QI: legislatívne novinky jednoducho a rýchlo

12.2.2016 · Aktuality

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré zvyšujú úžitkovú hodnotu ERP systému, je reflektovanie na platné legislatívne normy. Pretože naším hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby, pripravili sme informačný systém QI na všetky zmeny platné od 1. januára 2016. O tých najdôležitejších, ktoré sa dotknú väčšiny slovenských spoločností, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Nová možnosť uplatňovania DPH

Asi najväčšou zmenou pre tento rok je úprava pri uplatňovaní DPH na základe platby od 1. januára 2016. Týka sa menších a stredných podnikateľov, ktorí majú ročný obrat do 100 000 Eur. Novela zákona prináša možnosť uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa osobitnej úpravy. QI túto zmenu automaticky reflektuje vo všetkých podkladoch pre DPH a KV DPH.

 

 

Zvýšenie minimálnej mzdy

Minimálna mzda sa pre tento rok zvýšila z 380 na 405 Eur. V praxi to znamená, že odmena za prácu nesmie byť od 1. januára 2016 menšia ako 2,328 eur za hodinu.

Elektronické podávanie ELDP od 4. januára 2016

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety zamestnávateľom a od januára 2016 pripravuje nový spôsob preberania evidenčných listov dôchodkového poistenia. Namiesto doterajšieho zasielania tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme budú zamestnávatelia môcť od 4. januára 2016 zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky. Od uvedenej zmeny Sociálna poisťovňa očakáva zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov.

Evidenčné listy dôchodkového poistenia budú zamestnávatelia zasielať prostredníctvom elektronických služieb

Sociálnej poisťovne (SES) pre odvádzateľov poistného obdobným spôsobom, ako sú v súčasnosti zasielané výkazy poistného a príspevkov. To znamená, že zamestnávatelia budú môcť využiť manuálny vstup na vyplnenie evidenčného listu dôchodkového poistenia alebo odoslať XML súbor.