QI opäť uspelo v prestížnej súťaži

28.11.2017 · Aktuality

Náš partner spoločnosť Melzer sa tohto roku už po tretí krát zúčastnil prestížnej súťaže o najlepšiu prípadovú štúdiu roka, ktorú usporiadal magazín CIO Business World a znovu získal prvé miesto. Hodnotenia sa pravidelne ujíma odborná porota zložená z profesionálov odborových združení ICT Únia a CACIO, skúsených akademikov z technologických fakúlt a tiež z profesionálnych ICT manažérov.

Prípadová štúdia s názvom QI Mobile – Podniková mobilita v praxi popisuje riešenie pre spoločnosť Vodovody a kanalizace Vyškov, ktorá spravuje približne 1 000 kilometrov vodovodných a kanalizačných sietí, 12 čistiarní odpadových vôd a 5 úpravní vôd. Vďaka nasadeniu QI, ktorého implementáciu vykonala spoločnosť Melzer, a jeho následnému rozšíreniu o mobilnú aplikáciu QI Mobile vyvinutú spoločnosťou Adaptica, dosiahol VaK Vyškov nielen viac ako miliónové ročné úspory nákladov, ale tiež zrýchlenie procesu odpočtov vodomerov a celkového zdokonalenia riadenia firmy.

„Úspech v tejto prestížnej súťaži, z ktorého mám naozaj radosť, ma utvrdzuje v správnosti konceptu partnerskej spolupráce. Na vývoji a implementáciách tohto rýdzo českého produktu sa dnes podieľa už viac ako 30 subjektov,“ povedal konateľ spoločnosti Melzer Ing. Jiří Melzer.

 

 

 

Jiří Melzer preberá ocenenie

 

V tej istej súťaži získala spoločnosť Melzer v roku 2014 odborové ocenenie za projekt v priemysle. Išlo o prípadovú štúdiu popisujúcu nasadenie QI u zákazníka Kovohutě Příbram nástupnická. Podobne to bolo v roku 2013, kedy s prípadovou štúdiou Podnikový informačný systém QI, správna voľba pre Tokoz obsadila prvé miesto v kategórii Prípadová štúdia roku 2013.