Personalistika a dochádzka


Veľkou konkurenčnou výhodou je tím zodpovedných a vzdelaných ľudí. S organizáciou ich potrieb aj pracovných povinností Vám pomôže QI. Pripraví výberové konania, umožní sledovať vývoj kariéry zamestnancov, zaznamená a vyhodnocuje ich dochádzku, pomôže s evidenciou ochranných pomôcok aj zabezpečením stravovacej agendy a podchytí zmluvné vzťahy vo firme.

Prečo si modul zaobstarať?

 • Získate aktuálne informácie o príchodoch, odchodoch a neprítomnosti Vašich zamestnancov. QI vyhodnotí dochádzku, vypočíta nadčasy alebo nárok na stravu a vygeneruje prestávky. Hodí sa pre jednozmennú aj viaczmennú prevádzku.
 • QI Pracovník pri príchode do firmy priloží čip alebo kartu k terminálu, ktorý zaznamená kontakt a informáciu ihneď odovzdá do QI, rovnako sa deje aj pri odchode, fajčiarskej prestávke alebo návšteve lekára.
 • sleduje dochádzku za Vás. Na základe údajov získaných z terminálov spracuje a vyhodnocuje odpracovanú dobu aj neprítomnosť, kde je možné rozlíšiť rôzne varianty: dovolenku, náhradné, študijné aj neplatené voľno, darcovstvo krvi, služobnú cestu alebo napríklad školenie. Mzda sa vyhodnocuje aj v závislosti od rozvrhnutia pracovnej doby: QI zohľadňuje, či ide o štandardný deň, víkend, sviatok či pracovník plní pohotovosť.
 • Takmer ihneď po príchodoch zamestnancov má nadriadený k dispozícii aktuálny náhľad na dochádzkové dáta, pri kontrole sa porovnávajú s plánovanými zmenami. Zároveň sa evidujú všetky vopred dohodnuté neprítomnosti. Takto získate prehľad o skutočných kapacitách zamestnaneckých tímov a pracovné procesy naplánujete efektívnejšie.
 • Údaje o dochádzke sa automaticky prenášajú do modulu Mzdy. Účtovníčka vďaka tomu ušetrí veľa času pri spracovaní výplat.
 • Zamestnanci môžu o dovolenku žiadať priamo v QI, tú je potom možné potvrdiť, alebo zamietnuť rovno z kancelárie jediným klikom. Každý termín zobrazíte v nadväznosti na firemné kapacity. Systém potom automaticky zašle konkrétnemu pracovníkovi e-mail s informáciou, ako bola žiadosť vybavená.
 • Majte dokonalý prehľad o zamestnancoch aj uchádzačoch o prácu. V QI môžete uchovávať ich základné identifikačné údaje, kódy spojení, profesijnú použiteľnosť a ďalšie ľubovoľné položky.
 • Motivujte zamestnancov ku zvýšeniu kvalifikácie – v QI je možné nastaviť plán ich kariérnej dráhy. To všetko vrátane odhadu finančných nákladov na jednotlivé vzdelávacie akcie.
 • Špecializovaná obchodná jednotka Personálne psychometrické dotazníky a testy zaručia prehľad o kandidátoch do výberového konania aj existujúcich pracovníkoch vrátane informácií o osobnosti, pracovnej motivácii, schopnosti zvládať záťaž alebo manažérskom štýle.

Stiahnuť leták Personalistika a dochádzka v PDF >>

Stiahnuť leták Personálne psychometrické dotazníky a testy v PDF >>


Špecializované funkcie

Ochranné pomůcky

 • Dôraz na bezpečnosť práce je nevyhnutný, preto QI eviduje ochranné pracovné pomôcky v nadväznosti na jednotlivé pozície aj konkrétne osoby. Stačí sa pozrieť do formulára a hneď zistíte, kto má na čo nárok. Súčasťou funkcionality je tiež prehľad vyžadovaných pracovných prostriedkov v porovnaní s tým, čo zamestnanec skutočne čerpal. Všetky položky systém zobrazuje v reálnom čase, preto Vám nič neunikne.
 • Správnym výberom ochranných pomôcok predídete situácii, keď ich zamestnanec odmietne použiť. V QI môžete viesť podrobnú evidenciu rozlišovacích atribútov (napríklad veľkosť, materiál, potreba dioptrií pri pracovných okuliaroch) pre každého pracovníka. Všetci tak dostanú presne to, čo potrebujú.

Stiahnuť leták Ochranné pomôcky v PDF >>

Jídelna

 • Riešite agendu okolo stravovania zamestnancov moderne a efektívne? K jej komfortnému spracovaniu významne prispeje inovovaná funkcionalita Jedáleň – výdaj stravy.
  Pomôže:
  – osobám zodpovedným za stravovaciu agendu – vďaka automatizácii všetkých procesov (napr. vyhodnotenie objednávok, sledovanie nároku na obed za zvýhodnenú cenu, elektronická výmena dokladov s dodávateľom stravy) ušetrí čas a vyhnú sa chybám.
  – mzdovej účtovníčke, ktorá nemusí spracovávať zrážky za stravu. Pri využívaní modulu Mzdy sa údaje do miezd prepíšu automaticky.
  – stravníkom (ako zamestnancom, tak externistom), pretože objednávanie jedál je rýchle a jednoduché, rovnako ako prípadné storno.
  – obsluhe v kantíne, ktorá nemusí odpisovať obedy ručne (deje sa to automaticky). Pri výdaji odpadá výber papierových lístkov: stravníkova objednávka sa objaví na obrazovke terminálu.

Stiahnuť leták Jedáleň v PDF >>


Náhľady modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom