Informačný systém pre obor

Strojársky priemysel

Široký sortiment, ale zároveň precíznosť a vysoká kvalita. Kvôli tejto náročnosti je automatizácia a proces optimalizácie v strojárstve nutnosťou. QI Vám dokonca pomôže usporiadať a zefektívniť fungovanie celej spoločnosti. Posilní kusovú, zákazkovú, malosériovú, veľkosériovú aj hromadnú výrobu. Venujete sa spracovaniu kovov? Aj pre Vás máme pripravené špeciálne riešenia.


Doporučené

moduly

Riadenie výroby

S QI môžete využiť na vykazovanie stavu výroby on-line terminál s čítačkami čiarových kódov. Výsledkom je znížená chybovosť pri zbere údajov, ktoré sú pri plánovaní výroby rozhodujúce.

Financie

Hľadáte spôsob ako zlepšiť riadenie a optimalizáciu finančných tokov? Manažérsky dashboard Vám poskytne správy o predaji, aktuálny náhľad na rozpočet, alebo podrobný prehľad o kalkulácii produktov a výkazy ziskov a strát.

Plánovanie výroby a APS

S včasnými a spoľahlivými dodávkami a znižovaním nákladov pomôže plne integrovaný nástroj APS. Okrem iného naplánuje výrobu, kapacity a zefektívni všetky súvisiace procesy.

Kvalita

Ľahko prístupné sady prehľadových formulárov a tlačových výstupov Vám zjednodušia dokumentačnú a kontrolnú činnosť nielen v rámci normy ISO 9001.


Vhodní

partneři

Melzer, spol. s r.o.

Brno, Prostějov, Praha

www.melzer.cz


Referencie

A případové studieVyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si všetky podklady v jednom balíku alebo pošlite nezáväzný dopyt.

Stiahnuť podklady Kontaktovať