DMS


Väčšina firemných procesov je spojená s distribúciou informácií – preto je správa dokumentov oblasťou, ktorá výrazne ovplyvňuje výsledky a efektivitu celej spoločnosti. Optimalizovaný obeh všetkých typov dokumentov vo Vašej firme podporí modul DMS. Zvládnete s ním spracovať všetky informácie, a to aj nárazovo.

  • Už žiadny chaos v dokumentoch. Modul sa o nich postará vo všetkých ich životných fázach, teda od vzniku alebo vstupu do organizácie, pri spracovaní, schvaľovaní aj archivácii.
  • DMS zefektívni prácu Vašich zamestnancov, pretože zjednotí prístup ku všetkým informáciám a vzájomne ich prepojí.
  • Dokumenty môžete kedykoľvek aktualizovať: zmeny sa prepíšu a ihneď sa zobrazia v QI.
  • QI zohľadňuje aj bezpečnostné aspekty. Sami na základe prístupových práv určíte, kto bude mať k dokumentom prístup.

Náhľady modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom