Modul

Personalistika a dochádzka

Chcete mať aktuálny prehľad o nákladoch na pracovníkov?

Zaberá Vám administratíva súvisiaca s personalistikou príliš času?

Darí sa Vám získavať správnych zamestnancov?

Zamestnanci sú najdôležitejšou, ale zároveň najdrahšou súčasťou každej firmy. Okrem výplat môžeme do týchto nákladov zaradiť aj rozsiahlu podpornú administratívu. S modulom Personalistika a dochádzka informačného systému QI dosiahnete významné zrýchlenie aj zjednodušenie všetkých súvisiacich procesov. Pomôže Vám pri spracovaní miezd, získate prehľad o dochádzke aj dovolenkách a pracovníkoch samotných (ich profesijnom zaradení, vzdelaní, schopnostiach a stave zadaných úloh). Modul je vhodný nielen pre jednozmennú, ale aj viaczmennú prevádzku a môže ho využívať neobmedzené množstvo zamestnancov.

Zo začiatku to chcelo aj trochu trpezlivosti s niektorými pracovníkmi, teraz už si ale nikto nespomenie, že celý život používal papierové pichačky. Pri zavádzaní sme boli pripravení na možné drobné problémy, všetko však prebehlo dobre.

Ing. Jiří Kozák

MBA, riaditeľ spoločnosti CEDIMA


Prečo si modul zakúpiť

 • Zabezpečí prehľad o nákladoch na výberové konania aj vzdelávacie akcie a ostatných položkách spojených s personálnou agendou, ktorú kompletne pokryje.
 • Získate aktuálne informácie o príchodoch, odchodoch a neprítomnosti zamestnancov. QI všetky dáta spracováva v reálnom čase. Tiež zabezpečí presné podklady pre mzdy.
 • Kontroluje prestávky aj nadčasy, všetko sa premieta do mzdových podkladov.
 • Vďaka náhľadu na aktuálne dochádzkové dáta môžete presnejšie plánovať kapacity.
 • Minimalizuje administratívne povinnosti spojené so žiadosťami o dovolenku aj stravnými lístkami.
 • Pri nábore spoľahlivo identifikuje pracovníkov, ktorí sa hodia na obsadzovanú pozíciu.

Pre koho je Personalistika a dochádzka vhodná?

Modul pomôže vedeniu spoločnosti, manažérom, HR špecialistom alebo mzdovým účtovníčkam. Pokryje totiž všetky personálne operácie od zabezpečenia zamestnaneckej evidencie až po analýzu a ohodnotenie výkonov. Všetky údaje sa môžu využiť pri spracovaní miezd. Zamestnanci jednoducho zistia počet odpracovaných hodín a stav zostávajúcej dovolenky.


Ako Dochádzka a personalistika pomáha?

Vedie podrobnú a presnú personálnu evidenciu

Modul pokryje všetky personálne operácie od zabezpečenia zamestnaneckej evidencie až po analýzu a ohodnotenie výkonov. Všetky údaje môžu byť využité pri spracovaní miezd. V QI tiež ľahko nastavíte plán pre edukáciu zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikácie. To všetko vrátane odhadu aj vyhodnotenia finančných nákladov na jednotlivé akcie. QI tiež predkladá informácie o voľných pracovných miestach aj uchádzačoch o zamestnanie. Možno v ňom zostavovať výhľadový plán pre navýšenie kapacít alebo prípadné zoštíhlenie štruktúr a zníženie stavov.

Zaznamenáva, eviduje a vyhodnocuje dobu, ktorú zamestnanec strávil v práci

Pracovník pri príchode do firmy priloží čip alebo kartu k terminálu, ktorý kontakt zaznamená a informáciu ihneď odovzdá do QI, rovnako sa deje aj pri odchode, fajčiarskej prestávke alebo návšteve lekára. Na základe týchto údajov systém spracováva a vyhodnocuje odpracovanú dobu aj neprítomnosť (je možné rozlíšiť rôzne varianty, napríklad dovolenku, náhradné, študijné aj neplatené voľno, darcovstvo krvi). QI tiež zohľadňuje, či ide o štandardný deň, víkend, sviatok alebo či pracovník plní pohotovosť. Prepojenie s modulom Mzdy umožní automatické spracovanie výplat.

Variant Dochádzky pre menšie firmy

Zjednodušená dochádzka je vhodná pre firmy, v ktorých majú všetci pracovníci prístup do informačného systému. Zahŕňa evidenciu pohybov, prítomností a neprítomností zamestnancov priamo vo formulároch QI, nie sú teda potrebné terminály.

Dokáže sledovať nadčasy a prestávky

S QI bude presné dodržiavanie prestávok realitou. Umožňuje automatické generovanie pevných prestávok aj ich odpočítavanie od odpracovanej doby. Systém zaznamenáva a eviduje nadčasy, ktoré sa taktiež premietajú do mzdových podkladov.

Umožňuje kontrolu prítomnosti pracovníkov aj efektívne plánovanie kapacít

Ihneď po príchodoch zamestnancov má nadriadený k dispozícii aktuálny náhľad na dochádzkové dáta, pri kontrole sa porovnávajú s plánovanými zmenami. Zároveň sa evidujú všetky vopred dohodnuté neprítomnosti. Získate tak prehľad o skutočných kapacitách zamestnaneckých tímov a pracovné procesy naplánujete efektívnejšie.

Znižuje byrokraciu okolo žiadostí o voľno aj stravných lístkov

Zamestnanci môžu o dovolenku žiadať priamo v QI, tú potom možno potvrdiť, alebo zamietnuť rovno z kancelárie jediným klikom. Každý termín zobrazíte v nadväznosti na firemné kapacity. Systém potom automaticky zašle konkrétnemu pracovníkovi e-mail s informáciou, ako bola žiadosť vybavená. S QI odpadá aj zložité počítanie príspevkov na stravu – z jedného formulára presne zistíte, na koľko stravných lístkov má kto nárok.

Získate nástroj pre rozpoznanie silných a slabých stránok jednotlivcov aj tímov

Špecializovaná obchodná jednotka Personálne psychometrické dotazníky a testy zaručia prehľad o kandidátoch do výberového konania aj existujúcich pracovníkoch vrátane informácií o osobnosti, pracovnej motivácii, schopnosti zvládať záťaž alebo manažérskom štýle. Respondentom jednoducho (tiež cez kontakty v QI) zašlete dotazníky, ktoré slúžia na diagnostiku osobnostných a pracovných charakteristík. Ti ich vyplnia prostredníctvom webovej aplikácie – prístup sa realizuje cez unikátnu URL adresu zaslanú e-mailom. Výsledky sa prenesú do QI vrátane výstupnej správy vo formáte PDF. Všetky dotazníky sa vyvíjajú podľa štandardov EFPA (European Federation of Psychologists´ Associations).


Náhľady modulu

Kompletný prehľad nad dochádzkou Vašich ľudí
QI Vám umožní vyhodnocovať informácie o ľudských zdrojoch
Personální dashboard
Personálne psychometrické dotazníky
Majte kontrolu nad vzdelávaním svojich zamestnancov
Spravujte žiadosti o dovolenku

Personalistika a dochádzka


Špecializované funkcie

Plány dovoleniek

Funkcionalita nájde uplatnenie v každej spoločnosti – sprehľadní čerpanie dovoleniek, zároveň je jej používaním splnená legislatívna povinnosť.

Pomôže konkrétne:

 • vedúcim pozíciám, ktoré s ňou efektívnejšie naplánujú pracovné procesy a v dostatočnom časovom predstihu zabránia prípadnej kolízii;
 • všetkým zamestnancom s rozvrhnutím ich dovolenky.

Jednoduchá evidencia dochádzky v QI Mobile

Prístupový systém

Riadi vstupy zamestnancov, ale aj návštev
a ďalších osôb do firemného objektu. Prechod možno regulovať aj v jednotlivých miestnostiach či úsekoch. Vďaka tomu získate prehľad o pohybe ľudí v priestoroch spoločnosti, zabezpečíte majetok a ochránite dáta aj know-how.

 • Kontrolovaný pohyb zamestnancov a návštev po firme
 • Zabezpečenie dôležitých miest
 • Široké možnosti nastavenia práv pre prístupy
 • Aktuálny aj spätný prehľad o pohybe osôb
 • Jednoduchá obsluha

Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás