Modul

Riadenie výroby

Chcete naplno využiť potenciál vašej výroby?

Máte kontrolu nad jej priebehom?

Oplatí sa vyrábaný produkt?

Venujete sa strojárstvu, vyrábate elektrotechniku, automobily alebo potraviny? V každom prípade je dôležité zabezpečiť plynulý chod výroby – podporí vás informačný systém QI a jeho modul Riadenie výroby. Získate sadu funkcií, ktoré pokryjú všetky činnosti vrátane tvorby technickej a výrobnej dokumentácie. Nadviazať môžete napríklad na pokročilé plánovanie výroby APS, internetový obchod QI Shop alebo CAD/CAM systémy.

Nasadenie takto robustného systému, ako je QI, prinieslo so sebou niekoľko zmien či už v plánovaní výroby alebo celkovom spracovaní zákaziek od ich prijatia až po finálnu expedíciu. Výsledkom je celkový prehľad nad výrobným procesom. Nespornou výhodou je ušetrený čas, nakoľko všetky potrebné dáta od identifikačných údajov cez komplexné zoznamy materiálov, identifikáciu výrobkov prostredníctvom čiarových kódov až po skladové stavy sú prístupné doslova z jedného miesta.

Tomáš Jurka

správca systému spoločnosti OMB composites EU


Čo modul dokáže:

 • vytvárať výrobné zákazky vrátane dokumentácie s možnosťou zlučovania výroby rovnakých polotovarov alebo technologických dávok,
 • riadiť celý proces produkcie skrz technológie, ale tiež oddelene,
 • viesť kooperačný reťazec aj v prípade, keď niektoré operácie dodáva externý dodávateľ (kooperant),
 • automatizovať výrobný proces a zber dát pomocou vlastného MES riešenia vrátane priameho napojenia na stroje,
 • zabezpečiť vykazovanie práce jednotlivých zamestnancov (tiež čítačkou čiarových kódov alebo dotykovými terminálmi priamo na pracoviskách),
 • automatizovať vyskladňovanie použitého materiálu a polotovarov v nadväznosti na odvedenú prácu,
 • predložiť široké spektrum prehľadov o aktuálnom stave výroby,
 • oceniť produkciu podľa skutočných nákladov a následne vypočítať nedokončenú výrobu.

Pre koho je Riadenie výroby vhodné?

Vďaka informáciám z QI môže manažment spoločnosti identifikovať menej ziskové alebo stratové prevádzky, ale tiež ďalšie faktory vedúce k optimalizácii podniku. Výrobný riaditeľ získa prehľad o všetkých zákazkách: z jedného formuláru zistí, čo je skutočne potrebné vyrobiť. Môže tak efektívnejšie koordinovať výrobných dispečerov, ktorých QI podporí pri rozdeľovaní práce. Zamestnanci pri vykazovaní operácií vo výrobe môžu použiť on-line terminál alebo čítačky čiarových kódov.


V čom vám modul najviac pomôže?

Zabezpečí tvorbu výrobných príkazov s ohľadom na okamžitú dostupnosť materiálov

QI naštartuje riadenie diskrétnej, procesnej aj linkovej výroby. Vždy pokryje celý proces: na základe výrobného príkazu, ktorý sa tvorí priamo z objednávky, priradí k zákazke technickú aj výrobnú dokumentáciu a určí prácu pre jednotlivé pracoviská. Vďaka napojeniu na sklady budú zdroje pod kontrolou: bezchybne spočítaný objem zásob umožňuje obmedziť nechcenú nadvýrobu. Na vykazovanie operácií je možné použiť terminály pre zber dát. Celá výroba je tak pod on-line dohľadom, preto QI vždy zobrazuje jej aktuálny a reálny stav. Vďaka tomu môžete vopred kalkulovať náklady a minimalizovať rozdiel medzi plánovaným a reálnym stavom produkcie.

Vyhodnotí výrobu a presne určí náklady na produkt

S QI dostanete pod kontrolu každú zákazku: vždy budete mať k dispozícii prehľady o objeme výroby s kalkuláciou za vami zvolené obdobie. Systém dôsledne sleduje spotrebu aj cenu materiálu a celkové nároky na kapacity, tiež definuje vyžadovanú prípravu aj celkový čas výroby konkrétneho produktu. Preto poznáte presnú cenu výrobku a môžete vyhodnotiť, či je stratový, či naopak. Jednoducho tiež porovnáte skutočné náklady oproti plánu, a to aj s ohľadom na výrobné kooperácie. Pri tvorbe účtovnej uzávierky sa v praxi veľmi často zabúda na zaúčtovanie nedokončenej výroby – QI automaticky zahrnie prírastky a úbytky.

Vďaka nástroju optiMES automatizuje výrobný proces

Automatizovaný zber dát priamo zo strojov zefektívňuje a zrýchľuje výrobný proces. Zaobstaráva ho nástroj optiMES, agilný systém typu MES/MOM podriadený QI. Preberá jeho dáta a zároveň ich dopĺňa údajmi z výrobnej haly. Výmenu a odovzdanie informácií v reálnom čase zabezpečuje funkcionalita Komunikácia s optiMES. Výsledkom je riadenie, monitoring, optimalizácia a automatizácia činností v reálnom čase. Vizualizácia dát na termináloch pomáha presnejšej orientácii pracovníkov (vidí v presnom poradí, čo a kedy majú robiť), ktorí zároveň všetky operácie vykazujú.

Eliminuje chybné dáta

V QI možno sledovať plnenie úloh jednotlivých pracovísk alebo priamo zamestnancov, a to na základe výkazov práce či záznamov z on-line terminálov, ktoré zároveň uľahčia prácu výrobným dispečerom, pretože nemusia zadávať údaje do systému ručne. Distribúcia informácií je (aj vďaka využitiu nástroja optiMES) automatizovaná, tým sa eliminujú užívateľské chyby pri zadávaní dát. Navyše je možné všetky doklady súvisiace s výrobou jednoducho vytvárať priamo v systéme. Ďalším benefitom je úspora práce: vďaka výkazom a záznamom z QI je uzatváranie operácií rýchlejšie.

Pomáha efektívnemu rozloženiu kapacít

Využívate voľné kapacity na výrobné kooperácie, alebo naopak spolupracujete s externými dodávateľmi? QI vytvára plán kooperácií, na základe ktorého pripravuje vydávanie materiálov aj polotovarov v závislosti na konsignačných skladoch, tiež vystavuje objednávky a výrobné prehľady. Všetko je napojené na účtareň – preto získavate aktuálne výstupy pre efektívnejšie vyhodnocovanie obchodných prípadov.

Spolu s ďalšími modulmi pokryje všetky výrobné aj obchodné procesy

QI naplno zahŕňa nástroj pre pokročilé plánovanie výroby APS. Ten zohľadní celý rad faktorov, ktoré bežné technológie nedokážu v reálnom čase zaplánovať. APS zabezpečí niekoľko simulácií výrobného plánu a ponúkne optimálny variant. Odporúčame prepojiť Riadenie výroby aj s ostatnými obchodnými a výrobnými modulmi.


Náhľady modulu

Majte prehľad o výrobe do posledného detailu
Podrobne sledujte kusovníky a proces výroby


Špecializované funkcie

Komunikácia s optiMES

Softvérové riešenie MES (Manufacturing Execution System) zbiera dáta priamo vo výrobe, tým prepája stroje, procesy, činnosť zamestnancov a podnikový informačný systém do riadeného a automatizovaného celku. MES sa často ponúka samostatne, synergia však nastáva, pokiaľ ho dodávateľ integroval priamo do vlastného ERP. Odpadajú tak problémy pri zákazkovom napájaní dvoch cudzích softvérov. Aby sme predišli prípadným problémom, prinášame ucelený produkt: vďaka funkcionalite Komunikácia s optiMES informačného systému QI budete mať v rámci jediného riešenia maximálnu kontrolu nad všetkými procesmi vo výrobe, čo posúva možnosti jej optimalizácie.

Pomôže konkrétne:

 • výrobným riaditeľom, ktorí od svojho pracovného stolu môžu riadiť aj monitorovať procesy a činnosti na hale podľa aktuálnych potrieb, zároveň získavajú okamžitú spätnú väzbu priamo „od zdroja“ prostredníctvom reportov a ďalších upozornení;
 • s vyhodnocovaním dát – meranie prebieha v reálnom čase a manažéri kvality eliminujú ihneď to, čo spôsobuje nestabilitu technologického procesu;
 • so sprehľadnením prevádzky: dáta sú vizualizované na displejoch dotykových alebo mobilných terminálov a pracovníci vo výrobe tak môžu reagovať napríklad na pokles výkonu či kvality.

Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás