TPV a kalkulácie

5.9.2016 ·

Plánovanie výroby a APS

·

Riadenie výroby

·

Náradie

·

Personalistika a dochádzka

31.5.2016 ·