Organizácia a riadenie


Riadiť firmu nebolo nikdy jednoduchšie. Zadávajte úlohy, organizujte porady alebo sledujte a vyhodnocujte výkazy činností – QI Vás podporí na všetkých úrovniach a pomôže udávať smer podnikaniu.

  • Nazerajte na firmu v súvislostiach. Modul prechádza kontinuálne celým systémom a prepája všetky firemné procesy. Vďaka tomu získate aktuálne informácie o kapacitách skladov, zamestnancov aj strojov alebo o stave projektu a jeho rozpočte.
  • QI ponúka veľa možností, ako viesť porady a zadávať prácu. Ku každej činnosti môžete priradiť ľubovoľný počet procesov, z ktorých vygenerujete príslušné úlohy.
  • Vďaka QI Outlook pluginu naviažete na komunikáciu s obchodným partnerom presne tam, kde ste naposledy skončili. Aplikácia prepája kontakty, kalendáre a úlohy v informačnom systéme s Microsoft Outlookom.
  • Oznámte zákazníkom novinky začerstva v SMS. Priamo z QI hromadne odošlete textové správy zákazníkom a obchodným partnerom. Touto formou ich môžete informovať napríklad o vybavenej objednávke aj akciách.

Náhľady modulu