Zdravotníctvo vyžaduje rýchlu adaptáciu noviniek a potrebu neustálej modernizácie. QI Vás podporí nielen pri zavádzaní inovácií. Spoľahlivo a jednoducho s ním spracujete veľké množstvo každodenných údajov, čo tiež zahŕňa interné procesy v podniku. Zabezpečená je aj nadväznosť na špecializované softvéry. QI používajú malé aj veľké zdravotnícke zariadenia a aj ďalšie spoločnosti z tohto sektoru.


Odporúčané moduly

DMS

Prejdite na bezpapierové fungovanie. DMS zefektívni prácu zamestnancov, pretože zjednotí prístup ku všetkým informáciám a navzájom ich previaže – všetky dôležité dokumenty budú uložené na jednom mieste.

Sklady

S QI môžete efektívne riadiť tok liekov a zdravotníckeho materiálu. Jedným z pomocníkov je žiadankový systém – výdaj zo skladu chráni vopred definovanými prístupovými právami.

Servis a údržba

Vďaka štatistikám ľahko posúdite, či je oprava zariadenia efektívna.

Predaj a nákup

Posuňte svoju ekonomiku vpred. Pri výbere dodávateľov zdravotníckych potrieb môžete prehľadne vyhodnocovať a archivovať ich ponuky.


Referencie

Institut klinické a experimentální medicíny

,

Chrudimská nemocnice, a. s.

„Chrudimská nemocnica poskytuje lôžkovú aj ambulantnú starostlivosť pre viac ako sto tisíc pacientov. QI používame už piaty rok. Systém musí byť schopný prispôsobiť sa zákazníkovi, nie naopak, čo QI spĺňa.“

Bc. Eva Bartoňová, hlavná ekonómka

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

„V QI som si jednoducho vytvoril vlastné formuláre a tlačové zostavy.“

Ing. Petr Kolařík, ekonomický námestník

Kto sa o vás postará

OR-NEXT spol. s r.o.

Brno

www.ornext.cz


Vyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si všetky podklady v jednom balíku alebo sa pozrite, za koľko si môžete QI zaobstarať.

Stiahnuť podklady Koľko QI stojí?