Modul

Sklady a WMS

Dostáva sa Váš tovar k zákazníkom načas?

Máte skutočne aktuálny prehľad o skladových položkách?

Vykonávate skladové operácie efektívne?

Presné sledovanie skladov dovoľuje firmám včas reagovať nielen na priania zákazníkov, ale aj na vlastné potreby. Vďaka modulu Sklady a WMS informačného systému QI získate prehľadné, spoľahlivé a aktuálne informácie o stave skladových jednotiek – výsledkom budú efektívne koordinované dodávky tovaru a minimálne skladové straty. Údaje môžete zadávať ručne priamo do QI. Pokiaľ s tovarom pracujete v rozľahlých priestoroch, využite mobilné terminály. Komunikácia je zabezpečená prenosom dát (získaných z kódov) cez bezdrôtovú sieť priamo do systému. Všetky zmeny a operácie sa okamžite zaznamenajú v QI, preto máte vždy k dispozícii aktuálny stav.

Všetko pracuje on-line. Hneď ako sa tovar premiestni, všetci v QI vidíme, kde sa konkrétna položka nachádza: či je na príjme, sklade, expedičnom mieste alebo na ceste k zákazníkovi. Dohľadateľnosť tovaru je 100krát rýchlejšia, pretože teraz takmer nič nehľadáme.

Ing. Miroslav Kvapil

produktový manažér a konateľ spoločnosti CYKLOMAX


Prečo si modul zakúpiť

  • Vedie skladové hospodárstvo v súlade s legislatívnymi požiadavkami a poskytne prehľad o skladových zásobách. Zamedzíte tak zbytočnej kumulácii tovaru a uvoľníte financie pre ďalší rozvoj firmy. Možnosť práce s manipulačnými jednotkami zjednoduší množstvo procesov.
  • Zaručí presné informácie o každom kuse: tovar je možné spätne odsledovať.
  • Ušetrí čas, pretože urýchli administratívu aj vyskladňovanie.
  • Pomôže s inventúrou alebo uzávierkou skladu.
  • Vyhnete sa dvojitej rezervácii tovaru, objednávky pripravíte podľa exspirácie produktov.
  • Informačný systém má jednoduché ovládanie, naviac umožňuje prepojenie napríklad s QI Shopom.

Pre koho sú Sklady a WMS vhodné?

Vedúci výroby ocenia aktuálne informácie o množstve a druhu skladovaných materiálov, voľné prostriedky potom môžu použiť tam, kde prinesú väčší prospech. Vedúcim skladu modul pomôže s inventúrou či uzávierkou, ale aj evidenciou skladových pohybov. Navyše získajú prehľad o všetkých zásobách, ich cenách a pripravenosti. Skladníci ľahko nájdu jednotlivé výrobky, pretože QI eviduje presné umiestnenie jednotiek.


Ako Sklady a WMS pomáhajú?

Zobrazujú aktuálny stav jednotiek v sklade

Počet skladových položiek nerozhoduje – vždy je možné sledovať ich pohyby, či už interné, medziskladové, alebo externé, a stavy aj ceny v reálnom čase. Informácie do QI vložíte buď ručne, alebo ich zaevidujete mobilným terminálom pomocou kódov: QI prečíta typy QR, EAN 13, BC 128, BC 39 a ďalšie podľa vašich potrieb. Práve použitie čítačky čiarových kódov urýchľuje a spresňuje väčšinu skladových operácií. Všetok tovar je tiež možné spätne vysledovať – informačný systém dokáže zobraziť históriu všetkých pohybov. V prípade, že využijete manipulačné jednotky, nemusíte riešiť každú položku zvlášť. Rozbalenie, zabalenie, umiestnenie na pozícii, premiestňovanie a expedíciu zabezpečíte rovno za celú manipulačnú jednotku – v jej rámci je možné evidovať homogénny aj nehomogénny obsah. QI tiež rozlišuje  sklady colné a konsignačné, ktoré ešte delí na vlastné alebo cudzie.

Evidujú tovar podľa vybraných kategórií

Prostredníctvom čiarového kódu do QI efektívne prenesiete informácie o aktuálnom množstve tovaru a jeho vlastnostiach. Pri každom produkte môžete evidovať napríklad dátum výroby, trvanlivosť a typ materiálu, čo umožňuje okamžite stiahnuť chybné výrobky. Tovar prehľadne rozdelíte do ľubovoľných skupín, v ktorých možno nastaviť charakteristiky daných jednotiek: napríklad odevy vytriedite podľa veľkosti aj farby. Kusy potom vysledujete buď ako množinu, alebo jednotlivo.

Pomáhajú pri vyskladňovaní aj tvorbe dokladov

QI pre Vás kedykoľvek pripraví súpis tovaru aj všetkých dokladov. Podklady jednoducho vytriedite pomocou množstva dostupných údajov, možno používať medzisúčty či iné požadované zostavy. Môžete si tiež vyberať medzi rôznymi metódami vyskladňovania, ktoré určujú, v akej cene sa tovar vydáva zo skladu. Možno si  zvoliť metódu váženého priemeru, FIFO frontu alebo metódy nákupnej alebo pevnej ceny.

Zabezpečujú inventúru a uzávierku skladu

Inventúra v QI Vám ušetrí množstvo času. Výhodou je, že ju môžete pozastaviť – táto funkcia umožňuje dodatočne vkladať doklady spadajúce do obdobia pred inventúrou a premietnuť ich do stavu zásob. Softvér po skončení akcie zabezpečí dokumentáciu. Modul obsahuje aj funkciu uzávierka skladu. Obe operácie je možné vykonávať buď ručne, alebo pomocou čítačky čiarových kódov.

Rezervujú skladové jednotky a zabezpečujú plynulý výdaj tovaru

Informačný systém dokáže automaticky upozorniť na rezerváciu tovaru. Produkty môžete aj  blokovať – v tomto prípade ich QI nedovolí vyskladniť pre ďalšieho odberateľa. Blokácia sa dá ručne zrušiť na úrovni objednávky a tovar pripraviť pre iného klienta. Systém tiež zabezpečuje postupné nachystanie tovaru. Objednávky sa triedia podľa dátumu požadovaného dodania a pri výbere je možné operovať s trvanlivosťami tak, aby boli prednostne spracované staršie skladové položky.

Získate e-shop naviazaný na sklady

Vďaka modulu QI Shop sa Vaše aktuálne skladové zásoby premietnu do internetového obchodu: zákazníci ihneď uvidia, ktorý tovar je dostupný. Výdaj preto prebehne bez komplikácií.


Náhľady modulu

Prehľadná aplikácia skladov
Náhľad na stav zásob v každom okamihu
Skladové informácie sú prepojené


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás