Podporili sme detský domov

22.10.2018 · Aktuality

Po redizajne firemnej identity nám zostali celkom nové, ale neaktuálne obrandované reklamné predmety. Potešili sme sa, že sme našli možnosť, ako ich užitočne uplatniť. O desiatky a stovky blokov, pier, reflexných pások, tričiek a ďalších predmetov prejavil záujem Detský domov Hodonín pri Kunštáte.

„Teší nás, že QI GROUP myslí na deti, ktoré žijú v našom domove. Darované predmety použijeme pre voľnočasové aktivity detí a ich vzdelávanie,“ hovorí riaditeľ Bohumír Verner.

Domov v Hodoníne je štátne zariadenie pre výkon ústavnej výchovy pre deti od 3 do 18 rokov. Ide o domov rodinného typu. Kapacita je 24 miest.