Modul

BI

Čelíte záplave informácií z rôznych zdrojov?

Trávite viac času prípravou reportov ako ich interpretáciou?

Sú Vaše podklady zrozumiteľné, presné a aktuálne?

Pre kvalifikované rozhodovanie, efektívne plánovanie a riadenie firmy je potrebný  pravidelný prísun aktuálnych informácií. S modulom Business Intelligence informačného systému QI získate zo svojich dát konkrétne odpovede. Informácie vie nielen triediť, filtrovať a sčítať, ale aj dávať do súvislostí. Jednoducho zistíte, či dosiahnete plánovaný zisk, kde sú slabé miesta spoločnosti, aká je výkonnosť jednotlivých oddelení alebo koľko času potrebujete na predaj zásob.

Dáta z QI zobrazíte napríklad prostredníctvom MS Excel 64bit, Microsoft Power BI (v tomto prípade je potrebné počítať s dodržiavaním licenčných podmienok spoločnosti Microsoft) a ďalších reportovacích programov.

S Business Intelligence máme informácie za celú spoločnosť dostupné z jedného miesta. Navyše sú previazané a vždy aktuálne. Vizualizácia dát prináša zrozumiteľné výstupy a jednoduché sledovanie trendov, čo nám uľahčuje manažérske rozhodovanie a prináša úsporu času pri získavaní informácií.

Ing. Viktor Nevrlý

generálny riaditeľ spoločnosti ZV – Nástroje


Prečo si modul zakúpiť

  • Uľahčí riadenie firmy: Kľúčom k efektívnej analýze aj interpretácii sú kvalitné dáta. QI zabezpečí ich previazanosť, dostupnosť, bezchybnosť aj bezpečnosť – v rámci celej spoločnosti.
  • Sledujete presne to, čo potrebujete: Report si nastavíte na mieru svojim požiadavkám. Každý si vyberie dáta, ktoré chce sledovať, ale aj ich radenie aj štýl vizualizácie.
  • Dohľadáte každú transakciu: V každom projekte sa jednoducho dostanete na detailné štatistiky za Vami vybrané obdobie.
  • Zabezpečí prístup k informáciám aj mimo kancelárie: Pracovať s dátami môžete kdekoľvek, dokonca aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
  • Ušetrí čas: Zamestnanci nemusia tráviť hodiny nad manuálnou tvorbou analýz a reportov.

Pre koho je Business Intelligence vhodný?

Modul je nevyhnutný pre všetky stredné a veľké spoločnosti, ktoré chcú mať prehľad o svojom hospodárení. Využije ho každý, kto potrebuje ku svojej práci štatistiky a výstupy zo systému. Najčastejšie ide o vedúcich projektov, manažérov výroby aj obchodu, finančných riaditeľov a majiteľov spoločností.


Ako Business Intelligence pomáha?

Bezchybné dáta = úspešná firma

QI zabezpečí vysokú úroveň Vašich dát: pokryje celú firmu a prepojí informácie zo všetkých oddelení. Dáta sú previazané aj z historického hľadiska: možno porovnávať rôzne obdobia, vyhodnocovať stav k určitému termínu alebo určovať trendy. Vďaka kontrolným mechanizmom a definovanému know-how budú údaje bezchybné aj v bezpečí a prostredníctvom prístupových práv dostupné iba tým, ktorí ich potrebujú.

Informácie, aké ich potrebujete

S QI sa nestane, že by vo Vašom výkaze chýbali zásadné informácie alebo Vám nevyhovovalo radenie stĺpcov. Každý užívateľ si totiž nadefinuje sledované hodnoty aj ich umiestnenie a spôsob zobrazenia. Nie sú potrebné žiadne ručné úpravy, napríklad sčítanie rôznych položiek. Stačí, keď užívatelia nastavia pravidlá pre vytváranie, o ostatné sa postará vlastná aplikácia. Výsledky potom zobrazíte za celú firmu, pobočky, oddelenia, tímy, sortimentné skupiny, konkrétne výrobky, zákaznícke segmenty alebo obchodné prípady.

Prehľadne a v súvislostiach

Všetky grafy sú interaktívne – pokiaľ kliknete na určitý prvok (napríklad konkrétne mesto na mape predajov), získate širšie údaje (v tomto prípade trebárs kompletné čísla o realizovaných zákazkách). Tieto informácie môžete ďalej filtrovať na rôzne úrovne (napríklad od štvrťroku až po jednotlivé dni). Presne tak zistíte, čo stojí za Vašimi číslami.

Dáta po ruke aj v teréne

S výstupmi možno pracovať kdekoľvek, a to dokonca aj v prípade, že QI nemáte v počítači nainštalované. Vybrané vizualizované dáta vo forme zostáv môžete preniesť do služby Power BI (cloud spoločnosti Microsoft). Tieto zostavy potom zobrazíte v akomkoľvek zariadení (tablety, chytré telefóny) všetkých platforiem (Android, iOS, Windows 10).


Náhľady modulu

Analýza dat v MS Power BI


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás