Modul

Sklady a WMS

Je váš systém pre riadenie skladu optimálne nastavený?

Dostávate tovar k zákazníkom včas?

Evidujete skladové hospodárstvo efektívne?

Presná evidencia skladov firmám dovoľuje včas reagovať nielen na priania zákazníkov, ale aj na vlastné potreby. S modulom Sklady a WMS informačného systému QI získate spoľahlivého správcu skladového hospodárstva a prehľadné aj aktuálne informácie o stave uskladnených jednotiek – výsledkom budú efektívne koordinované dodávky tovaru a minimálne skladové straty. Údaje môžete zadávať ručne priamo do QI. Pokiaľ s tovarom pracujete v rozľahlých priestoroch, využite mobilné terminály. Komunikácia je zabezpečená prenosom dát (získaných z kódov) cez bezdrôtovú sieť priamo do systému. Všetky zmeny a operácie sa okamžite zaznamenajú v QI, takže máte vždy k dispozícii aktuálny stav.

Všetko pracuje on-line. Akonáhle sa tovar premiestni, v QI ihneď všetci vidíme, kde sa konkrétna položka nachádza: či je na príjme, sklade, expedičnom mieste alebo na ceste k zákazníkovi. Dohľadateľnosť tovaru je 100krát rýchlejšia, pretože teraz takmer nič nehľadáme.

Ing. Miroslav Kvapil

produktový manažér a konateľ spoločnosti CYKLOMAX


Čo modul dokáže:

 • sledovať ľubovoľné množstvo tovaru na vybranom počte skladov,
 • tvoriť výdajky a príjemky predajom, nákupom alebo prevodom a evidovať interné pohyby,
 • podporovať rad zostáv s možnosťou náhľadu na stavy tovaru v rôznych skladoch vrátane jeho pozícií,
 • pracovať s metódami váženého priemeru, FIFO a obstarávacích či pevných cien,
 • vykonávať ocenenie nákupného dokladu tak, aby sa na sklad preniesla správna obstarávacia cena,
 • nakladať s manipulačnými jednotkami (napríklad naskladnenie, vyskladnenie, rozbaľovanie) ako s jedným celkom,
 • sledovať najrôznejšie rozlišovacie atribúty (výrobné čísla, šarže, exspirácie, farby alebo veľkosti),
 • robiť celkové aj priebežné inventúry,
 • podporovať prácu s konsignačnými skladmi, v prípade cudzieho konsignačného skladu umožniť automatický prevod položiek na sklad vlastný,
 • blokovať, rezervovať a odstavovať tovar pre neskoršiu potrebu,
 • vykonávať všetky operácie aj pomocou mobilných terminálov.

Pre koho sú Sklady a WMS vhodné?

Vedúci výroby ocenia aktuálne informácie o množstve a druhu skladovaných materiálov, voľné prostriedky teda môžu použiť tam, kde prinesú väčší prospech. Vedúcim skladu modul pomôže s inventúrou či uzávierkou, ale tiež s evidenciou skladových pohybov. Navyše získajú prehľad o všetkých zásobách, ich cenách a pripravenosti. Skladníci ľahko nájdu jednotlivé výrobky, pretože QI eviduje presné umiestnenie jednotiek.


V čom vám modul najviac pomôže?

Efektívne riadi celý sklad

Počet skladových položiek nerozhoduje – vždy je možné sledovať ich pohyby, či už interné, medziskladové, či externé, a stavy zásob aj ceny v reálnom čase. Informácie do QI vložíte buď ručne, alebo ich zaevidujete mobilným terminálom pomocou kódov: QI prečíta typy QR, EAN-13, BC 128, BC 39 a ďalšie podľa vašich potrieb. Práve použitie čítačky čiarových kódov urýchľuje a spresňuje väčšinu skladových operácií (vykonávajú sa pomocou dávok prispôsobených potrebám konkrétneho zákazníka). Všetok tovar je možné spätne vysledovať – informačný systém dokáže zobraziť históriu všetkých pohybov. Pokiaľ dôjde ku chybnému zaskladneniu, tovar je možné vzájomne zamieňať. V prípade, že využijete manipulačné jednotky, nemusíte riešiť každú položku zvlášť. Rozbalenie, zabalenie, umiestnenie na pozíciu, premiestňovanie a expedíciu zabezpečíte rovno za celú manipulačnú jednotku – v jej rámci je možné evidovať homogénny aj nehomogénny obsah. QI pracuje aj so skladmi colnými a konsignačnými, ktoré ešte delí na vlastné alebo cudzie.

Eviduje tovar podľa vybraných kategórií

Prostredníctvom čiarového kódu do QI efektívne prenesiete informácie o aktuálnom množstve tovaru a jeho vlastnostiach. Na každom produkte môžete evidovať napríklad dátum výroby, trvanlivosť a typ materiálu, čo umožňuje okamžite stiahnuť chybné výrobky. Tovar prehľadne rozdelíte do ľubovoľných skupín, v ktorých možno nastaviť charakteristiky daných jednotiek: napríklad odevy vytriedite podľa veľkosti aj farby. Kusy potom odsledujete buď ako množinu, alebo jednotlivo.

Vyskladní tovar aj vytvorí doklady

QI pre vás kedykoľvek pripraví súpis tovaru aj všetky potrebné doklady, a to tiež pomocou čítačiek kódov. Podklady ľahko vytvoríte pomocou množstva dostupných údajov, možno používať medzisúčty či iné požadované zostavy. Tiež si môžete vyberať medzi rôznymi metódami vyskladňovania, ktoré určujú, v akej cene sa tovar vydá zo skladu. Možno si vybrať metódu váženého priemeru, FIFO frontu alebo metódy obstarávacej či pevnej ceny. Položky medzi skladmi môžete ľubovoľne premiestňovať. Na zásobovacích skladoch systém pomôže dohľadať tovar v tomto priestore a zabezpečí prevod na sklad, kde sa požaduje.

Zabezpečí inventúru a uzávierku skladu

Inventúra v QI šetrí čas. Výhodou je, že ju môžete pozastaviť – táto funkcia dovoľuje dodatočne vkladať doklady spadajúce do obdobia pred inventúrou a premietnuť ich do stavu zásob. Softvér po skončení akcie zabezpečí dokumentáciu, ktorá je v súlade s legislatívou pre skladové hospodárstvo. Systém taktiež umožňuje ľubovoľné množstvo priebežných denných inventúr. Modul je vybavený aj funkciou uzávierka skladu. Obe operácie vykoná buď ručne, alebo pomocou čítačky čiarových kódov.

Rezervuje skladové jednotky a zabezpečí plynulý výdaj tovaru

Informační systém dokáže automaticky upozorniť na rezerváciu tovaru. Produkty môžete aj blokovať – v tomto prípade ich QI nedovolí vyskladniť pre ďalšieho odberateľa. Blokáciu možno zrušiť ručne na úrovni objednávky a položky pripraviť pre iného klienta. Systém tiež zabezpečuje postupnú prípravu tovaru. Objednávky sa triedia podľa dátumu požadovaného dodania a pri výbere je možné operovať s trvanlivosťou tak, aby boli prednostne spracované staršie skladové položky.

Získate e-shop naviazaný na sklady

Vďaka modulu QI Shop sa vaše aktuálne skladové zásoby premietnu do internetového obchodu: zákazníci ihneď uvidia, ktorý tovar je dostupný. Výdaj teda prebehne bez komplikácií.


Náhľady modulu

Prehľadná aplikácia skladov
Náhľad na stav zásob v každom okamihu
Skladové informácie sú prepojené


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás