Z princípu fungovania potravinárskych firiem vyplýva niekoľko špecifík, s ktorými si QI vie hravo poradiť. Sledovanie všetkých položiek a aktuálny prehľad nad celou výrobou posunú Vašu spoločnosť dopredu. Samozrejmosťou je práca s čiarovými kódmi, takže spolu s každým produktom putujú aj informácie o jeho cene. Zároveň sme si vedomí jedinečnosti procesov jednotlivých firiem, preto celé QI riešenie nastavujeme na mieru vyrábaného sortimentu.


Odporúčané moduly

Riadenie výroby

Všetky výrobné procesy môžete pohodlne spravovať z jedného miesta: informačný systém je prepojený s etiketovacími zariadeniami, elektronickými váhami, prietokomermi, hladinomermi, meračmi tuku alebo počítadlami. Zároveň kontroluje normy a dávkuje presné množstvo surovín. Súčasťou tohto modulu sú štandardné a špeciálne výpočty, vďaka ktorým môžete cenu nielen vytvárať, ale aj analyzovať a modelovať.

Sklady

Vďaka absolútnemu prehľadu nad skladmi a štatistikám súvisiacim s pohybom tovaru a surovín viete zabrániť zbytočnému hromadeniu zásob. Vytváraním skladových dokladov priamo z výroby môžete automatizovať a tiež minimalizovať potrebu ručných zásahov do skladovej evidencie.

Kvalita

V QI je všetok tovar sledovateľný: viete jeho zloženie, viete akými operáciami tovar prešiel a kam sa expedoval. Samozrejmosťou je uchovávanie a poskytovanie všetkých podkladov v nadväznosti na hygienické, zdravotné a veterinárne predpisy.

Predaj a nákup

Vďaka podrobným informáciám o dodávateľoch a odberateľoch môžete pružne reagovať na všetky zmeny. Systém podporuje nielen EDI komunikáciu, ale aj zbierky objednávok cez call centrum. Neoddeliteľnou súčasťou modulu je Expedícia, na ktorú je hlavne v potravinárskom priemysle kladený veľký dôraz.


Referencie

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.

„QI zaviedlo poriadok do našej firmy a umožnilo nám plánovať výrobu mäsových výrobkov s absolútnou presnosťou - do poslednej koruny!“

Ing. Pavel Čížek, obchodný riaditeľ

A.W. spol. s r. o.

„QI nám vyhovuje a počítame s tým, že aj v budúcnosti sa prostredníctvom QI budeme zaoberať našimi novovzniknutými potrebami.“

Ing. Jaroslav Kovář, obchodný riaditeľ

EUROMILK, a. s.

„S QI sú všetky údaje zjednotené a zdieľané, čo prináša nezanedbateľnú časovú úsporu. Naša práca je omnoho komfortnejšia ako v dobách excelovských tabuliek.“

Ing. Tibor Balogh, vedúci nákupu spoločnosti

Kto sa o vás postará

DINGO, spol. s r.o.

Brno

www.dingo.cz

ETOS SOFT s.r.o.

Nitra

www.etos.sk


Vyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si všetky podklady v jednom balíku alebo sa pozrite, za koľko si môžete QI zaobstarať.

Stiahnuť podklady Koľko QI stojí?