Financie


Spočítajte si firemné zdroje do posledného eura. S modulom Financie získate nástroje, s ktorými jednoducho riadite peňažné toky. Všetky informácie sú v reálnom čase, preto aj v priebehu zákazky presne zistíte, v akom stave je rozpočet.

  • Jednoduchšie a rýchlejšie spracujete pohľadávky, záväzky, dobropisy aj ďalšie doklady. Modul Vám tiež pomôže s knihou bankových účtov a pokladničnou knihou.
  • Ušetrite čas pri komunikácii s bankami a partnermi. QI podporuje formáty ISDOC a EDI, faktúry aj ďalšie doklady vystavíte alebo odošlete priamo zo systému.
  • Plánovanie a riadenie všetkých podnikových aktivít bude jednoduchšie: QI priebežne zisťuje odchýlky od plánovaného stavu – porovnáva predpokladané a skutočné výsledky priamo v účtovných zostavách.
  • Získate prehľad o každom eure: modul prechádza naprieč celým systémom a jednom mieste reflektuje na všetky ekonomické informácie, k dispozícii Vám bude napríklad manažérsky dahsboard.
  • Budete pripravení na všetko, pretože QI zhodnocuje vývoj firmy na základe rôznych variantov rozpočtov.
  • Platobná morálka obchodných partnerov môže byť pre Vaše podnikanie rozhodujúcim faktorom. Denne priamo v QI získate prístup k aktualizovaným informáciám napríklad z obchodného registra, registra platcov DPH a portálu FinStat.sk.
  • Vďaka QI nemusíte sledovať legislatívne zmeny, pretože ich automaticky premieta.
  • Pokladne aj účty môžete s QI viesť v ľubovoľných menách.

Náhľady modulu


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom