Referencia

KLARTEC, spol. s r. o.

Už viac ako 20 rokov sa KLARTEC zaoberá výrobou prefabrikovaných betónových produktov a techniky pre podporu životného prostredia. Pretože do inovácie technológií aj rozvoja vkladá veľké množstvo energie, môžeme spoločnosť považovať za silného hráča na poli ekológie v rámci Slovenskej aj Českej republiky. Jej pobočky nájdete v Trnave a Brne.

Ciele projektu

Zaviesť softvér, ktorý podporí celú spoločnosť: komplexne zastrešiť firmu jednotným riešením, v žiadnom prípade oddelenými funkciami.

Získať prehľad o výrobe aj zákazkách: informačne spojiť všetky agendy a z objednávok prepisovať dáta nielen do zmlúv, ale aj do výroby a ďalších nadväzujúcich činností.

Hlavné prínosy implementácie QI

  • Redukcia času o 15 % denne v rámci celej firmy
  • Úspora nákladov takmer 60 000 € ročne vďaka organizácii riešenia dopravy

 

Portfólio produktov vyrástlo de facto z podzemia až na povrch. KLARTEC začínal s výrobou odlučovačov ropných látok a lapačov tukov. Ponúka aj retenčné, požiarne či akumulačné nádrže a prečerpávacie stanice, následne pridal zámkovú dlažbu a kanalizačné skruže. Ku všetkým výrobkom poskytuje kompletný servis, teda dopravu, montáž, údržbu, školenia aj certifikácie. KLARTEC sa venuje infraštruktúrnym stavbám, napríklad diaľniciam, participoval tiež na moste Apollo a letisku v Bratislave ako aj na brnenskom Masarykovom onkologickom ústave.

Zapôsobili referencie aj komplexnosť

Pôvodne využívaný softvér nezahrňoval kompletnú agendu spoločnosti – pokrýval iba účtovníctvo a sklady. To sa ukázalo ako nedostatočné. „Chceli sme, aby nový systém podporoval aj výrobu a komplexne nás zastrešil,“ spomína konateľ spoločnosti Mgr. Martin Karlubík.

Preto KLARTEC oslovil troch dodávateľov informačných systémov. Pán Karlubík ďalej opisuje, prečo zvíťazilo práve QI: „Implementačný partner JRM Slovakia ponúkal jeden z najlepších servisov. Naviac sme sa mohli vopred pozrieť do dema, vedeli sme teda, do čoho ideme. Úlohu zohrali aj referencie, QI ich malo najlepšie, a komplexnosť, konkurencia ponúkala len oddelené funkcie.“

Zavedenie systému splnilo ciele

Implementácia bola pre KLARTEC novou skúsenosťou. „Nikdy sme nerealizovali zmeny v systéme riadenia. Moje predstavy boli také, že príde firma, nainštaluje softvér a my ho začneme čo najskôr používať,“ hovorí Martin Karlubík a popisuje realitu: „Bol som prekvapený, koľko je s tým práce. Všetko sme sa učili za pochodu. Došlo aj k revízii procesov – niektoré sme začali používať inak.“

Implementácia splnila svoje ciele: spoločnosť získala prehľad o výrobných tokoch a obchodných prípadoch. „Stalo sa tak aj vďaka JRM Slovakia: všetky požiadavky boli promptne riešené a rovnako to funguje do dnešných dní. Ak potrebujem niečo rozšíriť alebo čokoľvek iné, implementačný partner ma vždy podporí,“ vysvetľuje konateľ.

Informačné prepojenie firmy

Po implementácii riadi QI celý KLARTEC. Dáta z obchodu sú podkladom pre fungovanie ďalších oddelení. Objednávky zamestnanci jednoducho vytvoria v systéme, informácie z nich sa potom jedným kliknutím pretavia do zmlúv, dodacích listov, faktúr aj výroby, kde presné špecifikácie produktov slúžia riadeniu jednotlivých zákaziek. „Nižšie inštancie, ako napríklad majstri, vidia v QI všetky informácie potrebné na realizáciu konkrétnych produktov. Môžu podľa toho zadávať výrobu a plánovať vyťaženosť strojov, toto nám ušetrí naprieč firmou v priemere 15 % času denne v porovnaní s dobou pred zavedením QI,“ upresňuje pán Karlubík.

Jednoduché je aj sledovanie materiálu. „Získavame plány a štatistiky. Vedúci výroby si jednoducho vytvoria rozpady zákaziek. Majú teda prehľad – vďaka tomu aj do budúcna odhadnú, aký materiál potrebujeme. Toto by sme bez QI nezvládli,“ hovorí Martin Karlubík.

QI zabezpečuje komplexnosť dodávky, priamo na výrobu nadväzuje evidencia montáží. „V minulosti sme používali Excel a papiere, nevedeli sme efektívne prepojiť dodávku. Teraz môžeme pod jednou strechou priraďovať k zákazkám aj servis, školenia, dopravu a certifikáciu,“ dopĺňa Karlubík.

Denná 47% úspora času

Výraznú pomoc prináša QI pri riešení dopravy, ktorá je ďalšou dôležitou agendou: do KLARTECu jazdí niekoľko kamiónov denne. „Kedysi sme všetku komunikáciu okolo transportu riešili prostredníctvom e-mailov – na tie sme ale občas zabudli, chýbala kontinuita. Obchodné oddelenie objednalo dopravu pre konkrétnu zákazku, na to potom nadväzovala práca ďalších zamestnancov, ktorí expedovali alebo pripravovali zaradenie dovezených materiálov. Kvôli roztrieštenosti komunikácie a omylom bol čas týchto ľudí opakovane zbytočne využívaný. Teraz všetko zadávame do QI, informovanosť je diametrálne odlišná, odpadla chybovosť,“ pochvaľuje si konateľ spoločnosti a dodáva: „Znižuje to chaos aj komunikačné šumy, a hlavne vo forme ušetreného času aj náklady, denne je to konkrétne 20 % v expedícii, 7 % pri obchodníkoch a na výrobe 20 % vďaka eliminácii zbytočných presunov materiálov. Niektoré veci sú však nevyčísliteľné, napríklad menej stresových faktorov.“ Celková časová úspora za organizáciu dopravy je 16 hodín denne, čo predstavuje takmer 60 000 € ročne.

Zákazky pod dohľadom

KLARTEC pozostáva z troch divízií, každú zastupuje iný tím. Obchodné prípady ale často prechádzajú naprieč všetkými oddeleniami. Preto bol predtým problém udržať prehľad o zákazkách. „So zavedením QI máme pravidlo, ako každú evidovať. Zamestnanec si ju potom v systéme jednoducho nájde. K dispozícii získa všetky potrebné informácie, ako napríklad predmet zákazky a ďalšie naplánované schôdzky. Zdieľame teda efektívne, je to veľmi synergické,“ hovorí Martin Karlubík. Dohľadateľnosť zabezpečuje veľmi silné filtrovanie, a to podľa najrôznejších kritérií. „Pochvaľujú si ho všetci zamestnanci. Toto predtým nebolo možné,“ hodnotí Karlubík. Prínosmi dosiahnutými dátovým prepojením a jednoduchým dohľadávaním sú eliminácia zmätkov, času aj zbytočná komunikácia. „Vždy vieme, na koho sa obrátiť, je totiž jasné, kto informáciu zadal. Veľmi dobre vidíme nielen nadväznosti, ale aj finančnú stránku zákazky. Hneď môžeme s firmou jednať, čo má platiť,“ vyzdvihuje konateľ spoločnosti.

Systém pomáha aj pri vyhodnocovaní. „Nechali sme si do QI doimplementovať zostavu, ktorá mi pomáha porovnávať aktivity obchodníkov. Prináša mi to prehľad o firme,“ popisuje pán Karlubík a dodáva, že drobnú pripomienku má k projektom: „Výhoda je, že dokážu veľmi dobre sledovať náklady, pretože všetky faktúry sa dajú evidovať v QI. Toto funguje stopercentne. Bohužiaľ samotné plánovanie budúcich vecí je z môjho pohľadu ťažkopádne.“

Ďalšie prínosy riešenia v QI

  • Záruka nadväznosti dát od objednávky, zmluvy, výrobnej zákazky až po ďalšie pridružené služby
  • Prehľad o kapacitách materiálu
  • Dohľad nad komplexnosťou dodávky
  • Lepšia súčinnosť jednotlivých divízií
  • Eliminácia chybovosti, stresu, chaosu aj komunikačných šumov pri agende dopravy
  • Jednoduchá práca s informáciami aj ich synergické a efektívne zdieľanie
  • Prehľad o zákazkách a ich ľahká dohľadateľnosť
  • Komplexný pohľad na firmu (aj z hľadiska nákladov) a jednoduché vyhodnocovanie


KLARTEC, spol. s r. o.


Zaujal Vás informačný systém QI?

Zašlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt. Môžete sa tiež pozrieť, ako sa stať našim partnerom.

Kontaktujte nás Ako sa stať partnerom