Informačný systém pre obor

Zdravotníctvo

Odbor zdravotníctvo vyžaduje nutnosť stálej modernizácie na poli informatiky – v rámci riadenia informačnými systémami má ale svoje špecifiká. QI sa dokázalo prispôsobiť a tieto špecifiká podporuje, hlavne v oblasti evidencie majetku, ktorého rozsah je v tomto odbore značný, a fungovania skladov, ktoré sú založené na žiadankách pre výdaj zdravotníckeho materiálu. Vďaka otvorenosti QI je možné napájať sa na špecializované zdravotnícke softvéry. Samozrejmosťou je aj podpora servisu a údržby vlastných zariadení. V rámci ekonomiky je dôležité správne nastavené workflow pre schvaľovanie dokladov. Naše riešenie využívajú malé aj veľké zdravotnícke zariadenia.


Odporúčané

moduly

DMS

DMS

Prejdite na bezpapierové fungovanie. DMS zefektívni prácu zamestnancov, pretože zjednotí prístup ku všetkým informáciám a navzájom ich previaže – všetky dôležité dokumenty budú uložené na jednom mieste.

Sklady a WMS

S QI môžete efektívne riadiť tok liekov a zdravotníckeho materiálu. Jedným z pomocníkov je žiadankový systém – výdaj zo skladu chráni vopred definovanými prístupovými právami.

Servis a údržba

Vďaka štatistikám ľahko posúdite, či je oprava zariadenia efektívna.

Predaj a nákup

Posuňte svoju ekonomiku vpred. Pri výbere dodávateľov zdravotníckych potrieb môžete prehľadne vyhodnocovať a archivovať ich ponuky.


Vhodní

partneri

OR-NEXT spol. s r.o.

Brno

www.ornext.cz


Referencie

A prípadové štúdieVyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si produktový leták alebo pošlite nezáväzný dopyt.

Stiahnuť leták Kontaktovať