Elektronické podpisovanie priamo z QI

17.5.2023 · Aktuality

Jednoduchšie a rýchlejšie podpisovanie dokumentov priamo z rozhrania QI zabezpečuje funkčnosť Externé podpisovanie dokumentov v Signi.Procesy vďaka nej prebiehajú bez prestojov: odpadá tlač a administrácia zmlúv, cesta na poštu aj ich doručenie späť.

Elektronický podpis uskutočníte na akomkoľvek zariadení, a to buď dotykovým perom, myšou či touchpadom, alebo vložením naskenovaného podpisu. K ďalším možnostiam patrí využitie bankovej identity alebo digitálneho certifikátu. Podpisovať môžu nielen kmeňoví zamestnanci s prístupom do QI, ale zároveň aj ktokoľvek mimo organizáciu. Podrobnejšie informácie získate v produktovom letáku.