Modul

Business Intelligence

Čelíte záplave informácií z rôznych zdrojov?

Trávite viac času prípravou reportov ako ich interpretáciou?

Sú vaše podklady zrozumiteľné, presné a aktuálne?

Pre kvalifikované rozhodovanie, efektívne plánovanie a riadenie firmy je potrebný pravidelný prísun aktuálnych informácií. S modulom Business Intelligence informačného systému QI získate zo svojich dát konkrétne odpovede. Informácie vie nielen triediť, filtrovať a sčítať, ale aj dávať do súvislostí. Ľahko zistíte, či dosiahnete plánovaný zisk, kde sú slabé miesta spoločnosti, aká je výkonnosť jednotlivých oddelení alebo koľko času potrebujete na predaj zásob.

Dáta z QI zobrazíte napríklad prostredníctvom MS Excel 64bit, Microsoft Power BI (cloud od Microsoftu, je nutné počítať s dodržiavaním licenčných podmienok tejto spoločnosti) a ďalších reportovacích programov.

S Business Intelligence máme informácie za celú spoločnosť dostupné z jedného miesta. Navyše sú previazané a vždy aktuálne. Vizualizácia dát prináša zrozumiteľné výstupy a jednoduché sledovanie trendov, čo nám uľahčuje manažérske rozhodovanie a prináša úsporu času pri získavaní informácií.

Ing. Viktor Nevrlý

generálny riaditeľ spoločnosti ZV-Nástroje


Čo modul dokáže:

  • zabezpečiť, aby systémové dáta z QI neopustili firemné servery,
  • v logickej postupnosti zbierať informácie zo všetkých častí systému a konsolidovať ich pomocou služby SQL Server Analysis Services formou OLAP kociek (QI obsahuje viac než 15 vopred nadefinovaných vzorových OLAP kociek, k vybraným sú k dispozícii reporty v Power BI),
  • zároveň umožniť tvorbu vlastných OLAP kociek alebo upravovať existujúce,
  • interpretovať dáta v rôznych reportovacích aj mobilných aplikáciách,
  • detekovať systémové chyby zanesené užívateľmi,
  • aplikovať práva na reporty pre jednotlivé osoby.

Pre koho je BI vhodný?

Modul je nevyhnutný pre všetky stredné a veľké spoločnosti, ktoré chcú mať prehľad nad svojim hospodárením. Využije ho každý, kto ku svojej práci potrebuje štatistiky a výstupy zo systému. Najčastejšie ide o vedúcich projektov, manažérov výroby aj obchodu, finančných riaditeľov a majiteľov spoločnosti.


V čom vám modul najviac pomôže?

Bezchybné dáta = úspešná firma

QI zabezpečí vysokú úroveň vašich dát: pokryje celú firmu a prepojí informácie zo všetkých oddelení. Dáta sú prevádzkované aj z historického hľadiska: je možné porovnávať rôzne obdobia, vyhodnocovať stav k vybranému termínu alebo vyhľadávať trendy. Vďaka kontrolným mechanizmom a definovanému know-how budú údaje bezchybné aj v bezpečí a prostredníctvom prístupových práv dostupné iba pre tých, ktorým sú určené.

Informácie, ako ich potrebujete

S QI sa nestane, že by vo výkaze chýbali zásadné informácie alebo vám nevyhovovalo radenie stĺpcov. Každý užívateľ si totiž nadefinuje sledované hodnoty aj ich umiestnenie a podobu zobrazenia. Nie sú potrebné žiadne ručné úpravy, napríklad sčítanie rôznych položiek. Stačí, keď si nastavíte pravidlá pre vytváranie, o ostatné sa postará vlastná aplikácia. Výsledky potom zobrazíte za celú firmu, pobočky, oddelenia, tímy, sortimentné skupiny, konkrétne výrobky, zákaznícke segmenty alebo obchodné prípady.

Prehľadne a v súvislostiach

Všetky grafy sú interaktívne – pokiaľ kliknete na určitý prvok (napríklad konkrétne mesto na mape predajov), získate širšie údaje (v tomto prípade napríklad kompletné čísla o realizovaných zákazkách). Tieto informácie môžete ďalej filtrovať na rôzne úrovne (napríklad od kvartálu po jednotlivé dni). Presne tak zistíte, čo stojí za vašimi číslami.

Dáta po ruke aj v teréne

S výstupmi je možné pracovať kdekoľvek, a to dokonca aj v prípade, že QI nemáte nainštalované v počítači. Vybrané vizualizované dáta vo forme zostáv totiž môžete preniesť do služby Power BI. Tieto zostavy potom zobrazíte v akomkoľvek zariadení (tablety, chytré telefóny) všetkých platforiem (Android, iOS, Windows 10).


Náhľady modulu

Základní přehled prodejů
Prodeje za pobočky
Plnění cílů
Forecast


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás