Modul

Plánovanie výroby a APS

Využívate výrobné kapacity efektívne?

Plníte termíny objednávok?

Držíte na sklade len nevyhnutné množstvo zásob?

Požiadavky odberateľov na plnenie termínov, vysokú kvalitu výrobkov a pritom nízku cenu neustále rastú. Spoločnosť, ktorá chce v takom prostredí uspieť, musí vyrábať maximálne efektívne. Modul Plánovanie výroby a APS informačného systému QI vie zohľadniť kapacity strojov, technológií a tiež dostupnosť materiálov. Pre náročných ponúkame tzv. ABU (Advanced Business Unit), tá zahŕňa aj špecializované pokročilé plánovanie výroby APS (Advanced Planning and Scheduling) zastúpené nástrojom Plantune, ktorý je integrovaný priamo v QI, a tiež metodickú pomoc.

Modul nám pomohol lepšie využiť pracovnú dobu a efektívnejšie plánovať. Predtým by sme taký objem práce nestíhali. Taktiež vidíme obsadenosť strojov, podľa toho môžeme lepšie určiť, ktoré typy prikúpiť.

Vlastimil Koníček

konateľ spoločnosti KOVOKON Popovice


Čo modul dokáže:

 • informovať o termíne dostupnosti objednaných výrobkov,
 • navrhnúť zákazky, ktoré bude treba založiť na základe prijatých objednávok,
 • pripraviť kapacitný plán pre technológie, stroje a zariadenia (s prihliadnutím na ich dostupnosti a potrebný materiál či náradie),
 • zostaviť zoznam materiálov na nákup pre navrhnutý plán,
 • vytvoriť front práce na najbližšie obdobie pre jednotlivé technológie a stroje,
 • automatizovať tvorbu výrobných zákaziek a dokumentácie,
 • umožniť operatívne upravovať plán/front práce podľa aktuálneho kapacitného zaťaženia či aktuálnych potrieb zákazníkov,
 • graficky vizualizovať výsledok zaplánovania (na časovej osi alebo na rôznych grafoch).

Pre koho sú Plánovanie výroby a APS vhodné?

Obchodníci získajú možnosť presne zistiť, aký termín dodania môžu sľúbiť. Plánovači a vedúci výroby budú mať absolútnu kontrolu nad výrobnými zákazkami a termínmi ich plnenia. Nástroj im pomôže efektívne pripraviť prácu tak, aby sa minimalizovali prestoje a straty. Modul im navyše uľahčí tvorbu mzdových lístkov a ďalšie súvisiace dokumentácie. Výrobní riaditelia ocenia efektívnejšie vyťaženie výrobných kapacít, vďaka čomu sa znížia náklady na jednotku výroby. Majstri sa včas dozvedia, čo sa ktorý deň musí vyrábať a aké budú k tomu potrebné zdroje. Nákupcovia dostanú presné informácie o požiadavkách na materiál a jeho množstvo vrátane prehľadu s termínom objednávky.


Kapacitné a materiálové vs. pokročilé plánovanie výroby

Kapacitné a materiálové plánovanie v QI

 • Prehľad objednávok s možnosťou zistiť, ktoré sa oneskoria a o koľko dní.
 • Tvorba výrobnej zákazky ručne či odvodením z objednávky.
 • Tvorba výrobnej dokumentácie:
  • výrobné príkazy,
  • mzdové lístky (výrobné operácie),
  • žiadanky na materiál.
 • Výpočet plánu:
  • fronty práce,
  • zaplánovanie do kapacít strojov a technológií,
  • automatická tvorba objednávok na chýbajúci materiál so zohľadnením dodacích podmienok.
 • Prehľady:
  • vydané objednávky na materiál,
  • spotreba materiálu,
  • tovar na objednanie.

Pokročilé plánovanie výroby APS

 • APS (nástroj Plantune) zahŕňa všetko, čo Kapacitné a materiálové plánovanie, a ďalej:
  • + pokročilé analýzy výroby,
  • + simulácie tvorby plánu,
  • + varianty plánu,
  • + webové rozhranie.
 • Metodická pomoc:
  • podporíme design nového plánovania,
  • nastavíme procesy a súbežne implementujeme APS,
  • dohliadame na fungovanie,
  • neustále pracujeme na zefektívnení plánovacích procesov aj nástroja Plantune.

V čom vám modul najviac pomôže?

Naplánuje efektívne vyťaženie kapacít strojov a technológií

Nenechajte stroje zbytočne stáť. Vďaka efektívnemu plánovaniu minimalizujete prestoje, aj keď sa podmienky menia. QI vytvorí v akomkoľvek okamžiku optimálne fronty práce tak, aby bola výroba čo najefektívnejšia.

Zabezpečí vysokú presnosť termínov dodávok

Spokojnosť zákazníka je v biznise zásadná. Vďaka nášmu nástroju znížite riziko, že výrobky odberateľ nedostane v termíne. Dátum dodania zákazky je dôležitým vstupným parametrom, od ktorého sa plánovanie výroby odvíja. Aj pri zmenách v prioritách zákaziek môžete dosiahnuť veľmi vysoký stupeň presnosti. Rovnako tak včas zareagujete na nepredvídateľné situácie (nedodanie materiálu, výpadok pracovníka, porucha stroja atď.). Nástroj Plantune naviac umožňuje vytvárať simulácie, teda si „nanečisto“ vyskúšať riešenie neočakávaných situácií.

Zabezpečí optimálny stav zásob na skladoch

QI berie do úvahy zásobu materiálov, polotovarov aj hotových výrobkov. Pri výpočte plánu automaticky vygeneruje žiadanky na materiál. Vyrábate teda iba to, čo skutočne potrebujete. V prípade nedostatku zdrojov vás na toto QI buď upozorní, alebo materiály automaticky objedná na taký termín, aby sa všetko stihlo včas.


Náhľady modulu

Výrobné zákazky pod dohľadom
Sledujte využitie kapacít
Pokročilé plánovanie – objednávky

Plánovanie výroby a APS


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás