Aplikácia QI synchronization

Používanie aplikácie QI synchronization a prenos informácií získaných z rozhrania Google API sa riadi zásadami Google API Services User Data Policy vrátane požiadaviek na obmedzené použitie.

The use of QI synchronization and the transfer of information obtained from the Google API is governed by the Google API Services User Data Policy, including the limited use requirements.