QI v médiách: anketa mesačníka Strojárstvo

23.3.2023 · QI v médiách

Redakcia česko-slovenského periodika Strojárstvo nás prizvala, aby sme sa zúčastnili ankety Okrúhly stôl uverejnenej v marcovom vydaní. Tentokrát bola témou zmena podnikateľského prostredia a jej dopady na biznis plán.

Za QI GROUP SLOVAKIA popísal situáciu v slovenskom regióne konateľ Michal Chodas:

Za posledné dva roky nedochádzalo v našej spoločnosti k výraznej zmene biznis modelu. Z nášho pohľadu to bolo obdobie, keď aj spoločnosti, ktoré dovtedy nepociťovali potrebu riadiť firemné procesy prostredníctvom komplexných informačných systémov, prišli na to, že vplyvom rôznych mikro a makroekonomických činiteľov sú nútení flexibilne reagovať na zmeny. Čo je možné len vtedy, keď disponujete kvalitnými a aktuálnymi dátami, ktoré viete vyhodnocovať a vzápätí prispôsobovať podnikanie. Darilo sa nám získavať zaujímavých zákazníkov a nové projekty. Zmenu v správaní sme začali pociťovať až na prelome rokov, keď sa začali zákazníci viac zameriavať na riešenie čiastkových firemných procesov, pravdepodobne aj z dôvodu obáv z narastajúcich prevádzkových nákladov. Z týchto dôvodov očakávame na rok 2023 viac projektov zameraných na vyriešenie parciálnych problémov u zákazníkov, tomu prispôsobujeme aj komunikáciu a vývoj produktov.