Modul

Riadenie výroby

Chcete úplne využiť potenciál Vašej výroby?

Máte kontrolu nad jej priebehom?

Oplatí sa Vám vyrábaný produkt?

Venujete sa strojárstvu, vyrábate elektrotechniku, automobily alebo potraviny? V každom prípade je dôležité zabezpečiť plynulý chod výroby – podporí Vás informačný systém QI a jeho modul Riadenia výroby. Získate sadu funkcií, ktoré pokryjú všetky činnosti vrátane tvorby technickej a výrobnej dokumentácie. Nadviazať môžete napríklad na pokročilé plánovanie výroby APS, internetový obchod QI Shop alebo CAD/CAM systémy.

Nasadenie takto robustného systému, ako je QI, prinieslo so sebou niekoľko zmien, či už v plánovaní výroby alebo celkovom spracovaní zákaziek od ich prijatia až po finálnu expedíciu. Výsledkom je celkový prehľad nad výrobným procesom. Nespornou výhodou je ušetrený čas, pretože všetky potrebné dáta od identifikačných údajov cez komplexné zoznamy materiálov, identifikáciu výrobkov prostredníctvom čiarových kódov až po skladové stavy sú prístupné doslova z jedného miesta.

Tomáš Jurka

správca systému spoločnosti OMB composites EU


Prečo si modul zakúpiť

  • Podporí, zefektívni a zrýchli výrobný proces: všetci vedia, čomu sa majú venovať s presným určením množstva aj druhu materiálu, náklady je možné kalkulovať vopred.
  • Sleduje a vyhodnocuje skutočnú nákladovosť výrobkov.
  • Pomáha s koordináciou práce na dielni: šetrí čas pri rutinných procesoch a umožňuje jednoducho vytvárať všetky výrobné doklady.
  • Riadi a sprehľadňuje výrobné kooperácie.
  • Riadenie výroby nadväzuje na ďalšie moduly, ktoré obsiahnu všetky súvisiace procesy. Odporúčame prepojenie s TPV a kalkuláciami, Skladmi aj Plánovaním výroby a APS.

Komu sa Riadenie výroby hodí?

Vďaka informáciám z QI môže manažment spoločnosti identifikovať menej ziskové alebo stratové prevádzky, ale aj ďalšie faktory vedúce k optimalizácii podniku. Výrobný riaditeľ získa prehľad nad všetkými zákazkami: z jedného formulára zistí, čo je skutočne potrebné vyrobiť. Môže potom efektívnejšie koordinovať výrobných dispečerov, ktorých QI podporí pri rozdeľovaní práce. Zamestnanci pri vykazovaní operácií vo výrobe môžu použiť on-line terminál s čítačkami čiarového kódu, ktorý pracovníka identifikuje.


Ako Riadenie výroby pomáha?

Zabezpečí tvorbu výrobných príkazov s ohľadom na okamžitú dostupnosť materiálov

QI naštartuje riadenie diskrétnej, procesnej aj linkovej výroby. Vždy pokryje celý proces: na základe výrobného príkazu, ktorý sa tvorí priamo z objednávky, priradí k zákazke technickú aj výrobnú dokumentáciu a určí prácu pre jednotlivé pracoviská. Vďaka napojeniu na sklady budú zdroje pod kontrolou: bezchybne spočítaný objem zásob umožňuje obmedziť nechcenú nadvýrobu. K vykazovania operácií je možné použiť terminály pre zber dát. Celá výroba je potom pod on-line dohľadom, preto QI vždy zobrazuje jej aktuálny a reálny stav. Vďaka tomu môžete vopred kalkulovať náklady a minimalizovať rozdiel medzi plánovaným a reálnym stavom produkcie.

Vyhodnotí výrobu a presne určí náklady na produkt

S QI dostanete pod kontrolu každú zákazku: vždy budete mať k dispozícii prehľady o objeme výroby s kalkuláciou za Vami zvolené obdobie. Systém dôsledne sleduje spotrebu aj cenu materiálu a celkové nároky na kapacity, taktiež definuje vyžadovanú prípravu aj celkový čas výroby konkrétneho produktu. Preto poznáte presnú cenu výrobku a môžete vyhodnotiť, či je stratový, či naopak. Jednoducho tiež porovnáte skutočné náklady oproti plánu, a to aj s ohľadom na výrobné kooperácie. Pri tvorbe účtovnej uzávierky sa v praxi veľmi často zabúda na zaúčtovanie nedokončenej výroby – QI automaticky zahrnie prírastky a úbytky.

Eliminuje chybné dáta

QI zahŕňa funkcie, ktoré uľahčia riadenie výroby priamo na dielni. Možno v ňom sledovať plnenie úloh jednotlivých pracovísk alebo priamo zamestnancov, a to na základe výkazov práce či záznamov z on-line terminálov. Tie uľahčia prácu výrobným dispečerom, ktorí nemusia zadávať údaje do systému ručne. Eliminujú sa tak chyby nielen pri zbere dát, ale aj tvorbe dokumentov, pretože všetky doklady súvisiace s výrobou možno jednoducho vytvárať priamo v systéme. Ďalším benefitom je úspora práce: vďaka výkazom a záznamom z QI je uzatváranie operácií rýchlejšie.

Pomáha efektívnemu rozloženiu kapacít

Využívate voľné kapacity pre výrobné kooperácie, alebo naopak spolupracujete s externými dodávateľmi? QI vytvára plán kooperácií, na základe ktorého pripravuje vydávanie materiálov aj polotovarov v závislosti na konsignačných skladoch, tiež vystavuje objednávky a výrobné prehľady. Všetko je napojené na účtareň – získavate tak aktuálne výstupy pre efektívnejšie vyhodnocovanie obchodných prípadov.

Spolu s ďalšími modulmi pokryje všetky výrobné aj obchodné procesy

QI celkom zahŕňa nástroj pre pokročilé plánovanie výroby APS. Ten zohľadní celý rad faktorov, ktoré bežné technológie nedokážu v reálnom čase zaplánovať. APS zabezpečí niekoľko simulácií výrobného plánu a ponúkne optimálny variant. Odporúčame prepojiť Riadenie výroby aj s ostatnými obchodnými a výrobnými modulmi.


Náhľady modulu

Majte prehľad o výrobe do posledného detailu
Podrobne sledujte kusovníky a proces výroby


Špecializované funkcie

Komunikácia s optiMES

Softvérové riešenie MES (Manufacturing Execution System) zbiera dáta priamo vo výrobe, tým prepája stroje, procesy, činnosť zamestnancov a podnikový informačný systém do riadeného a automatizovaného celku. MES sa často ponúka samostatne, synergia však nastáva, pokiaľ ho dodávateľ integroval priamo do vlastného ERP. Odpadajú tak problémy pri zákazkovom napájaní dvoch cudzích softvérov. Aby sme predišli prípadným problémom, prinášame ucelený produkt: vďaka funkcionalite Komunikácia s optiMES informačného systému QI budete mať v rámci jediného riešenia maximálnu kontrolu nad všetkými procesmi vo výrobe, čo posúva možnosti jej optimalizácie.

Pomôže konkrétne:

  • výrobným riaditeľom, ktorí od svojho pracovného stolu môžu riadiť aj monitorovať procesy a činnosti na hale podľa aktuálnych potrieb, zároveň získavajú okamžitú spätnú väzbu priamo „od zdroja“ prostredníctvom reportov a ďalších upozornení;
  • s vyhodnocovaním dát – meranie prebieha v reálnom čase a manažéri kvality eliminujú ihneď to, čo spôsobuje nestabilitu technologického procesu;
  • so sprehľadnením prevádzky: dáta sú vizualizované na displejoch dotykových alebo mobilných terminálov a pracovníci vo výrobe tak môžu reagovať napríklad na pokles výkonu či kvality.

Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás