Informačný systém pre obor

Skúšobníctvo

Zaoberáte sa skúšobníctvom, inšpekciami a certifikáciami? Špeciálne odborové riešenie QI prináša podporu procesov pre TIC sektor (Testing – Inspection – Certification). Okrem iného pomôže s evidenciou zákaziek, noriem aj európskych smerníc a poskytovaním odborných služieb. Implementáciou QI získate komplexný informačný systém, ktorý dokáže integrovať a prepojiť všetky firemné dáta.

Riešenie uľahčuje administratívu pri poskytovaní oprávnení (napríklad akreditácie a autorizácie), taktiež automaticky upozorňuje na nutnosť ich obnovy vo vzťahu k danému segmentu trhu. V QI je možné sledovať platnosť kompetencií, a to s ohľadom na ich zaradenie k jednotlivým službám. Tie môžu byť evidované v katalógu, na ktorý napojíte všetky zákazky. Pokiaľ dôjde k aktualizácii legislatívy, jednoducho dohľadáte, kde sú predpisy, ktorých sa zmena týka, použité. Priamo v systéme ľahko vytvoríte certifikáty, skúšobné protokoly aj ďalšie dokumenty.


Odporúčané

moduly

CRM a marketing

Získate perfektný prehľad o všetkých obchodných aktivitách a históriu komunikácie so zákazníkmi.

Projekty

Modul prináša komplexný prehľad o zákazkách. Bezpečne zvládnete zmeny v organizácii: pokiaľ sa čokoľvek zmení, niekoľkými jednoduchými úkonmi prenesiete tieto informácie do všetkých už rozpracovaných aj existujúcich dokumentov.

Servis a údržba

Plánovať, sledovať a vyhodnocovať údržbu všetkého zariadenia aj priestorov je s týmto modulom hračkou.

Procesy a workflow

Či ide o schvaľovanie faktúr či cestovných príkazov – procesy vždy nastavíte presne podľa svojich požiadaviek.

DMS

DMS

Prinesie ucelenú správu všetkých certifikátov a ďalšej riadenej dokumentácie.

Financie

Modul prispeje k jednoduchšiemu vytvoreniu a spracovaniu pohľadávok, záväzkov, zápočtov, vydaných a prijatých faktúr, výpisov pre banky, dobropisov aj ďalších dokladov. Zároveň prináša prehľady o financovaní podniku.

Mzdy

Celú mzdovú agendu napojí na chod podniku: podklady čerpá priamo z dochádzky zamestnancov.

Personalistika a dochádzka

Zabezpečí prehľad o nákladoch na výberové konania, vzdelávacie akcie a ostatné položky spojené s personálnou agendou, ktorú komplexne pokryje.

Majetok

Maximálne automatizuje evidenciu majetku. Vždy sa prispôsobí aktuálnej legislatíve.

Business Intelligence

Dáva firemné čísla do súvislostí: zabezpečí vysokú úroveň dát a informačne pokryje aj prepojí celú spoločnosť. Je možné porovnávať rôzne obdobia, vyhodnocovať stav k určitému termínu alebo určovať trendy.


Vhodní

partneri

Melzer, spol. s r.o.

Brno, Prostějov

www.melzer.cz


Referencie

A prípadové štúdieVyberáte nový informačný systém?

Stiahnite si produktový leták alebo pošlite nezáväzný dopyt.

Stiahnuť leták Kontaktovať