Vďaka nášmu špecializovanému riešeniu QI pre nábytkárov dotiahnete všetky obchodné prípady k spokojnosti Vašich zákazníkov. Všetky procesy sú vzájomne prepojené, takže Vás neprekvapí žiadna odchýlka od pôvodného plánu. Ak klient v priebehu projektu prehodnotí svoje požiadavky, zmena sa v rámci QI automaticky prepíše do všetkých súvisiacich formulárov.


Odporúčané moduly

Predaj a nákup

Pre ekonomickú činnosť spoločnosti je dôležité bezchybne zvládnuť všetky fázy obchodného prípadu. S QI ide všetko ako po masle: ľahko v ňom spracujete všetky doklady spojené s objednaním a predajom tovaru.

Plánovanie výroby a APS

Naplánujte si výrobu s prihliadnutím na kapacity a s ohľadom na zákaznícke termíny. Rýchlou a efektívnou reakciou na prípadné zmeny zaručí viac variantov výrobného plánu.

Sklady

S QI ušetríte čas, pretože urýchli procesy spojené s administratívou skladu a prípravou tovaru na expedíciu.

Doprava

Zoptimalizujte Váš dodávateľský reťazec: QI zabezpečí úsporu času pri preprave tovaru, zariadi evidenciu vozidiel a ich aktuálny stav a zaznamená množstvo prevezeného tovaru.


Referencie

NOVATRONIC, s. r. o.

„S QI sme sa posunuli ďalej. Všetky agendy máme pohromade a prepojené. Nemusíme zháňať informácie po rôznych externých softvéroch. Navyše je QI v porovnaní s ostatnými ERP systémami užívateľsky prívetivé. Jeho silnou stránkou je prehľadnosť, ktorá mi dovoľuje pracovať rýchlejšie.“

STORY DESIGN, a. s.

„QI používame už dlho. Pomohlo nám riadiť firmu v dobe rýchleho rozvoja a zefektívniť ju vo fáze stabilizácie.“

Ing. Jakub Brýdl, výkonný riaditeľ

BEKER-MP, s. r. o.

„Informačný systém bol pružne nastavený na podmienky našej firmy, čo nám umožnilo v krátkom čase zdvojnásobiť vyrábaný sortiment a súčasne zvýšiť rentabilitu výroby.“

Ing. Miroslav Rusiňák, konateľ spoločnosti

Kto sa o vás postará

OR-NEXT spol. s r.o.

Brno

www.ornext.cz

JR Group, s. r. o.

Žilina

www.jrgroup.eu

Melzer, spol. s r.o.

Brno, Prostějov, Praha

www.melzer.cz