Informačný systém pre obor

Potravinársky priemysel

Špecifiká potravinárskej výroby rieši systém QI s presnosťou na každú surovinu. Dodržiavanie receptúr, prehľad o všetkých surovinách a ich toku naprieč výrobou až po expedíciu poskytuje zákazníkom potrebné informácie o dodržiavaní kvality produktov. Vďaka týmto prehľadom je jednoduchá spätná dohľadateľnosť výrobkov podľa pridelených šarží, a to s rozpadom až na vstupné suroviny. Spätne sa tak dá zistiť, či všetky suroviny zodpovedajú celkovej exspirácii výrobku.

Aktuálne dáta z výroby týkajúce sa stavu zásob, rozpracovanosti a expedovaného množstva poskytujú aj presné podklady pre nákupné oddelenie. Komplexný prístup k informáciám od odberateľov aj dodávateľov a o cenotvorbe dopomáha k efektívnej výrobe. Výhodou je príprava cenníkov pre rôzne trhy a segmenty odberateľov, vďaka nim získate všetky potrebné informácie v jednom systéme. Následné výstupy pre ekonomické oddelenie sú teda presné a bezchybné. Samozrejmosťou je napojenie a zber informácií z vážnych systémov, ktoré využijete na príjme, vo výrobe aj konečnej expedícii.


Odporúčané

moduly

Riadenie výroby

Všetky výrobné procesy môžete pohodlne spravovať z jedného miesta: informačný systém je prepojený s etiketovacími zariadeniami, elektronickými váhami, prietokomermi, hladinomermi, meračmi tuku alebo počítadlami. Zároveň kontroluje normy a dávkuje presné množstvo surovín. Súčasťou tohto modulu sú štandardné a špeciálne výpočty, vďaka ktorým môžete cenu nielen vytvárať, ale aj analyzovať a modelovať.

Sklady a WMS

Vďaka absolútnemu prehľadu nad skladmi a štatistikám súvisiacim s pohybom tovaru a surovín viete zabrániť zbytočnému hromadeniu zásob. Vytváraním skladových dokladov priamo z výroby môžete automatizovať a tiež minimalizovať potrebu ručných zásahov do skladovej evidencie.

Kvalita

V QI je všetok tovar sledovateľný: viete jeho zloženie, viete akými operáciami tovar prešiel a kam sa expedoval. Samozrejmosťou je uchovávanie a poskytovanie všetkých podkladov v nadväznosti na hygienické, zdravotné a veterinárne predpisy.

Predaj a nákup

Vďaka podrobným informáciám o dodávateľoch a odberateľoch môžete pružne reagovať na všetky zmeny. Systém podporuje nielen EDI komunikáciu, ale aj zbierky objednávok cez call centrum. Neoddeliteľnou súčasťou modulu je Expedícia, na ktorú je hlavne v potravinárskom priemysle kladený veľký dôraz.


Vhodní

partneri

DINGO, spol. s r.o.

Brno

www.dingo.cz

ETOS SOFT s.r.o.

Nitra

www.etos.sk

Nitrasoft s. r. o.

Nitra

www.nitrasoft.sk


Referencie

A prípadové štúdieVyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si produktový leták alebo pošlite nezáväzný dopyt.

Stiahnuť leták Kontaktovať