Prispeli sme na letný rekondičný pobyt pre hendikepovaných

27.7.2020 · Aktuality

Asociácia rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí v ČR, z. s., konkrétne Klub Blansko, usporadúva pre svojich hendikepovaných členov a ich priateľov už viac ako 25 rokov rekondičné prázdninové pobyty. Za pár dní preto mentálne aj telesne postihnuté deti a mládež vyrazia na túto očakávanú akciu, tentokrát aj s našou finančnou podporou.

Účastníkov čakajú rôzne výlety, hry aj kondičné cvičenia. Pobyt sa tento rok koná v Dolných Bojanoviciach. „Organizujeme ho nielen kvôli krásnym zážitkom, ale aj preto, aby rodičia, ktorí sa celoročne starajú o svoje deti, mali aspoň raz za rok pár dní oddychu. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli či inak podporili našu činnosť,“ hovorí za usporiadateľa Blanka Bendová. Klub Blansko sa podobnej činnosti venuje celoročne, usporadúva napríklad víkendové pobytové akcie pre rodiny, vzdelávanie opatrovateľov, tematické popoludnia s turnajmi aj zaujímavé exkurzie – vždy s prihliadnutím na bezbariérové a ďalšie špecifické podmienky – a v neposlednom rade poskytuje rodičom poradenstvo a psycho-sociálnu podporu. Zapojiť sa môžete aj Vy, kontakt nájdete tu: http://klub-blansko.cz/uvod-2/kontakt.