Tomáš Smutný je novým generálnym riaditeľom

18.1.2019 · Aktuality

So začiatkom tohto roku sa naším generálnym riaditeľom stáva Tomáš Smutný. Nahrádza tak zakladateľa spoločnosti Jiřího Melzera.

Tomáš má s QI dlhoročné skúsenosti: od roku 2005 pôsobil na pozícii konzultanta oddelenia podpory, potom bol päť rokov jeho riaditeľom. „V tom období sme na podpore boli iba traja. Pracovali sme v extrémnom vypätí. O to viac si vážim to, čo sme dokázali. Skúsenosti mi ukázali, nakoľko je dôležitá otvorená komunikácia medzi členmi tímu. Uvedomil som si, že pozícia ‚vedúci‘ nie je prínosná, pokiaľ nejdete príkladom všetkým ostatným ako ich kolega“. Aj preto Tomáš prechod na novú pozíciu vníma hlavne ako zodpovednosť ku svojim spolupracovníkom: „Teší ma, že zostávam vo firme, kde som aj naďalej obklopený ľuďmi, ktorých si srdečne vážim. Sú pre mňa inšpiráciou a tiež určitými osobnými vzormi.“

Tomášovu pozíciu preberá Jan Hofman. Taktiež on QI dobre pozná – na pozícii konzultanta pôsobil osem rokov. Svoju skúšku ohňom si odbil v spomínanom hektickom období. Ako nový riaditeľ oddelenia podpory sa chce zamerať na optimalizáciu tohoto úseku: „Jednou z vízií je nájsť efektívnejší spôsob distribúcie informácií až k zákazníkom. Druhým cieľom bude zapojiť členov tímu do praxe tak, aby sme sa viacej podieľali na implementáciách u zákazníkov.“