Modul

Predaj a nákup

Máte presné informácie o pohybe tovaru?

Vediete obchodnú agendu efektívne?

Chcete nasmerovať stratégiu k väčším predajom?

Predpokladom pre každý úspešný obchod je detailná znalosť obchodných partnerov, zákazníkov aj samotného trhu. Informačný systém QI prináša nástroj, vďaka ktorému budete mať všetky dôležité dáta pohromade vrátane prehľadu o pohybe tovaru. S modulom Predaj a nákup je obchodovanie zase o niečo jednoduchšie.

Predtým sme cenníky evidovali na dvoch miestach, v excelovskej databáze a pôvodnom informačnom systéme, teraz máme údaje zjednotené v QI. Ukladáme si aj informácie z rokovaní so zákazníkmi, čo nám prináša väčší komfort pri spracovávaní ponúk a objednávok.

Ing. Petr Maschita

jednatel a vedoucí obchodního oddělení společnosti VMV


Čo modul dokáže:

 • kompletne zabezpečiť tok dokladov na strane nákupu aj predaja (od dopytu cez ponuku, objednávku, baliaci aj dodací list až po faktúru),
 • tvoriť predajné ceny s možnosťou zliav pre vybraných obchodných partnerov,
 • pracovať s predajnými zostavami (možnosť evidovať skupinu tovaru ako súbor s vlastnou cenotvorbou),
 • vkladať tovar do dokladu pod vlastným kódom, zároveň akceptovať ďalšie označenie toho istého produktu,
 • pracovať s internými objednávkami a dodacími listami medzi jednotlivými strediskami,
 • kontrolovať dostupnosť tovaru na sklade vrátane automatickej tvorby objednávky s výberom optimálneho dodávateľa,
 • zefektívniť prácu s rámcovými objednávkami,
 • evidovať predajné a nákupné zmluvy a tvoriť z nich nadväzujúce doklady (dodacie listy, ostatné záväzky, faktúry),
 • sledovať platobnú morálku obchodného partnera, prípadne transakciu zamietnuť,
 • evidovať dodávateľské katalógy s nadväznosťou na definíciu nákupných cien,
 • pomôcť s riešením reklamácií rôznymi spôsobmi, napríklad vrátenie tovaru, výmena, zľava či oprava.

Pre koho je Predaj a nákup vhodný?

Podporí obchodných manažérov, pre ktorých bude spracovávanie agendy jednoduchšie. Okrem iného získajú prehľad o vývoji obchodných prípadov a presune tovaru, vďaka tomu môžu vylepšovať svoje stratégie a eliminovať zbytočné procesy. Vedeniu spoločnosti pomôže efektívnejšie vyhodnocovať prácu podriadených a lepšie ich riadiť. Modul umožňuje tiež pohodlnejšie ovládanie činností spojených s vedením biznisu.


V čom vám modul najviac pomôže?

Zjednodušuje firemnú administratívu

QI podporuje automatizovanú tvorbu dokladov, ktoré pod obchodnú agendu spadajú. Ich obsah možno ľubovoľne prenášať – údaje sa prepisujú. Napríklad objednávky prijaté prenesiete pár klikmi priamo do výrobnej zákazky, tým sa automaticky vygenerujú žiadanky na materiál. Zo zadaných údajov o predaji sa potom vytvoria dodacie listy. Systém tiež sleduje minimálne alebo optimálne zásoby tovaru na sklade, vytvorí objednávky vydané, vyberie najvhodnejšieho dodávateľa a zohľadní ďalšie kritéria ako napríklad termín doručenia aj cenu. Všetky dokumenty je možné tlačiť podľa predlôh. Vytvoríte ich v rôznych dokladových radoch, menách a jazykoch.

Tvorí pipeline obchodných prípadov

Pipeline umožňuje sledovať vývoj obchodných prípadov v čase: podľa informácií o množstve rozpracovaných aktivít môžete odhadovať potenciálne príjmy a riadiť toky nákladov. QI obchodníkovi pripomenie, kde má rezervy, a navrhne, ako ich zaplniť.

Poskytuje presné informácie

Softvér dokáže zaznamenávať široký súbor informácií o obchodných partneroch, napríklad komplexnú evidenciu kontaktných osôb organizácie, bankové spojenia, dodaciu a fakturačnú adresu, zaradenie do cenových kategórií, splatnosti faktúr alebo prípadný dohodnutý úrok z omeškania. Všetky dáta ľahko vyhľadáte, pretože systém umožňuje veľmi silné filtrovanie, a to podľa najrôznejších kritérií.

Sleduje pohyb tovaru

QI podáva informácie o šarži, sériovom čísle či exspirácii tovaru. Zároveň eviduje údaje o reklamáciách: preto dokáže posúdiť ich oprávnenosť. Tiež dokáže odsledovať každý tovar či materiál (aj za hranicami Slovenskej republiky) a poskytuje podklady pre vykazovanie Intrastatu.

Podporí tvorbu cien

Modul v spojení s Financiami poukazuje napríklad na neuhradené pohľadávky, nevykryté objednávky alebo prehľad zápožičiek. Zároveň podporuje rôzne definície cien, pri dlhodobých partneroch pracuje s rámcovými objednávkami. Ľahšie tak určíte, koľko tovar bude stáť. Pokiaľ zákazníkovi poskytnete heslo, zobrazí si na QI Shope ceny, ktoré sú určené špeciálne pre jeho kategóriu. Nastavovanie týchto údajov do internetového obchodu pre vás nie je prácou navyše, pretože sa všetky prepisujú priamo z QI, ktoré automaticky priraďuje zľavy jednotlivým zákazníkom.

Podáva prehľadné informácie o tovare

Pokiaľ používate aj Sklady, získate podrobný prehľad o všetkom tovare: modul zabezpečuje komplexné riadenie hmotných tokov, sledovanie príjmov, prevodov, výdajov a stavu zásob. Podporuje aj riadenie inventúr alebo evidenciu skladov priemernými skladovými aj pevnými cenami a metódou FIFO.


Náhledy modulu

Dodacie listy vydané
Rebríček odberateľov


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás