Modul

Správa nehnuteľností

Hľadáte softvér, ktorý Vám umožní efektívne spravovať prenájmy bytových aj nebytových priestorov?

Chcete si udržať dobré vzťahy s nájomníkmi a dostatočne s nimi komunikovať?

Sú pre Vás základom úspechu aktuálne dáta?

Daňová evidencia budov, riešenie majetkových a právnych vzťahov, legislatíva spojená s prenájmom alebo účtovníctvo – na plecia subjektov, ktoré sa zaoberajú správou nehnuteľností, padá veľa čiastkových záležitostí. Situáciu im uľahčí modul Správa nehnuteľností informačného systému QI, ktorý zabezpečí kompletnú agendu bytových družstiev a podnikov, developerov aj správcov komerčných alebo bytových priestorov.


Prečo si modul zakúpiť

  • Zaručí jednoduchú orientáciu v dátach a prácu s evidenciami.
  • Upevní vzťahy s nájomníkmi.
  • Poskytne absolútnu kontrolu nad financiami.
  • Zabezpečí bezpečnosť dát.
  • Presne sa prispôsobí Vašim požiadavkám.
  • Spolupracuje s ďalšími modulmi QI, má intuitívne ovládanie.

Pre koho je Správa nehnuteľností vhodná?

Správcom komerčných priestorov modul umožňuje evidovať plochu v prenajímaných budovách aj jej rozdelenie podľa vybraných skupín. Jednoducho teda získate prehľad o nákladoch jednotlivých spravovaných miest. Modul tiež poskytuje priamu väzbu na účtovníctvo a eviduje dlhy.

Firmám, ktoré spravujú bytové priestory, ktoré v QI môžu určovať mesačný predpis nájomného. Zároveň získajú detailné súpisy nájomníkov vrátane presného zoznamu miestností. Vďaka aplikácii, ktorá zabezpečí vzdialený prístup do systému, môžete s klientmi efektívne komunikovať.

Malým aj veľkým bytovým družstvám, ktoré v QI vytvoria hromadné faktúry, klasické aj špeciálne zostavy a ďalšie potrebné dokumenty. Modul tiež zabezpečí tlač zloženiek, vysleduje čerpanie dlhodobej zálohy do fondu opráv a pripraví informácie potrebné pre predaje družstevných bytov do vlastníctva členov.

QI je vhodné aj pre developerov a je jedno, či sa venujú iba stavebníctvu či investovaniu alebo sa špecializujú na realitnú činnosť. Modul pre nich vytvorí komplexné výstupné zostavy pohľadávok a záväzkov alebo zabezpečí rýchlu komunikáciu s bankou a poštou.


Ako Správa nehnuteľností pomáha?

Zabezpečuje komplexný prehľad

S QI Vás nezaskočí striedanie nájomníkov ani zmeny v evidencii dodávateľov upratovacích služieb či energií. Podporuje totiž všetky administratívne, ekonomické a obchodné procesy spojené so správou priestorov a ďalšie podporné činnosti. Získate s ním komplexnú evidenciu nehnuteľností, nájomníkov aj dodávateľov. Taktiež výrazne zjednodušuje prácu s informáciami. Umožňuje totiž ich rýchle vyhľadávanie aj bezproblémové vkladanie, okrem toho zabraňuje tvorbe duplicít. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii z jedného miesta, preto je ich vyhodnotenie jednoduché – ihneď zistíte, ako jednotliví užívatelia plnia záväzky. QI zabezpečuje neustálu kontrolu projektov, riadi totiž evidenciu porád, stretnutí, termínov a uzávierok v jednom, navyše tvorí výstupy a reporty v rôznych variáciách.

Podporuje komunikáciu s nájomníkmi

Veľmi podstatné sú vzťahy s nájomníkmi, preto Vám QI uľahčí vzájomnú komunikáciu. Vzdialený prístup do webového rozhrania im umožní získavať jednoducho a predovšetkým rýchlo informácie o plánovaných akciách, opravách a ďalších zmenách. Budú tak vždy na všetko pripravení.

Sleduje Vaše náklady

Modul prehľadne  a detailne podáva ekonomické informácie o každej spravovanej nehnuteľnosti. Umožňuje totiž rýchle a jednoduché vytváranie základnej evidencie, s ktorou získate prehľad o platbách alebo preplatkoch aj nedoplatkoch. Jednoducho môžete rozpočítať náklady, napríklad podľa plochy alebo dĺžky prenájmu, na jednotlivé spravované miesta. QI tiež ponúka jednoduché a variabilné spracovanie ročného vyúčtovania.

Chráni Vaše informácie

QI je okamžite prístupné pre všetkých, ktorí to potrebujú. Poskytuje prístup k údajom odkiaľkoľvek cez variabilne nastavené prístupové práva. Nemusíte sa obávať zneužitia informácií, sami v rámci softvéru určíte, kto kam vidí. Trojvrstvová architektúra QI chráni dáta pred stratou a poškodením.

Je vhodný pre viacej typov subjektov

Nezáleží na tom, či spravujete komerčné alebo bytové priestory, modul Správa nehnuteľností sa prispôsobí všetkým požiadavkám. Ponúka totiž riešenie, ktoré vie kombinovať rôzne varianty funkčností. Tie je následne možné vypúšťať, alebo dokupovať. Samozrejmosťou je výber z viacerých jazykov, formulárov aj grafov.

Pripraví plán údržby priestorov

Riešenie pre Správu nehnuteľností je integrované do informačného systému QI, preto je možné využívať širokú škálu funkčností. Výhodné je prepojenie s modulom Servis a údržba, ktorý vygeneruje plán údržby podľa aktuálneho stavu priestorov. Presne tak budete vedieť, aké úkony a činnosti je potrebné zabezpečiť, aká je ich perióda a kto a kedy ich bude vykonávať v nadväznosti na ostatné kapacity. Samotné plány potom zobrazíte v prehľadnom grafe, a to napríklad podľa zadaných činností a obdobia.


Náhľady modulu

Postrážte si zmluvné vzťahy s nájomníkmi a majte v zmluvách poriadok
Majte prehľad o prenájmoch vami spravovaných priestor

Správa nehnuteľností


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás