Informačný systém pre obor

Potravinársky priemysel

Z princípu fungovania potravinárskych firiem vyplýva niekoľko špecifík, s ktorými si QI vie hravo poradiť. Sledovanie všetkých položiek a aktuálny prehľad nad celou výrobou posunú Vašu spoločnosť dopredu. Samozrejmosťou je práca s čiarovými kódmi, takže spolu s každým produktom putujú aj informácie o jeho cene. Zároveň sme si vedomí jedinečnosti procesov jednotlivých firiem, preto celé QI riešenie nastavujeme na mieru vyrábaného sortimentu.


Doporučené

moduly

Riadenie výroby

Všetky výrobné procesy môžete pohodlne spravovať z jedného miesta: informačný systém je prepojený s etiketovacími zariadeniami, elektronickými váhami, prietokomermi, hladinomermi, meračmi tuku alebo počítadlami. Zároveň kontroluje normy a dávkuje presné množstvo surovín. Súčasťou tohto modulu sú štandardné a špeciálne výpočty, vďaka ktorým môžete cenu nielen vytvárať, ale aj analyzovať a modelovať.

Sklady

Vďaka absolútnemu prehľadu nad skladmi a štatistikám súvisiacim s pohybom tovaru a surovín viete zabrániť zbytočnému hromadeniu zásob. Vytváraním skladových dokladov priamo z výroby môžete automatizovať a tiež minimalizovať potrebu ručných zásahov do skladovej evidencie.

Kvalita

V QI je všetok tovar sledovateľný: viete jeho zloženie, viete akými operáciami tovar prešiel a kam sa expedoval. Samozrejmosťou je uchovávanie a poskytovanie všetkých podkladov v nadväznosti na hygienické, zdravotné a veterinárne predpisy.

Predaj a nákup

Vďaka podrobným informáciám o dodávateľoch a odberateľoch môžete pružne reagovať na všetky zmeny. Systém podporuje nielen EDI komunikáciu, ale aj zbierky objednávok cez call centrum. Neoddeliteľnou súčasťou modulu je Expedícia, na ktorú je hlavne v potravinárskom priemysle kladený veľký dôraz.


Vhodní

partneři

DINGO, spol. s r.o.

Brno

www.dingo.cz

ETOS SOFT s.r.o.

Nitra

www.etos.sk

Nitrasoft s. r. o.

Nitra

www.nitrasoft.sk


Referencie

A případové studieVyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si všetky podklady v jednom balíku alebo pošlite nezáväzný dopyt.

Stiahnuť podklady Kontaktovať