QI v IKEM: zabezpečenie kľúčových ekonomických procesov

5.10.2022 · Aktuality

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) je najväčšie super špecializované klinické a vedeckovýskumné pracovisko v Českej republike, ktoré sa viac ako 50 rokov zameriava na liečbu kardiovaskulárnych chorôb, transplantácie orgánov, diabetológiu a nápravu porúch metabolizmu so spádom z celej Českej republiky.

IKEM patrí medzi našich zákazníkov už 7 rokov. V novej prípadovej štúdii sa dočítate, ako QI prispieva ku chodu tohto špičkového zariadenia.