kvôli tejto náročnosti je automatizácia a proces optimalizácie v strojárstve nutnosťou. QI Vám dokonca pomôže usporiadať a zefektívniť fungovanie celej spoločnosti. Posilní kusovú, zákazkovú, malosériovú, veľkosériovú aj hromadnú výrobu. Venujete sa spracovaniu kovov? Aj pre Vás máme pripravené špeciálne riešenia.


Odporúčané moduly

Riadenie výroby

S QI môžete využiť na vykazovanie stavu výroby on-line terminál s čítačkami čiarových kódov. Výsledkom je znížená chybovosť pri zbere údajov, ktoré sú pri plánovaní výroby rozhodujúce.

Financie

Hľadáte spôsob ako zlepšiť riadenie a optimalizáciu finančných tokov? Manažérsky dashboard Vám poskytne správy o predaji, aktuálny náhľad na rozpočet, alebo podrobný prehľad o kalkulácii produktov a výkazy ziskov a strát.

Plánovanie výroby a APS

S včasnými a spoľahlivými dodávkami a znižovaním nákladov pomôže plne integrovaný nástroj APS. Okrem iného naplánuje výrobu, kapacity a zefektívni všetky súvisiace procesy.

Kvalita

Ľahko prístupné sady prehľadových formulárov a tlačových výstupov Vám zjednodušia dokumentačnú a kontrolnú činnosť nielen v rámci normy ISO 9001.


Referencie

Tokoz a. s.

„Ročné úspory, ktoré prináša QI sú v našom prípade asi 260 000 Eur.“

Ing. Miloš Mrva, finančný riaditeľ spoločnosti Tokoz a. s.

KOVOKON Popovice s. r. o.

„Informačný systém QI nám pomohol vyrásť z malých garáží do moderných hál a plánovať ďalší dynamický rozvoj našej firmy.“

Vlastimil Koníček, konateľ spoločnosti

GALVAMET spol. s r. o.

„Informačný systém QI úplne zmenil prístup k práci a spôsob komunikácie v spoločnosti. Riešenie sa prispôsobilo individuálnym potrebám podniku, uľahčilo komunikáciu, zjednodušilo kontrolu správnosti technologického postupu, umožnilo prístup k aktuálnym informáciám.“

Ing. Radim Kovaříček, vedúci sekcie služieb

VEZEKO s. r. o.

„Už pri prechádzaní implementačnej štúdie sa nám páčilo, aké možnosti QI ponúka. Pri samotnej implementácii bolo najdôležitejšie zachovať flexibilnú výrobu, zabezpečiť bezchybný prevod existujúcich dát z pôvodného systému a posunúť niektoré agendy o úroveň vyššie. To všetko QI splnilo.“

David Nováček, vedúci nákupu

Kto sa o vás postará

Melzer, spol. s r.o.

Brno, Prostějov, Praha

www.melzer.cz


Vyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si všetky podklady v jednom balíku alebo sa pozrite, za koľko si môžete QI zaobstarať.

Stiahnuť podklady Koľko QI stojí?